ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/230

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων Δημοσιονομικών Κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) με αντικειμενικά κριτήρια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων των Δημοσιονομικών Κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ. Κράτους) ενεργούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, του άρθρου 3 του παρόντος.
2.  
  Κάθε υπάλληλος συγκεντρώνει ορισμένες μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην περίπτωση του και τους συντελεστές βαρύτητας (μόρια) των κριτηρίων αυτών
Άρθρο 2 "Κατηγορίες μεταθέσεων Οι ανωτέρω μεταθέσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:"
1.  
  Μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου για τους κατωτέρω λόγους:
 1. Υγείας
 2. Συνυπηρέτησης ή συγκατοίκησης
 3. Σπουδών
 4. Λοιπούς λόγους εξυπηρέτησης του υπαλλήλου
2.  
  Μεταθέσεις χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
Άρθρο 3 "Κριτήρια μεταθέσεων και συντελεστές βαρύτητας (μόρια) αυτών"
1.  
  Για τις μεταθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω κριτήρια, που εκτιμώνται με ανάλογους συντελεστές βαρύτητας (μόρια) ως ακολούθως:
 1. Η συνολική δημόσια πραγματική υπηρεσία, που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση τριακονταπενταετίας η οποία εκτιμάται με συντελεστή 1 για κάθε έτος υπηρεσίας.
 2. Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των υπαλλήλων υπολογίζεται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται των μεταθέσεων και εκφράζεται σε έτη και μήνες.
 3. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών υπολογίζεται σαν πλήρες έτος, ενώ χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15) ημερών υπολογίζεται σαν πλήρης μήνας.
 4. Στην αντίθετη περίπτωση ο χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη.
 5. Ο χρόνος υπηρεσίας κατά περιοχή.
 6. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού οι πρωτεύουσες των Νομών της Χώρας, όπου εδρεύουν οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατανέμονται, ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης κάθε πόλης, στις κατωτέρω ζώνες:
 7. 1) Ζώνη Α Αθήνα (περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης), Πάτρα, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Χαλκίδα, Κόρινθος, Βόλος.
 8. 2) Ζώνη Β Λειβαδιά, Λαμία, Κιλκίς, Βέροια, Ιωάννινα, Ναύπλιο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Χανιά, Μεσολόγγι, Καβάλα, Πύργος, Σέρρες, Κατερίνη.
 9. 3) Ζώνη Γ Έδεσσα, Σπάρτη, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Άρτα, Πρέβεζα, Δράμα.
 10. 4) Ζώνη Δ Πολύγυρος, Κοζάνη, Άμφισσα, Ηγουμενίτσα.
 11. 5) Ζώνη Ε Αλεξανδρούπολη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά, Καρπενήσι, Ερμούπολη, Ξάνθη, Αγ.
 12. Νικόλαος, Αργοστόλι, Ζάκυνθος, Λευκάδα.
 13. 6) Ζώνη ΣΤ Ρόδος, Κέρκυρα, Σάμος, Χίος, Μυτιλήνη, Κομοτηνή.
 14. Η υπηρεσία του υπαλλήλου στις ανωτέρω πόλεις εκτιμάται με τους ακόλουθους συντελεστές:.
 15. Η οικογενειακή κατάσταση, η οποία εκτιμάται με συντελεστή τρία (3) για το σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο τέκνο, και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. (αρ. 2, παρ. 2 του Ν. 2247/94).
 16. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει υπαλλήλους - γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1) για κάθε τέκνο (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 2247/94).
 17. Ως τέκνα για τον υπολογισμό μορίων θεωρούνται και τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 18. Η άνω των 40 ετών ηλικία του υπαλλήλου.
 19. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των ετών 40, 41 -50, 51 -60, η οποία εκτιμάται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3) αντίστοιχα (αρ. 2, παρ. 2 του Ν. 2247/94).
 20. Για τον υπολογισμό της ηλικίας στα κριτήρια γ και δ ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 21. Η συνυπηρέτηση, ή συγκατοίκηση, η οποία εκτιμάται με συντελεστή εννέα (9) και λαμβάνεται υπόψη, αν ο άλλος σύζυγος υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, ή άλλο φορέα του δημοσίου τομέα ή κατά την τελευταία διετία εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι επαγγελματίας.
 22. Η ιδιότητα, ως υπαλλήλου του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση της υπηρεσίας, ενώ η ιδιότητα ως εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα ή ως επαγγελματία, με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επιμελητηρίου.
 23. Η απαιτούμενη διετία πρέπει να έχει συμπληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της κατάρτισης του πίνακα μεταθέσεων.
 24. Η εντοπιότητα.
 25. Το κριτήριο της εντοπιότητας εκτιμάται με συντελεστή πέντε (5).
 26. Χρόνος μεγαλύτερος των επτά (7) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.
 27. Η εγγραφή στο Δημοτολόγιο ως αποδεικτικό στοιχείο της εντοπιότητας πρέπει να έχει γίνει προ πενταετίας τουλάχιστον που υπολογίζεται κατά την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 28. Ο χρόνος υπηρεσίας σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στη μονάδα αυτή μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης του υπαλλήλου απ αυτήν.
2.  
  Σε περίπτωση που ο υπάλληλος μετατίθεται με αίτηση του λαμβάνει για το πέραν της 5ετίας χρονικό διάστημα τα μισά από τα μόρια που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα. Η μείωση των μορίων στο μισό ισχύει και για όσους από τους υπαλλήλους έχουν συμπληρώσει κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα συμπληρώσουν μετά απ αυτή, συνεχή πενταετή υπηρεσία στο νομό που υπηρετούν.
3.  
  Ο υπάλληλος, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο άθροισμα, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και τους συντελεστές προηγείται των λοιπών υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση. Στις μεταθέσεις χωρίς αίτηση, ο υπάλληλος που συγκεντρώνει το μικρότερο άθροισμα προηγείται των λοιπών υπαλλήλων.
4.  
  Για προϋπηρεσίες που έχουν αναγνωρισθεί ή θα αναγνωρισθούν και οι οποίες προσμετρούνται για την συμπλήρωση πραγματικής 35ετούς δημόσιας υπηρεσίας του υπαλλήλου, τα χορηγούμενα μόρια καθορίζονται σύμφωνα με τα μόρια που αντιστοιχούν στην πλησιέστερη Υπηρεσιακή Μονάδα του Γ.Λ. Κράτους.
5.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλου σε μονάδες του Εξωτερικού εκτιμάται με το συντελεστή που προβλέπεται για τη ζώνη Α της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
6.  
  Υπάλληλοι που αποσπώνται σε Υπηρεσίες του εσωτερικού λαμβάνουν τα μόρια της πόλης στην οποία εδρεύει η Υπηρεσία που αποσπώνται
Άρθρο 4
1.  
  Υπάλληλος που ο ίδιος ή σύζυγος ή άγαμο τέκνο του πάσχει από κάποιο από τα δυσίατα νοσήματα, που αναφέρονται στο άρθρο 109 του Π.Δ. 611 /77 (Υπαλληλικός Κώδικας), ή από νόσο η οποία απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση, μετατίθεται κατά προτεραιότητα μετά από αίτηση του που υποβάλλεται οποτεδήποτε.
2.  
  Η αίτηση συνοδεύεται από Κοινή γνωμάτευση Δ/ντή και Επιμελητή Κλινικής Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρυματος για το είδος της νόσου και βεβαίωση - γνωμάτευση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι, στο νομό που υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει κατάλληλη μονάδα Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, για την αντιμετώπιση της νόσου
Άρθρο 5
1.  
  Μετάθεση υπαλλήλου για συνυπηρέτηση ή συγκατοίκηση επιτρέπεται όταν ο ή η σύζυγος του υπηρετεί ή εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση σε φορέα του δημόσιου τομέα ή είναι άμισθος δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή επαγγελματίας ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο ή η σύζυγος του υπαλλήλου απαιτείται να εργάζεται για δύο τουλάχιστον έτη στον νομό, για τον οποίο ζητείται η μετάθεση. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται με βεβαίωση, του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ή του ασφαλιστικού φορέα ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου.
2.  
  Μετάθεση για συνυπηρέτηση ή συγκατοίκηση επιτρέπεται όταν η υπηρεσία, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί ο υπάλληλος, έχει την έδρα της στο νομό όπου υπηρετεί ή εργάζεται ο ή η σύζυγος του
Άρθρο 6
1.  
  Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται σε κενές οργανικές θέσεις, με αίτηση του υπαλλήλου, λόγω φοιτήσεως του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕ ή ΤΕΙ), προς απόκτηση πρώτου πτυχίου σπουδών
2.  
  Οι αιτήσεις των υπαλλήλων για μετάθεση λόγω σπουδών υποβάλλονται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους εισαγωγής στη Σχολή και εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τον Οκτώβριο
3.  
  Μετά το τέλος της φοίτησης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τα έτη σπουδών, όπως αυτά προβλέπονται για κάθε Σχολή, σύν ένα, ο υπάλληλος μετατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος.
Άρθρο 7
1.  
  Για τη διενέργεια των μεταθέσεων, η αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού καταρτίζει εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους τους κατωτέρω Πίνακες:
 1. Πίνακες κενών οργανικών θέσεων.
 2. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις κάθε υπηρεσίας κατά κλάδο.
 3. Οι θέσεις αυτές καθορίζονται μέχρι 15 Ιανουαρίου κάθε έτους.
 4. Ως κενές θέσεις για την εφαρμογή του παρόντος π.δ. νοούνται οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις κατά κλάδο την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλέον των θέσεων των αποχωρούντων κατά τη διάρκεια του επομένου έτους, λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας.
 5. Πίνακες μεταθετέων υπαλλήλων.
 6. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν όλους ανεξαιρέτως τους:
 7. υπαλλήλους που υπηρετούν κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους κατά κλάδο καθώς και τις μονάδες μετάθεσης που συγκεντρώνει καθένας εξ αυτών συνολικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.
 8. Η εγγραφή των υπαλλήλων στους πίνακες μεταθετέων γίνεται κατά αύξουσα σειρά των συνολικών μονάδων μετάθεσης που συγκεντρώνει ο υπάλληλος.
 9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο συνολικό αριθμό μονάδων μετάθεσης, γίνεται κλήρωση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην οποία μπορούν να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους.
 10. Για τους υπαλλήλους που εξαιρούνται από τις μεταθέσεις γίνεται σχετική παρατήρηση στους ανωτέρω πίνακες με παραπομπή στις διατάξεις που προβλέπουν την εξαίρεση.
 11. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στους υπαλλήλους εντός του πρώτου 10ημέρου του Φεβρουαρίου.
 12. Κατά των πινάκων μεταθετέων δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση οι υπάλληλοι.
 13. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει υποχρεωτικά περί της τύχης της ένστασης εντός δέκα (10) ημερών και ενημερώνεται σχετικά ο υπάλληλος.
 14. Εάν η ένσταση κατά των Πινάκων αυτών αναφέρεται σε λανθασμένο υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης και διαπιστωθεί η ορθότητα της από την Υπηρεσία Προσωπικού, τότε η σχετική διόρθωση γίνεται οίκοθεν απ αυτήν και η προθεσμία ασκήσεως της ενστάσεως για τους θιγόμενους από την διόρθωση αρχίζει από τη γνωστοποίηση της σ αυτούς.
 15. Οι πίνακες μεταθετέων καθίστανται οριστικοί την 31η Μαρτίου κάθε έτους.
 16. Μεταβολή μετά την οριστικοποίηση τους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου.
2.  
  Μετά την κοινοποίηση των πινάκων μεταθετέων και το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφη αίτηση μετάθεσης, εφ όσον, μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που γίνονται οι μεταθέσεις, συμπληρώνει διετή συνεχή υπηρεσία στο νομό που υπηρετεί. Προκειμένου περί νεοδιοριζομένων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρ. 7 του Ν. 2085/92 όπως αυτές ισχύουν. Αιτήσεις μετάθεσης υπαλλήλων που δεν έχουν συμπληρώσει τα ελάχιστα όρια παραμονής στην υπηρεσία που υπηρετούν ως και αιτήσεις που υποβάλλονται σε διαφορρετική από την οριζόμενη ανωτέρω προθεσμία, δεν λαμβάνονται υπόψη.
 1. Μεταθέσεις χωρίς αίτηση του υπαλλήλου για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων βάσει του πίνακα μεταθετέων.
 2. Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται κατά ζώνη και με αντίστροφη σειρά από αυτή της εγγραφής των ζωνών στο άρθρο 3 του παρόντος Π.Δ/τος.
3.  
  Η Δ/νση Προσωπικού φροντίζει για την υποβολή του σχετικού ερωτήματος προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός του μηνός Απριλίου και για την έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων μετάθεσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες, το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους
4.  
  Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει μέχρι 15 Μαΐου και αφού λάβει υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τις μονάδες μετάθεσης και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων, με την εξής σειρά:
 1. Μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου:
Άρθρο 8
1.  
  Μεταθέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τη διάρκεια της θητείας τους γίνονται μόνο σε θέση Προϊσταμένου αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Για τις μεταθέσεις αυτές καθώς επίσης και για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων συνεκτιμώνται τα αντικειμενικά κριτήρια, που καθιερώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, καθώς επίσης και οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε φύσης.
2.  
  Κατά τις τοποθετήσεις νεοδιοριζομένων υπαλλήλων, που γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνονται υπόψη και τα κριτήρια μεταθέσεων και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών του άρθρου 3 του παρόντος Π.Δ/τος.
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι θέσεις των βαθμών Δ μέχρι Α θεωρούνται κατά κατηγορία ως ένας βαθμός
4.  
  Οι μεταθέσεις χωρίς αίτηση διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Αυγούστου πλην των περιπτώσεων κάλυψης κενής οργανικής θέσης, λόγω θανάτου, παραίτησης ή παρατεταμένης απουσίας υπαλλήλου πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση έναρξης ή παύσης λειτουργίας υπηρεσιακής μονάδας.
5.  
  Οι προθεσμίες που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης είναι αποκλειστικές.
Άρθρο 9
1.  
  Από τις μεταθέσεις εξαιρούνται:
 1. Τα μέλη διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 1264/82 (Α.79) χωρίς αίτηση τους.
 2. Μετακίνηση τους εντός της περιοχής της τέως Διοικήσεως, Πρωτευούσης ή εντός της αυτής πόλης επιτρέπεται.
 3. Η απόδειξη της ανωτέρω ιδιότητας γίνεται με βεβαίωση της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
 4. Υπάλληλοι που οι ίδιοι ή σύζυγος ή άγαμο τέκνο τους πάσχει από νόσο που αναφέρεται στο άρθ. 109 του Π.Δ. 611/7 ή από νόσο η οποία απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση, χωρίς αίτηση τους.
 5. Για την εξαίρεση υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ.
 6. Υπάλληλοι που οι ίδιοι ή σύζυγος ή τέκνο τους έχουν σωματική αναπηρία 67% και άνω, χωρίς αίτηση τους.
 7. Για την εξαίρεση απαιτείται η υποβολή σχετικής απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 8. Οι υπάλληλοι που έχουν μεταταγεί σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών προς της παρόδου 5ετίας από τη μετάταξη τους (Ν. 2116/93).
 9. Υπάλληλοι που διανύουν την τελευταία 2ετία πριν από την αυτοδίκαιη απόλυση τους από την υπηρεσία
 10. Υπάλληλοι που δεν συμπληρώνουν στον τόπο που υπηρετούν τον προβλεπόμενο απο τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος χρόνο.
 11. Υπάλληλοι για τους οποίους προβλέπεται εξαίρεση μεταθέσεων από σχετική διάταξη νόμου.
 12. Επίσης μπορεί να εξαιρούνται των μεταθέσεων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών συνολικώς υπάλληλοι του Γ.Λ. Κράτους σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5%) επί του συνόλου του προσωπικού του οικείου κλάδου, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για την ικανοποίηση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
 13. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο δυνατότητα υφίσταται και προκειμένου να γίνει άμεση μετάθεση υπαλλήλου κατά παρέκκλιση των διατάξεων, του παρόντος Π.Δ. σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για την ικανοποίηση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εντός του ανωτέρω ποσοστού πέντε τοις χιλίοις (5%ο) επί του συνόλου του προσωπικού του οικείου κλάδου.
2.  
  Οι μεταθέσεις αναστέλλονται προσωρινά και για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους στις εξής περιπτώσεις:
 1. Για τις γυναίκες υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της άδειας κυήσεως και λοχείας.
 2. Για την αναστολή απαιτείται η υποβολή των σχετικών δικ/κών που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών.
 3. Για υπαλλήλους που έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια ή παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια ή το πρόγραμμα
 4. Για τους υπαλλήλους που μέσα στο έτος των μεταθέσεων έχει αποβιώσει ο ή η σύζυγος τους ή τέκνο τους
Άρθρο 10 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι πίνακες μεταθετέων θα καταρτιστούν μέχρι 30 Ιουνίου 1995. Οι αιτήσεις μετάθεσης των υπαλλήλων θα υποβληθούν μέχρι 10 Ιουλίου 1995. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τις μεταθέσεις θα γνωμοδοτήσει μέχρι 10 Αυγούστου 1995 και η κοινοποίηση των μεταθέσεων θα γίνει μέχρι την 31 η Αυγούστου 1995.
Άρθρο 11 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 του Ν. 2247/94 «Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων» (Α 182). β) του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 251/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2007/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/611 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία