ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/54

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-03-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1994.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 1994 σε ολόκληρη την Επικράτεια ο Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται ο δημόσιος δασικός φόρος που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα που παράγονται από μη δη [...]"
1.  
  Ρίζες ερείκης
 1. Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης β) Ελάτης, Δασικής Πεύκης γ) Μαύρης Πεύκης, Αρκεύθου δ) Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ.
 2. Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου.
2.  
  Καύσιμη ύλη:
 1. Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης β) Ελάτης, Δασικής Πεύκης γ) Μαύρης Πεύκης, Αρκεύθου δ) Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ.
 2. Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου.
3.  
  Κατράμι (ξυλόπισσα) 3.1.Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω: α) Δρυός, Πτελέας 3.2.Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω: α) Δρυός, Πτελέας 3.3.Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω: α) Φιλύρας, φράξου, σφενδάμου 3.4.Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω: α) Φιλύρας, φράξου, σφενδάμου 3.5.Ανεξαρτήτου διαμέτρου: α) Καρυδιάς.
 1. Λουπών καρυδιάς
 2. Λουπών δρυός, πτελέας
 3. Πυξού
4.  
  Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, Βάλανοι κτηνοτροφίας
5.  
  Ρους βαφικός (χρυσόξυλο), δεψικός (ρούδι), μελιόφυλλα, κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχινάλευρο, κεράτια, χαρουπάλευρο και κικίδια
6.  
  Στρογγύλια: 6.1.Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω: α) Οξυάς Β) Καστανιάς 6.2.Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω: α) Οξυάς.
 1. Καστανιάς 6.3.Λεύκης από τεχνητές φυτείες διαμέτρου 15-25 εκ. 6.4.
 2. Ανεξαρτήτου διαμέτρου στρογγύλια και σχίζες:.
 3. Δρυός, Πτελέας β) Πλατάνου Υ) Οξυάς δ) Λοιπών πλατυφύλλων
7.  
  Άνθη φιλύρας
 1. Οξυάς
 2. Καστανιάς
 3. Λοιπών πλατυφύλλων πλην δρυός
8.  
  Κώνοι χλωροί: α) Οξυάς
 1. Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων 11. Ανθρακες σιδηρουργίας ΜΙ.
 2. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΎΦΥΛΛΑ 1.
 3. Ξυλεία ειδικών χρήσεων:
 4. 1.1.Μεταλλείων, ορυχείων κ.λπ.:.
 5. Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων 10.
 6. Καυσόξυλα:.
 7. Μέσης διαμέτρου 6 εκ. και κάτω β) Μέσης διαμέτρου 6 εκ. μέχρι 12 εκ.
 8. γ) Μέσης διαμέτρου 12 μέχρι 22 εκ. 1.2.Καπρούλια διαμέτρου 7 εκ. μέχρι 11 εκ.:
 9. α) Μήκους 1,50 μ. μέχρι 3,00 μ.
9.  
  Καυσόξυλα κωνοφόρων
10.  
  Ξυλάνθρακες κωνοφόρων ΙΙ. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ 1. Στρογγύλη ξυλεία μήκους 1,80 μ. και άνω: 1.1. Μέσης διαμέτρου 20 εκ. και άνω:.
 1. Οξυάς, καστανιάς, οστρυάς, γαύρου
 2. Πρίνου, αριάς
 3. Λοιπών πλατυφύλλων εκτός των της παρ. 3.
11.  
  Φυτά αγριελιάς:
 1. προς μεταφύτευση
 2. προς εμπορία
12.  
  Δένδρα Χριστουγέννων:
 1. Από ελάτη, ψευδοτσούγκα και ερευθρελάτη β) Από λοιπά δασικά είδη
13.  
  Κλάδοι καλλωπιστικοί:
 1. Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου β) Αρκουδοπούρναρου γ) Λοιπών ειδών (ιξός κ.λπ.).
14.  
  Ρητίνη
15.  
  Λειχήνες και βρύα
16.  
  Αρωματικά και φαρμακευτικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα κ.λπ.) ΑΤΕΛΩΣΒάσει του άρθρ. 179 παρ. 2 του Ν.Δ. 86/1969ΑΤΕΛΩΣΒάσει του άρθ.του Ν.Δ.86/19693,2Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 160 παρ. 2, 161 και 312 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α 7). β) Του άρθρου 9 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α 289) και γ) Του άρθρου 29 Α του Ν.1558/12985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29 Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την αριθ. 184/27.10.1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου» (Β 836).
 • Την αριθ. 10/29.11.1993 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 53/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-03-18 Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1994.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/38
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/184 1993
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία