ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/93

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-05-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-05-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-05-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ορίζεται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των είκοσι πέντε (25) Ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), θα διεξαχθεί: α) Στην Ελλάδα, τη 12η Ιουνίου 1994, ημέρα Κυριακή. Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση αυτού, δηλαδή από ώρα 06.02 μέχρι 20.48. β) Στα λοιπό κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή βρίσκονται σ αυτά κατά την ημέρα των εκλογών, την 11η Ιουνίου 1994 ημέρα Σάββατο. Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται για όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 07.00 μέχρι 21.00 θερινή τοπική ώρα. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 3 του όρθρου 1 του νόμου 1180/1981 «περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 188 Α), β) της παραγράφου 2 του όρθρου 1 του νόμου 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ 40 Α), γ) του όρθρου πρώτου του Ν. 2196/1994 «Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 1976, εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 93/109/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίηση του Π.Δ. 353/1993 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α).
  • Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη με άμεση και καθολική ψηφοφορία των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πραγματοποιηθούν από 9 έως και 12 Ιουνίου 1994, με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,