ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/289

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-09-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-09-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-09-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαίρεση Δήμου Πατρέων σε διαμερίσματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ο Δήμος Πατρέων διαιρείται σε τέσσερα διαμερίσματα και τα όρια των διαμερισμάτων αυτών καθορίζονται, όπως εμφαίνονται στο από 29.8.94 ρυμοτομικό διάγραμμα, υπό κλίμακα 1:13.000 που συνέταξε η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρ [...]"
1.  
  Από το τμήμα (ΑΒ) της οδού Λευκωσίας, το μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών.
 1. Από το τμήμα (ΑΒ) της οδού Λευκωσίας, το μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ν.Ε.Ο Πατρών - Αθηνών.
 2. Από τα τμήματα (ΒΓ) και (ΓΔ) της Ν.Ε.Ο Πατρών -Αθηνών και της οδού Πανεπιστημίου, τα μεταξύ της οδού Λευκωσίας και της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας.
 3. Από το τμήμα (ΔΕ) της Μικρής Περιμετρικής, το μεταξύ των οδών Αχαϊκής Συμπολιτείας και Κιθαιρώνος και στη συνέχεια προς Ανατολάς από τη γραμμή που ορίζεται με την ένωση των κορυφών των λόφων «Καβουκάκι», «Ασύρματος»
2.  
  Από τα τμήματα (ΒΓ) και (ΓΔ) της Ν.Ε.Ο. Πατρών -Αθηνών και της οδού Πανεπιστημίου τα μεταξύ της οδού Λευκωσίας και της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας. Ανδρέας» και το αδιάνοικτο τμήμα της (ΒοΒ1 ) από το Νοσοκομείο έως το χείμαρρο «Διακονιάρη»).
3.  
  Από το τμήμα (ΔΕ) της Μικρής Περιμετρικής, το μεταξύ των οδών Αχαϊκής Συμπολιτείας και Κιθαιρώνος και στη συνέχεια προς Ανατολάς από τη γραμμή (Ζ, Η, θ,. . ) που ορίζεται με την ένωση των κορυφών των λόφων «Καβουράκι», «Ασύρματος», «Ξερόλακα», όρος Παναχαϊκόν. Β ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, μετά του από 29.8.1994, ρυμοτομικού διαγράμματος του δήμου Πατρέων και την εκτέλεση αυτού. 1 ) Από τη Λεωφόρο επί του χειμάρρου «Διακονιάρη» (οδός Ελευθ. Βενιζέλου) στο τμήμα της Α1Β1 ), από την Ακτή Δυμαίων μέχρι τη διασταύρωσή της με την προβλεπόμενη από το Σχέδιο Πόλεως Λεωφόρο των 30 μ. της νέας οδού Καλαβρύτων, νοτίως του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα. 2) Από το τμήμα (Β1Π ) της ανωτέρω προβλεπόμενης από το Σχέδιο Πόλεως Λεωφόρο των 30 μ. της νέας οδού Καλαβρύτων, το τμήμα της, που ορίζεται από το χείμαρρο «Διακονιάρη» μέχρι τη διασταύρωσή της με την ανώνυμη Λεωφόρο των 30 μ. στη συνοικία Ταραμπούρα. 3) Από το τμήμα (Π Δ1 ) της ανωτέρω ανωνύμου Λεωφόρου που αναφέρεται στην παρ. (2), το μεταξύ των οδών Ν. Κουτούζη και Ακρωτηρίου (Γ. Παπανδρέου). 4) Από το τμήμα (Δ1Ε1 ) της οδού Ακρωτηρίου, το μεταξύ της ανωτέρω (παραγράφου 2) Ανωνύμου Λεωφόρου και του χειμάρρου «Γλαύκος». 5) Από το τμήμα (Ε1Ζ1 ) του χειμάρρου «Γλαύκος» που ορίζεται μεταξύ της οδού Ακρωτηρίου και των διοικητικών ορίων του Δήμου δυτικά και σε απόσταση 800 μέτρων από τη γέφυρα του χειμάρρου «Γλαύκος» στην οδό προς το εργοστάσιο της Αchaia Clauss. Γ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: Το τμήμα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων που βρίσκεται ανατολικώς της γραμμής που υλοποιείται: 1 ) Προς βορράν, από τη γραμμή (Ζ,Η,Θ,. .) των κορυφογραμμών που περιγράφεται στην παράγραφο Α.3. 2) Προς Νότο, από το τμήμα (Ε1 ,Ζ1 ,Ζ2) του χειμάρρου «Γλαύκος», το μεταξύ της οδού Ακρωτηρίου και του Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου «Γλαύκος» στην Περιβόλα όπου είναι και το τέλος των διοικητικών ορίων του Δήμου στο σημείο εκείνο. 3)Προς Δυσμάς:.
 1. Από τις οδούς Παναχαΐδος Αθηνάς, Παπαδιαμαντοπούλου, Γ Ορειβατικού, της νέας οδού Καλαβρύτων (το διανοιγμένο τμήμα αυτής μεταξύ Πλατείας Μαρούδα και Νοσοκομείου «Αγ.
 2. Ανδρέας» και το αδιάνοικτο τμήμα της (ΒΟ, Β1, Γ1 ) από το Νοσοκομείο έως την οδό Ν. Κουτούζη νοτίως των ΤΕΙ).
 3. Από το τμήμα (Γ1Δ1) της ανωνύμου Λεωφόρου των 30μ. στη συνοικία «Ταραμπούρα», το μεταξύ των οδών Ν. Κουτούζη και Ακρωτηρίου (Γ. Παπανδρέου).
 4. Από το τμήμα (Δ1Ε1 ) της οδού Ακρωτηρίου, το μεταξύ της ανωτέρω Ανωνύμου Λεωφόρου και του χειμάρρου «Γλαύκος».
 5. Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ:
 6. Το τμήμα της πόλεως που περικλείεται από τη γραμμή που υλοποιείται:.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3, 107 και 276 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89 Α 146).
 • Την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51 ).
 • Την 498/94 γνώμη του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων για την διαίρεση του ομώνυμου δήμου σε τέσσερα διαμερίσματα και καθορισμό των ορίων αυτών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (Α 154) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/1985.
 • Τα αποτελέσματα της απογραφής του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδος που διενεργήθηκε την 17η Μαρτίου του 1991 και κυρώθηκαν με την 24197/Γ 3812/ 24.11.93 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 882/12/1993, τεύχος Β από την οποία προκύπτει ότι ο δήμος Πατρέων του Νομού Αχαΐας κατά την ως άνω απογραφή είχε πληθυσμό πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους.
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.
 • Τις 453/1994 και 545/94 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-09-22 Διαίρεση Δήμου Πατρέων σε διαμερίσματα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/154
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ3812 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία