ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/132

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ. 226/1993 «Οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 5 του Π.Δ. 226/1993 (Α 92) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5"
1.  
    Συνιστώνται στον ΕΛ.Ο.Γ. δέκα οκτώ (18) θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:.
  1. Μία (1 ) θέση Γενικού Διευθυντή β) Εννέα (9) θέσεις ΠΕ Γεωπονικού ή Κτηνιατρικού γ) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού δ) Μία (1) θέση ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ε) Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στ) Δύο (2) θέσεις ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ζ) Μία (1 ) θέση ΔΕ Γραμματέων - Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών
2.  
    Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού του ΕΛ.Ο.Γ. κατανέμονται μεταξύ κεντρικής και περιφερειακών υπηρεσιών ως εξής: ΚεντρικήΠεριφερειακές Υπηρεσία Υπηρεσίες α) Γενικός Διευθυντήςβ) ΠΕ Γεωπονικού ή Κτηνιατρικού6.
  1. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικούδ) ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων 1 ε) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 2 στ) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 2 ζ) ΔΕ Γραμματέων - Δακτυλογράφων Ξένων ΓλωσσώνΣύνολο θέσεωνβ Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προ το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης, και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις» (Α 48). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/ 1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος ύψους 15.000.000 δραχμών ετησίως, η οποία θα καλυφθεί από τα έσοδα του ΕΛ.Ο.Γ. που θα προκύψουν από την ανταποδοτική εισφορά που προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 94 του Ν. 2127/1993.
  • Την 124/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παράταση της λειτουργίας του Σκαγιοπούλειου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πατρών μέχρι 1.9.2025. 2011/13 2011