ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/360

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-11-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Φυσικής των Α και Β Τάξεων ημερησίων Λυκείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 των Π. Δ/των 479/198 [...]"
1.  
  Ευθύγραμμη κίνηση. Πείραμα 1 Ηλεκτρισμένα αντικείμενα. Πείραμα 2 Ηλεκτροστατική επαγωγή. Πείραμα 3 Η δύναμη μεταξύ δύο φορτισμένων σφαιρών.
2.  
  Ο νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση. Πείραμα 2 πως μεταβάλλεται η ταχύτητα όταν η δύναμη είναι σταθερή. Πείραμα 3 Η εξάρτηση της επιτάχυνσης από τη δύναμη και τη μάζα. Πείραμα 4 Μάζα αδρανείας και μάζα βαρύτητας.
3.  
  Ηλεκτρονικές λογικές πύλες και δυαδική πρόσθεση.Πείραμα 5 Είσοδος και έξοδος (τάση εισόδου και τάση εξόδου). Πείραμα 5 Δράση δυνάμεων που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία. Πείραμα 6 Κεντρομόλος δύναμη.
4.  
  Κίνηση υπό την επίδραση μερικών συνηθισμένων δυνάμεων. Πείραμα 7 Δυνάμεις κατά την κίνηση βλήματος. Πείραμα 8 Τριβή μεταξύ στερεών σωμάτων.
5.  
  Η βαρύτητα σε μεγάλη κλίμακα: Νόμοι Κέπλερ και Παγκόσμια Έλξη Πείραμα 10 Η μέτρηση μαγνητικού πεδίου στις θεμελιώδεις μονάδες.
6.  
  Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή Πείραμα 9 Η μεταβολή της ορμής σε μία έκρηξη. Πείραμα 10 Κρούση στις δύο διαστάσεις.
7.  
  Κινητική ενέργεια. Πείραμα 11 Ελαστικές και μη ελαστικές κρούσεις.
8.  
  Δυναμική ενέργεια. Πείραμα 11 Κύματα σε σπειροειδές ελατήριο.
9.  
  Κύματα σε δύο διαστάσεις. Διάδοση, ανάκλαση και διάθλαση Πείραμα 13 Ανάκλαση Πείραμα 14 Διάθλαση Πείραμα 13 Περιοδικά κύματα. Πείραμα 14 Διάθλαση κυμάτων. Πείραμα 15 Κύματα και εμπόδια. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
10.  
  Είδωλα που σχηματίζονται από κάτοπτρα και φακούς Πείραμα 15 Είδωλα που σχηματίζονται σε επίπεδο κάτοπτρο Πείραμα 16 Είδωλα που σχηματίζονται από φακούς ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Τις διατάξεις της περ. δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 8 και των περ. β), γ) και ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Νόμου 1566/1985: «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α).
 • Την 10/1994 Πρόταση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 167 Α) το οποίο προσετέθη στο νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α) βλ. και ΠΕ 403/94).
 • Την 549/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία