ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/53

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-03-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-03-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Επέκταση της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.988/79 (ΦΕΚ 258 τ. Α) που προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.2109/92 (ΦΕΚ 205 τ. Α), στον Στρατό Ξηράς και στην Πολεμική Αεροπορία».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ταγματάρχες του Στρατού Ξηράς και Επισμηναγοί της Πολεμικής Αεροπορίας, που δεν έχουν περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη και συμπληρώνουν το συνολικό χρόνο αξιωματικού (20 έτη) της υποπαραγράφου 1 δ του άρθρου 1 του Ν.988/1979, στον οποίο υπολογίζεται ο χρόνος Ανθυπασπιστού και υπαξιωματικού, που αναγνωρίζεται ως χρόνος αξιωματικού, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 178/1969, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Συνταγματάρχου και Σμηνάρχου αντίστοιχα. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 36 του Ν.Δ. 178/1969 και του άρθρου 1 του Ν.482/1976 δεν δικαιούνται βαθμολογική προαγωγή στον βαθμό του Συνταγματάρχου ή Σμηνάρχου.
2.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τη διάταξη της παραγρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.988/79 «Περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων στους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 258 τ. Α) που προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.2109/92 (ΦΕΚ τ. Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.494.000 δρχ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν γραφτεί στους οικείους ΚΑΕ μισθοδοσίας στρατιωτικού προσωπικού ομάδας 0400 του Π/Υ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ και από τις πιστώσεις που έχουν γραφτεί στον Π/Υ για τις αποδοχές του προσωπικού του ΥΕΘΑ/ΓΕΑ (ΑΚΕ 0411 -0424 ε.φ. 11 -710).
  • Την υπ αριθμ. 2 εισήγηση της 19ης/1993 Συνεδριάσεως του ΣΑΓΕ.
  • Την υπ αριθμ. 80/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/482 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/482 1976
ΝΟΜΟΣ 1979/988 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/988 1979
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/178 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/178 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία