ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/172

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Ροδόπης άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α·).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο μόνο Ορίζονται η εδαφική περιφέρεια, η ονομασία και η έδρα των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Ροδόπης, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α) ως εξής: 1.Εδαφική Περιφέρεια Δήμος Κομοτηνής και Κοινότητες: Θρυλορίου, Κοσμίου. - Έδρα: Δήμος Κομοτηνής - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής» 1 ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Ροδόπης. 2.Εδαφική περιφέρεια Κοινότητες: Ιάσμου, Αμαξάδων, Πολυάνθου. - Έδρα: Κοινότητα Ιάσμου - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 2ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Ροδόπης». 3.Εδαφική Περιφέρεια: Κοινότητες: Γρανίτης, Οργάνης, Κάλχαντος, Πανδρόσου, Ασωμάτων, Σώστου, Καρυδιάς. -Έδρα: Κοιν. Γρατινής - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 3ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Ροδόπης». 4.Εδαφική Περιφέρεια Κοινότητες: Φιλλύρας, Αράτου, Αρίσβης, Νέας Σάντας, Αρριανών, Κέχρου. - Έδρα: Κοιν. Φυλλύρας - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 4ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Ροδόπης». 5.Εδαφική Περιφέρεια: Δήμος Σαπών και Κοινότητες: Κρωβύλης, Στρύμης, Λοφαρίου. - Έδρα: Δήμος Σαπών. - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 5ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Ροδόπης». 6.Εδαφική Περιφέρεια: Κοινότητες: Ξυλογανής, Μαρωνείας, Προσκυνητών, Ιμέρου, Νέου Σιδηροχωρίου, Αγίων Θεοδώρων, Πελαγίας, Μιράνων και Αμάραντων. - Έδρα: Κοιν. Ξυλαγάνης. - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 6ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Ροδόπης». 7.Εδαφική Περιφέρεια: Κοινότητες: Νέα Καλλίστης, Μέσης, Φανουρίου, Αμβροσίας, Αιγείρου, Σάλπης. - Έδρα: Κοιν. Νέας Καλλίστης - Ονομασία «Συμβούλιο Περιοχής 7ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Ροδόπης». Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α) και του άρθρου 6 παρ. 13 του Ν. 2240/94 (153 Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/ 1985 (137 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π. Δ/τος 137/86 (51 Α) καθώς και του άρθρου 29 Α όπως προστέθηκε σ αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (154 Α).
  • Τις συγκοινωνιακές, πληθυσμιακές και δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες του νομού Ροδόπης.
  • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α.
  • Την 135/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία