ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/166

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Κέρκυρας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορίζονται η εδαφική Περιφέρεια, η ονομασία και η έδρα των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Κερκύρας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α) ως εξής:"
1.  
  Εδαφική Περιφέρεια. Κοινότητες: Αγίων Δούλων, Αγραφων, Αντιπερνών, Αυλιωτών, Βαλανείου, Βελονάδων, Καβαλλουρίου, Καρουσάδων, Περουλάδων και Σιδαρίου. Έδρα: Κοινότητα Βελονάδων. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 1ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κερκύρας».
2.  
  Εδαφική Περιφέρεια. Κοινότητες: Αγίου Αθανασίου, Αγρού, Αρκαδάδων, Αρμενάδων, Αφίωνος, Δάφνης, Δροσάτου, Καβαδάδων, Καστελλάνων Γύρου, Πάγων, Ραχτάδων, Μεσαριάς, Χωρεπισκόπων και Μαγουλάδων. Έδρα: Κοινότητα Αγρού. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 2ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κερκύρας».
3.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Δήμος Θιναλίου και Κοινότητες: Κληματιάς και Ξανθάτων. Έδρα: Δήμος Θιναλίου. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 3ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κερκύρας».
4.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Δήμος Κασσωπαίων και Κοινότητες: Άνω Κορακιανάς, Σωκρατίου, Σγουράδων, Ζυγού, Αγίου Μάρκου και Σπαρτύλα. Έδρα: Δήμος Κασσωπαίων. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 4ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κερκύρας».
5.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Δήμος Κερκυραίων και Κοινότητες: Αλεπούς, Εβροπούλων, Καναλίου, Κομπιτσίου, Κάτω Κορακιάνας, Οθωνών, Ερείκουσσας, Μαθρακίου. Έδρα: Δήμος Κερκυραίων. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 5ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κερκύρας».
6.  
  Εδαφική Περιφέρεια. Κοινότητες: Αγίου Ιωάννου, Άφρας, Αλειμματάδων, Βάτου, Γαρδελάδων, Γιαννάδων, Λουκάδων, Κανακάδων, Κοκκινίου, Κρήνης, Λακώνων, Λιαπάδων, Μακράδων, Μαρμάρου, Πέλεκα και Σκριπερού. Έδρα: Κοινότητα Λιαπάδων. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 6ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κερκύρας».
7.  
  Εδαφική Περιφέρεια. Κοινότητες: Κυνοπιαστών, Αγίου Προκοπίου, Γαστουρίου, Αγίων Δέκα, Βιρού, Άνω Γαρούνας, Βαρυπατάδων, Καμάρας, Καστελλάνων Μέσης, Κάτω Γαρούνας, Κουραμάδων, Καλαφατιώνων και Σιναράδων. Έδρα: Κοινότητα Καστελλάνων Μέσης. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 7ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κερκύρας».
8.  
  Εδαφική Περιφέρεια. Κοινότητες: Άνω Παυλιάνας, Κάτω Παυλιάνας, Πεντατίου, Αγίου Ματθαίου, Βουνιατάδων, Μοραΐτικων, Στρογγυλής, Χλομού, Χλομοτιανών, Μπενιτσών και Σταυρού. Έδρα: Κοιν. Μοραΐτικων. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 8ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κερκύρας».
9.  
  Εδαφική περιφέρεια. Κοινότητες: Αγίου Νικολάου, Αργυράδων, Βασιλατίκων, Κουσπάδων, Πετρίτης, Περιβολιού. Έδρα: Κοιν. Αργυράδων. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 9ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κέρκυρας».
10.  
  Εδαφική περιφέρεια: Δήμος Λευκιμαίων και Κοινότητες: Νεοχωρίου, Βιταλάδων. Έδρα: Δήμος Λευκιμαίων. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 10ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κέρκυρας».
11.  
  Εδαφική περιφέρεια. Κοινότητες: Γαΐου (Παξών), Λάκκας, Λόγγου και Μαγαζιών. Έδρα: Κοιν. Γαΐου. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 11ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Κέρκυρας». Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α) και του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2240/1994 (153 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/ 1985 (137 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 137/86 (51 Α) καθώς και του άρθρου 29Α όπως προστέθηκε σ αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (154 Α).
 • Τις συγκοινωνιακές, πληθυσμιακές και δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες του Νομού Κερκύρας.
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των οικείων Ο.Τ.Α.
 • Την 147/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία