ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/249

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 324/1993 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών Ανώτερων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ)» (Α 139).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Για την πραγματοποίηση της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου σε πλοίο, όπως αυτή προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις οι υπόχρεοι σπουδαστές των ΑΔΣΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών ναυτολογούνται σε πλοία με Ελληνική ή ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, άνω των 1000 κοχ, όλων των κατηγοριών, εκτός των πλοίων τοπικών πλόων με την ειδικότητα Δοκίμου Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ναυτόπαιδος ή Μαθητευόμενου Μηχανής
2.  
    Οι σπουδαστές της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου σε πλοίο, απασχολούνται σε εργασίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των κανονισμών Εργασίας για τους Δοκίμους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1,67 του Ν.Δ. 187/ 1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
  • Την αριθμ. 3/18.4.95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Σχολών ΕΝ.
  • Την αριθμ. 243/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία