ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/299

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του Νομού Κυκλάδων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορίζονται η εδαφική περιφέρεια, η ονομασία και η έδρα των συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του Ν. Κυκλάδων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α) ως εξής:"
3.  
  Εδαφική περιφέρεια: Δήμος Νάξου και Κοινότητες Γαλήνης, Εγγαρών, Μελάνων, Κινιδάρου, Κορωνίδος, Μέσης, Σκαδού, Κορώνου, Μονής Απειράθου, Χαλκείου, Ποταμιάς, Γλινάδου, Αγίου Αρσενίου, Βίβλου, Σαγκρίου, Δαμαριώνας, Φιλοτίου, Δανακού, Γαλα-νάδου και Κεραμωτής. Έδρα: Δήμος Νάξου. Ονομασία: Συμβούλιο Περιοχής 3ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Κυκλάδων.
4.  
  Εδαφική περιφέρεια: Δήμος Ανδρου και Κοινότητες Κορθίου, Καππαριάς, Όρμου Κορθίου, Πα-λαιοκάστρου, Κοχύλου, Συνετίου, Μεσαριάς, Πιτροφού, Λαμύρων, Αποικίων, Βουρκωτής και Στενιών. Έδρα: Δήμος Άνδρου. Ονομασία Συμβούλιο περιοχής 4ης Εδαφικής περιφέρειας Ν. Κυκλάδων.
5.  
  Εδαφική περιφέρεια: Κοινότητες Αμολόχου, Άνω Γαυρίου, Απροβάτου, Βιταλίου, Γαυρίου, Κατακοίλου, Μακροταντάλου, Μπατσίου, Παλαιοπόλεως, Φελλού και Αρνά. Έδρα: Η κοιν. Γαυρίου. Ονομασία: Συμβούλιο Περιοχής 5ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Κυκλάδων.
6.  
  Εδαφική περιφέρεια: Δήμος Πάρου και Κοινότητες Αγκαιριάς, Αρχιλόχου Κώστου, Λευκών, Μαρπήσσης, Ναούσης και Αντιπάρου. Έδρα: Δήμος Πάρου. Ονομασία Συμβούλιο Περιοχής 6ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Κυκλάδων.
7.  
  Εδαφική περιφέρεια: Κοινότητες Αμοργού, Θολαρίων, Αιγιάλης, Καταπόλων, Αρκεσίνης και Βρούτσης. Έδρα: Η κοιν. Αμοργού. Ονομασία: Συμβούλιο Περιοχής 7ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Κυκλάδων.
8.  
  Εδαφική περιφέρεια: Κοινότητες: Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Καρτεράδου, Μεσαριάς, Βόθωνος, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιά, Πύργου Καλλίστης, Μεγαλοχωρίου, Εμπορείου, Ακρωτηρίου, Θήρας και Θηρασίας. Έδρα: Η Κοιν. Θήρας. Ονομασία: Συμβούλιο Περιοχής 8ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Κυκλάδων. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α) και του άρθρου 6 παρ. 13 του Ν. 2240/94 (Α 153).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/85 (137 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 137/86 (51 Α) καθώς και του άρθρου 29 Α όπως προστέθηκε σ αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154Α).
 • Τις συγκοινωνιακές, πληθυσμιακές και δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες του Νομού Κυκλάδων.
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ.
 • Την 417/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Όνομα
Ετικέτα
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΓΓΑΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΗΣΣΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΡΚΩΤΗΣ - ΣΤΕΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ - ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΙΤΡΟΦΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΤΙΚΑΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΥΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑ-ΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΧΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΕΡΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΡΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΕΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΟΙΝΙΚΟΣ - ΧΡΟΥΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΚΩΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
Ετικέτα