ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/6

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-01-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-01-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-01-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/1971 της μίσθωσης καταλλήλων χώρων για την εξυπηρέτηση αναγκών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/1971 «περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» υπάγεται και η μίσθωση καταλλήλων χώρων, ευρισκομένων εγγύς της νέας έδρας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τη στάθμευση των αυτοκινήτων των δικαστικών λειτουργών του δικαστηρίου αυτού, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1017/1971 (τ.Α 209) σε συνδυασμό με το εδ. α της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. β) Του Ν. 1558/1985 «Περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» (Α 137). γ) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154), με την οποία προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, ύψους 20.000.000 δρχ. περίπου ετησίως.
  • Την υπ αριθμ. Γ.Υ 5246/14.10.93 ΦΕΚ 829 τ.Β’/20.10.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Τις υπ αριθ. 74/1993 και 4/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Δικαιοσύνης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/5246/14.10.93ΦΕΚ829Τ.Β’ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/5246_14_10_93ΦΕΚ829Τ_Β’ 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1017 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1017 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία