ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/366

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-11-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-11-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Καθορισμός δημοσίας εορτής στην κοινότητα Ακοβου του Νομού Αρκαδίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ορίζεται η προηγουμένη του Αγίου Πνεύματος ημέρα Κυριακή, επέτειος της μάχης των υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη επαναστατημένων Ελλήνων κατά των στρατευμάτων του Ιμπραήμ το έτος 1825 στην τοποθεσία Δραμπάλα, ως δημόσια εορτή για την κοινότητα Ακοβου του Νομού Αρκαδίας
Άρθρο 2
1.  
    Η οργάνωση και τέλεση της εορτής ανήκει στην αρμοδιότητα του νομάρχη. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τη διάταξη του άρθρου 1 του ΑΝ 198/1967 (Α 215).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α154).
  • Την ΥΠ 121/13.7.1994 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β 550).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 591/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-11-29 (1 ) Καθορισμός δημοσίας εορτής στην κοινότητα Ακοβου του Νομού Αρκαδίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/200
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/121 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/121 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/198 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία