ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/269

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ένωση των Κοινοτήτων Γαζίου και Καλεσίων της Επαρχίας Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο Γαζίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι Κοινότητες Γαζίου και Καλεσίων της Επαρχίας Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου ενώνονται και αποτελούν Δήμο με το όνομα «Δήμος Γαζίου» με έδρα το συνοικισμό «Γάζιον, το» της τέως Κοινότητας Γαζίου. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των όρθρων 4 παρ. 1 και 6, 8, 9 και 276 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89 Α 146).
  • Τις διατάξεις του όρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του όρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51 ).
  • Τις αποφάσεις 1 /94 και 1 /94 των κοινοτικών συμβουλίων Γαζίου και Καλεσίων του Νομού Ηρακλείου αντίστοιχα.
  • Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του όρθρου 8 του Π.Δ. 323/1989 της Νομαρχίας Ηρακλείου που διατυπώθηκε στο από 17.6.1994 πρακτικό του.
  • Την 24197/Γ 3812/1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών με τον τίτλο «Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής πληθυσμού της 17 Μαρτίου 1991 (Β 882).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (Α 154) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύφος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.
  • Την 498/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ3812 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία