ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/8

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Περιφερειακού Σταθμού Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της Θάλασσας, στη Λιμενική Αρχή Πύλου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Ιδρύεται Σταθμός Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της Θάλασσας στη Λιμενική Αρχή Πύλου. 2.Οι αρμοδιότητες του πιο πάνω Σταθμού καθορίζονται από το άρθρο 15, παραγρ. 2 και 3 του Ν. 743/77 (Α 319). Άρθρο 2 Το διάταγμα αυτό ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. δ) Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 703/93 με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία