ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/321

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση και κατάργηση Παραρτημάτων Σχολής Αστυφυλάκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Παράρτημα Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής, με έδρα το Δήμο Κομοτηνής και Παράρτημα Σχολής Αστυφυλάκων Ξάνθης, με έδρα το Δήμο Ξάνθης, τα οποία υπάγονται διοικητικά στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
  Η λειτουργία των ανωτέρω Παραρτημάτων θα αρχίσει μετά την 1.1.1995.
3.  
  Η αποστολή, η συγκρότηση, η στελέχωση των ανωτέρω Παραρτημάτων, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των οργάνων τους, η εκπαίδευση των δοκίμων Αστυφυλάκων, τα θέματα πειθαρχίας, ηθικών αμοιβών και διοικητικής μέριμνας, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 585/1985 (Α-205), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Άρθρο 2
1.  
  Το Παράρτημα Σχολής Αστυφυλάκων Άμφισσας, που ιδρύθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 193/1993 καταργείται.
Άρθρο 3 "Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
  Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1994 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α, β και ζ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α-49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α-154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α-51 ).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α-36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Για το τρέχον οικονομικό έτος δεν προκαλείται δαπάνη, αφού η λειτουργία των συγκεκριμένων Παραρτημάτων Σχολών Αστυφυλάκων θα αρχίσει μετά την 1.1.1995, ενώ από την κατάργηση του Παραρτήματος Σχολής Αστυφυλάκων Αμφισσας ουδεμία επιβάρυνση προκαλείται. Για το έτος 1995 προκαλείται δαπάνη, ύφους 609.00.000 δρχ. περίπου, για το έτος 1996, ύψους 522.000.000 δρχ. περίπου, για το έτος 1997, ύψους 595.000.000 δρχ. περίπου και για το έτος 1998 και για καθένα από τα επόμενα έτη, ύψους 245.000.000 δρχ. περίπου. Η δαπάνη έτους 1995 έχει προβλεφθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων Ε.Φ. 43-210 Ελληνικής Αστυνομίας και θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις. Η δαπάνη έτους 1996 και επομένων ετών θα προβλέπεται και θα καλύπτεται από τις αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις των κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Την υπ αριθμ. 537/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του υπουργού Δημόσιος Τάξης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-10-07 Ίδρυση και κατάργηση Παραρτημάτων Σχολής Αστυφυλάκων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/167
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/585 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Κατάργηση και ίδρυση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 1993/193 1993
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία