ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/135

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ηλείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Ηλείας, που προήλθε από τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Κατακώλου και Κυλλήνης, με το άρθρο 1 του Π.Δ. 390/1993 (Α 165), διασπάται στο Λιμενικό Ταμείο Κατακώλου και στο Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, με έδρες αντίστοιχα τις πόλεις του Κατακώλου και της Κυλλήνης και περιοχή δικαιοδοσίας τους τα παράλια μεταξύ των εκβολών των ποταμών Αλφειού και Πηνειού συμπεριλαμβανομένων και των εκβολών αυτών για το Λιμενικό Ταμείο Κατακώλου και τα παράλια από τον εκβολών του ποταμού Πηνειού μέχρι της Άκρας Κουνουπέλι για το Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης.
2.  
    Αναλαμβάνονται τα αρχείο και λοιπά παραστατικά έγγραφα και οικονομικά στοιχεία καθενός Λιμενικού Ταμείου, επαναφέρεται στις θέσεις του σε κάθε Λιμενικό Ταμείο το προσωπικό αυτού και επαναλειτουργούν οι υπηρεσίες τους και οι οικείες Λιμενικές Επιτροπές, με τη σύνθεση που είχαν κατά το χρόνο της συγχωνεύσεως, εφόσον δεν έχει λήξει η θητεία των μελών τους
Άρθρο 2 "Κατάργηση διατάξεων."
1.  
    Καταργούνται οι κατωτέρω διατάξεις του Π.Δ. 390/ 1993: (α) η υπό στοιχείο δ περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 1, (β) η υπό στοιχείο δ περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 5. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 28 του από 14/19 Ιανουαρίου 1939 Κωδ. Δ/τος «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α 24). β. Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1302/1949 «Περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων Α» (Α 304). γ. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 649/1977 «Περί μεταφοράς εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, περί εκτελέσεως έργων εις τους λιμένας εν γένει και μεταφοράς εις το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων περί εποπτείας οργανώσεως και λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων» (Α 212). δ. Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137). ε. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ή του Προϋπολογισμού του νομικού προσώπου Λ.Τ. Νομού Ηλείας.
  • Την αριθ. 87/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-05-05 Διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ηλείας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/81
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1302 1949
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/649 1977
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης. 2003/147 2003