ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/263

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Ένωση των Κοινοτήτων Ν. Μηχανιώνας και Ν. Κερασιάς της Επαρχίας και του Νομού Θεσσαλονίκης σε «Δήμο Ν. Μηχανιώνας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οι Κοινότητες Ν. Μηχανιώνας και Ν. Κερασιάς της Επαρχίας και του Νομού Θεσσαλονίκης ενώνονται και αποτελούν Δήμο με το όνομα «Δήμος Ν. Μηχανιώνας» με έδρα το συνοικισμό «Ν. Μηχανιώνα» της τέως Κοινότητας Ν. Μηχανιώνας. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4 παρ. 1 και 6,8, 9 και 276 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89 Α 146). β) Του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
  • Τις 21 /94 και 11 /94 αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων Ν. Μηχανιώνας και Ν. Κερασιάς της Επαρχίας και του Νομού Θεσσαλονίκης.
  • Την από 11.7.1994 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του άρθρου 8 του Π.Δ. 323/1989 της Νομαρχίας θεσσαλονίκης.
  • Την 24197/Γ 3812/24.11.93 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών με τον τίτλο «Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής πληθυσμού της 17 Μαρτίου 1991 (Β 882).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (Α 154) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.
  • Την /1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ3812 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία