ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/262

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ. Α) του Π.Δ. 323/93 (ΦΕΚ 139 τ. Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των Κλάδων Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και Εκπ/κών Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Συνιστώνται: α) στον κλάδο Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 240 θέσεις και β) στον Κλάδο Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 30 θέσεις
Άρθρο 2 "Οι συνιστώμενες με το άρθρο 1 του παρόντος θέσεις των Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής Π/θμιας Εκπ/σης και Μουσικής Π/θμιας Εκπ/σης κατανέμονται σε Δημοτικά Σχολεία"
1.  
  28ο Δημοτικό σχολείο Πειραιά
2.  
  1 ο Δημοτικό σχολείο Βελεστίνου Δημοτικό σχολείο Αγ. Κηρύκου - Ικαρίας Ν. ΣΕΡΡΩΝ (5).
3.  
  1 ο Δημοτικό σχολείο Αλιάρτου Ν. ΔΡΑΜΑΣ (2). Δημοτικό σχολείο Μεσοποταμίας Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
4.  
  13ο Δημοτικό σχολείο Καλαμαριάς Νικολάου Ν. ΧΑΝΙΩΝ (3).
5.  
  10ο Δημοτικό σχολείο Πάτρας
6.  
  103ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών Μαρίνας - Λέρου.
7.  
  123ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών</a> Δημοτικό σχολείο Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Ν. ΛΕΣΒΟΥ (2).
8.  
  126ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών
9.  
  11ο Δημοτικό σχολείο Χαϊδαρίου
10.  
  10ο Δημοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας.
11.  
  17ο Δημοτικό σχολείο Περιστερίου
12.  
  129ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών 13.130ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών.
13.  
  29ο Δημοτικό σχολείο Περιστερίου
14.  
  10ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών
15.  
  1ο Δημοτικό σχολείο Ν. Ερυθραίας.
16.  
  10ο Δημοτικό σχολείο Ν. Αμαρουσίου Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (21).
17.  
  1ο Δημοτικό σχολείο Γαλατσίου
18.  
  10ο Δημοτικό σχολείο Συκεών
19.  
  1 ο Δημοτικό σχολείο Νεάπολης Δημητρίου.
20.  
  13ο Δημοτικό σχολείο Αγ. Δημητρίου.
21.  
  1ο Δημοτικό σχολείο Γκοριτσάς Ασπροπύργου Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ (24).
22.  
  1ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο Μαρασλείου Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (16).
23.  
  1ο Δημοτικό σχολείο Σίνδου
24.  
  1ο Δημοτικό σχολείο Χαλάστρας
25.  
  2ο Δημοτικό σχολείο Παραλίας - Σταυρού
26.  
  2ο Δημοτικό σχολείο Λαγκαδά
27.  
  Δημοτικό σχολείο Ασβεστοχωρίου
28.  
  Δημοτικό σχολείο Ασπροβάλτας Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 12 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ. Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού του Επιμελητηρίου... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α).
 • Κατ εφαρμογή των παραπάνω βεβαιούται ότι με το Π. Δ/γμα αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 252.955.000 δραχμών για το τρέχον οικονομικό έτος και 783.475.000 δραχμών περίπου για το καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωσή του (αύξηση των πιστώσεων ΚΑΕ του ειδικού φορέα 19-710 ως ακολούθως): ΚΑΕ 0211: 44.955.000ΚΑΕ 0223: 8.640.000ΚΑΕ 0224: 19.440.000ΚΑΕ 0226: 121.500.000 ΚΑΕ 0229: 15.120.000ΚΑΕ 0257: 5.400.000ΚΑΕ 0516: 30.531.000ΚΑΕ 0262: 7.367.598 και μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5111 του ειδικού φορέα 23-110 του Υπουργείου Οικονομικών κατά δρχ. 252.955.000 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2055435/30.8.94 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 • Την αριθμ. 434/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/2055435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2055435 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία