Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α και Β τάξεων της ημερήσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Καλαμπάκας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου, αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Έννοια και σκοποί των συνεταιρισμών - Τεχνολογία της άσκησης Κανόνεςασφαλείας στησυγκεκριμένη εργασία (άσκηση) - Απαιτούμενος εξοπλισμός για τη συγκεκριμένη εργασία - Σειρά εργασιών για την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων. - Υπολογισμοί (όπου χρειάζονται). Εργαστήριο ΤΑΞΗ Β: 16 ώρες την εβδομάδα Α. ΣΚΟΠΟΣ Το μάθημα αποβλέπει:.
2.  
  Έννοια της αγοράς Εκλογή του ξύλου.
3.  
  Έπιπλα του ξυλογλύπτη (1) ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Α - 2 ώρες την εβδομάδα
4.  
  Όργανα και υλικά σχεδίασης Β ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ώρες την εβδομάδα Νέα ΕλληνικάΜαθηματικά 2-Α Εξάμηνο Φυσική2-Β Εξάμηνο Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)Σύνολο ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ώρες την εβδομάδα Ιστορία Τέχνης - ΡυθμολογίαΧρώματα - Υλικά Επεξεργασία Επιφανειών 2-Α Εξάμηνο Προμετρήσεις - Προϋπολογισμοί 2-Β Εξάμηνο Διακοσμητικό ΣχέδιοΤεχνικό Κατασκευαστικό ΣχέδιοΕργαστήριοΣύνολο ωρών μαθημάτων ειδικότηταςΓενικό Σύνολο Ωρών5. Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής Παιδείας της δεύτερης (Β) τάξης της ημερήσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Καλαμπάκας με ειδικότητα Ξυλογλυπτικής-Διακοσμητικής Επίπλου, αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας είναι το ίδιο με αυτό που κάθε φορά ορίζεται για τα ομώνυμα μαθήματα της δεύτερης (Β-) τάξης των ηεμρήσιων Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5.  
  Έννοια δημόσιου χρέους Αρχές Οικονομίας ΤΑΞΗ: Α - 2 ώρες την εβδομάδα. Α. Βασικές Έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης. Κόφτες. Τσιμπίδια - Ακόνια. Είδη και κατασκευή ακονιών. - Τρόχισμα, ακόνισμα και συντήρηση των εργαλείων.
6.  
  Έλλειψη. (1) ΜΑΘΗΜΑ: Α - 2 ώρες την εβδομάδα. 2 ώρες την εβδομάδα 1. Περίοδοι τέχνης - Προϊστορική - Παλαιολιθική - Μεσολιθική - Νεολιθική.
7.  
  Ακουστικές ιδιότητες του ξύλου Είδη και περιγραφή.
8.  
  Όψεις (5) ΜΑΘΗΜΑ: Ελεύθερο Σχέδιο ΤΑΞΗ: Α - 2 ώρες την εβδομάδα. Τρόχισμα, ακόνισμα, εξάσκηση στα σγρόπιες.
9.  
  Άλλες ιδιότητες του ξύλου
10.  
  Αισθητική των χρωμάτων. Β. ΥΛΙΚΑ.
11.  
  Ανάγλυφο - Σχεδίαση απλού ανάγλυφου - Σχεδίαση ολόγλυφων αντικειμένων - Σχεδίαση και διακόσμηση ολόγλυφου ξυλογλυπτικής Δασική Βοτανική - Α Εξάμηνο ΤΑΞΗ: 2 ώρες την εβδομάδα Α. ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. Α. Συστηματική Ταξινόμηση και Περιγραφή Ειδών Δένδρων.
12.  
  Διακοσμήσεις και χαρακτηριστικά στοιχεία διαφόρων εποχών Διακοσμητικό Σχέδιο ΤΑΞΗ Β: 2 ώρες την εβδομάδα
13.  
  Αίγυπτος - Ασσυρία - Κίνα - Ιαπωνία - Ινδία
14.  
  Ρυθμοί
15.  
  Επίδραση της προοπτικής σε διάφορα σχήματα, αντικείμενα
16.  
  Έπιπλα ρουστίκ
17.  
  Ελεύθερη σχεδίαση απλού μικρού επιπέδου
18.  
  Έπιπλα κήπου. (5) ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνικό Κατασκευαστικό Σχέδιο ΤΑΞΗ Β: 2 ώρες την εβδομάδα.
19.  
  Σχεδίαση διασταυρωμένων επιφανειών
20.  
  Σχεδίαση όγκου από πρωτότυπο ευθύγραμμο αντικείμενο
21.  
  Σχεδίαση από πρωτότυπο δύο πρισμάτων - Φωτοσκίαση
22.  
  Σχεδίαση απλού ανάγλυφου από ξυλόγλυπτο
23.  
  Σχεδίαση ανάγλυφου προτύπου ξυλογλυπτικής με διάφορες παραστάσεις. Φωτοσκίαση.
24.  
  Σχεδίαση τμήματος ξυλόγλυπτου επίπλου. Φωτοσκίαση. (6) ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνικό Κατασκευαστικό Σχέδιο ΤΑΞΗ: Α - 2 ώρες την εβδομάδα.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 9 περ. δ, 24 παρ. 2 περ. γ και 86 παρ. 3 περ. ε και ζ και 5 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την 6033/13.7.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη» (Β 550).
 • Την 33/1992 πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 268/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/6033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/6033 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία