ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/272

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας του Στρατοδικείου Ξάνθης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καθορίζουμε την εδαφική αρμοδιότητα του Στρατοδικείου Ξάνθης επί των νομών Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 2 Αυγούστου 1995. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 168, 229 και 230 του Ν. 2287/95 «Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» (ΦΕΚ 20 τ. Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35, τ. Α).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154, τ. Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 13/18 Απριλίου 1945 Β.Δ. «Περί ιδρύσεως Διαρκών Στρατοδικείων» (ΦΕΚ 97, τ. Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 289/95 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-07-27 Καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας του Στρατοδικείου Ξάνθης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/152
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 1995/2287 1995
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1918/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1918/13 1918
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία