ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/348

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-11-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-11-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Εισόδια της Θεοτόκου στον οικισμό Πιθαρίου Κυδωνίας της Κοινότητας Αρωνίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ναού «Εισόδια της Θεοτόκου» στον οικισμό Πιθαρίου Κυδωνίας της Κοινότητας Αρωνίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α 146/77), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του 8/79 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ναών και Ενοριών» (Α 1/80).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4149/1961 «Περί του Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Α 41/61).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, που περιλαμβάνεται στην αριθμ. 3/1.6.94 πράξη αυτού.
  • Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η κατ άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 590/77 μηνιαία προθεσμία για την γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αρωνίου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 557/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1961/4149 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4149 1961
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία