ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/417

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή αποφάσεως(1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται η πώληση ή παροχή στην Ρουάντα, από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροπλάνων, όπλων και συναφούς υλικού όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πολεμοφοδίων, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού αστυνομικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών
Άρθρο 2
1.  
  Τα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα εκτελούνται ανεξάρτητα από την ύπαρξη δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που παρέχονται ή έχουν επιβληθεί από οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία ή άλλο συμβόλαιο ή άδεια που έχει χορηγηθεί πριν ή μετά την 17η Μαΐου 1994
Άρθρο 3
1.  
  Τα ανωτέρω άρθρα δεν εφαρμόζοντααι στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την Αποστολή Βοηθείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Ρουάντα (UΝΑΜΙR) και την Αποστολή Βοηθείας των Ηνωμένων Εθνών στην Ουγκάντα -Ρουάντα (UΝΟΜUR). Στον Υπουργό των Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό όπως και στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α 242).
 • Τον Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 (ΦΕΚ Α 139) «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 159/10.9.1992).
 • Την απόφαση 918 (1994) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η οποία έχει δημοσιευθεί με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών της 21.6.94 (ΦΕΚ Α 98/4.7.1994).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 595/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-30 Εφαρμογή αποφάσεως(1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/240
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή αποφάσεων 997/1995) και 1005(1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 1996/68 1996
Εφαρμογή της απόφασης 1011 (1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/85 2010