ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/173

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Φωκίδας, του άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορίζονται η εδαφική περιφέρεια, η ονομασία και η έδρα των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Φωκίδας, άρθρο 48 του Ν. 2218/94 (90 Α-) ως εξής:"
2.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Δήμος Δελφών και Κοινότητα: Χρισσού. - Έδρα: Ο Δήμος Δελφών. - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 2ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Φωκίδος».
3.  
  Εδαφική περιφέρεια: Δήμοι Ιτέας, Γαλαξιδίου και Κοινότητες: Δεσφίνης, Κίρρας, Τριταίας και Πεντεορίων. - Έδρα: Ο Δήμος Ιτέας. - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 3ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Φωκίδος».
4.  
  Εδαφική περιφέρεια: Κοινότητες: Καλοσκοπής, Σκλήθρου, Οινοχωρίου, Καστελλίων, Αποστολιά, Γραβιάς, Βαργιάνης, Μαριολάτας, Λιλαίας, Επταλόφου και Πολύδροσου. - Έδρα: Η Κοινότητα Γραβιάς - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 4ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Φωκίδος».
5.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Κοινότητες: Καστριωτίσσης, Πυράς, Πανουργία, Στρόμης, Μουσουνίτσης (Κάτω Μουσουνίτσης), Αθανασίου Διάκου και Μαυρολιθαρίου. - Έδρα: Η Κοινότητα Μαυρολιθαρίου. - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 5ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Φωκίδος».
6.  
  Εδαφική περιφέρεια: Δήμος Λιδορικίου και Κοινότητες: Δάφνου, Κονιακού, Συκέας, Διακοπίου, Λευκαδιτίου, Καλλίου, Αβόρου, Πενταπόλεως, Καρουτών, Μακρινής, Μηλέας, Βραΐλας, Αμυγδαλιάς, Μαλανδρίνου, Σωταΐνης και Δωρικού. - Έδρα: Ο Δήμος Λιδορικίου. - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 6ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Φωκίδος».
7.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Κοινότητες: Γλυφάδας (Δαφνοχωρίου), Ελαίας, Τριζονιών, Καλλιθέας, Τολοφώνος, Ερατεινής, Πανόρμου και Αγίων Πάντων. - Έδρα: Η Κοινότητα Ερατεινής. - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 7ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Φωκίδος».
8.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Κοινότητες: Μαλαμάτων, Μαναγούλης, Καστρακίου, Τρικόρφου, Ευπαλίου, Δροσάτου, Μοναστηρακίου, Κλήματος, Ευπαλίου, Φιλοθέης, Τειχίου, Κάμπου, Μαραθιά, Παλαιοξαρίου, Ποτιδανίας, Σεργούλας, Στίλιας, Περιθιωτίσσης και Πύργου. - Έδρα: Η Κοινότητα Ευπαλίου. - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 8ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Φωκίδος».
9.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Κοινότητες: Αρτοτίνας, Κριατσίου, Κουπακίου, Τριστένου, Κερασέων, Διχωρίου, Περιβολίου, Πενταγιών, Αλποχωρίου, Υψηλού Χωρίου, Ζοριόνου, ΚοκκΙνου και Κροκυλείου. - Έδρα: Η Κοινότητα Κροκυλείου. - Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 9ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Φωκίδος». Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α) και του άρθρου 6 παρ. 13 του Ν. 2240/94 (153 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/ 1985 (137 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 137/86 (51 Α) καθώς και του άρθρου 29 Α όπως προστέθηκε σ αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (154 Α).
 • Τις συγκοινωνιακές, πληθυσμιακές και δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες του νομού Φωκίδας.
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ.
 • Την 157/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία