ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/67

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-03-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ένωση κοινοτήτων Αρκαλοχωρίου και Πατσιδέρου Επαρχίας ΜονοφατσΙου του Ν. Ηρακλείου σε Δήμο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι κοινότητες Αρκαλοχωρίου και Πατσιδέρου της Επαρχίας Μονοφατσιου του Νομού Ηρακλείου ενώνονται και αποτελούν Δήμο με το όνομα Δήμος «Αρκαλοχωρίου» με έδρα το συνοικισμό «Αρκαλοχώριον», της τέως κοινότητας Αρκαλοχωρίου. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 4, 8, 9 και 276 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89)(Α 146).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 (Α 137) σε συνδυασμό μ αυτές του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 (Α 51).
  • Τις 35/1992 και 2/1992 αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Αρκαλοχωρίου και Πατσιδέρου, αντίστοιχα.
  • Την από 8.12.1992 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Νομαρχίας Ηρακλείου του άρθρου 8 του Π.Δ. 323/1989 (Α 146).
  • Την 24197/Γ. 3812/24.11.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών «Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής της 17ης Μαρτίου 1991» (Β 882/6.12.1993).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α154).
  • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.
  • Την 63/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ.3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ_3812 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία