ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/301

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εδαφική Περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Σάμου, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορίζονται η εδαφική περιφέρεια, η ονομασία και η έδρα των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Σάμου, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α) ως εξής:"
1.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Δήμος Σαμίων και Κοινότητες: Βαθέος,Παλαιοκάστρου, Κοκκαρίου,Βουρλιωτών, Μανολατών, Αγίου Κωνσταντίνου, Αμπέλου και Σταυρινήδων. Έδρα: Δήμος Σαμίων. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 1ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Σάμου».
2.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Δήμος Πυθαγορείου και Κοινότητες: Χώρας, Μαυρατζαίων, Πανδρόσου, Μεσογείου, Πύργου, Σπαθαραίων, Παγώνδου, Κουμαραδαίων, Μύλων, Μυτιληνιών. Έδρα: Δήμος Πυθαγορείου. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 2ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Σάμου».
3.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Δήμος Καρλοβασίων και Κοινότητες: Πλατάνου, Υδρούσης, Κοντακαίικων, Κονταίικων, Αγίων Θεοδώρων, Λέκας, Καστανέας, Κοσμαδαίων, Δρακαίων. Έδρα: Δήμος Καρλοβασίων. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 3ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Σάμου».
4.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Κοινότητες: Μαραθοκάμπου, Καλλιθέας, Κουμαίικων, Νεοχωρίου, Σκουραίικων. Έδρα: Κοινότητα Μαραθοκάμπου. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 4ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Σάμου».
5.  
  Εδαφική περιφέρεια: Δήμος Αγίου Κηρύκου και Φούρνων. Κοινότητες: Περδικίου, Χρυσοστόμου. Έδρα: Δήμος Αγίου Κηρύκου. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 5ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Σάμου».
6.  
  Εδαφική Περιφέρεια: Κοινότητες: Ευδήλου, Καραβοστάμου, Αρεθούσης, Δάφνης, Φραντάτου, Αγίου Πολυκάρπου, Μαγγανίτου, Ραχών, Καρκιναγρίου. Έδρα: Κοιν. Ευδήλου. Ονομασία: «Συμβούλιο Περιοχής 6ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Σάμου». Αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού στον Υπουργό Εσωτερικών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α) και του άρθρου 6 παρ. 13 Ν. 2240/94 (Α 153).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/85 (137 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 137/86 (51 Α) καθώς και του άρθρου 29 Α όπως προστέθηκε σ αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (154 Α).
 • Τις συγκοινωνιακές, πληθυσμιακές και δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες του Νομού Σάμου.
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των οικείων ΟΤΑ.
 • Την 177/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία