ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/324

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Β, Γ, και Δ Λιμενικών Τμημάτων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς τους και τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Ραφήνας και Χαλκίδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας Β, Γ και Δ Λιμενικά Τμήματα. Έδρα του Β Λιμενικού Τμήματος ορίζεται ο Λιμένας Αρτέμιδος (Λούτσας) Αττικής και περιφέρεια δικαιοδοσίας του η περιοχή από τον όρμο Βραυρώνας (μη συμπεριλαμβανομένου) μέχρι την άκρα Βελάνι (Κοκκινονήσια). Έδρα του Γ Λιμενικού Τμήματος ορίζεται ο Λιμένας Νέας Μάκρης Αττικής και περιφέρεια δικαιοδοσίας του η περιοχή από την άκρα Αγ. Ανδρέας μέχρι την άκρα Μαραθώνα. Έδρα του Δ Λιμενικού Τμήματος ορίζεται η Αγία Μαρίνα Αττικής και περιφέρεια δικαιοδοσίας του η περιοχή από την άκρα Μαραθώνα μέχρι το Σέσι Γραμματικού (συμπεριλαμβανόμενο).
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ ύλην αρμοδιότητα των Λιμενικών Τμημάτων που ιδρύονται με το Διάταγμα αυτό περιλαμβάνει:
 1. Όλες τις αρμοδιότητες δικαστικής και διοικητικής αστυνόμευσης, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για τον Προϊστάμενο Λιμεναρχείου, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα 40, 41, 42, 43, 88 και 89 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί κώδικος Δημόσιο Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 2. Εξαιρούνται όλες οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου που εκδίδονται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Ραφήνας.
 3. Την τήρηση λεμβολογίου και έκδοση αδειών αλιείας
 4. Την έκδοση και ανανέωση ναυτολογίων, την ενέργεια μεταβολών σε αυτά και τη θεώρησή τους κατά τον απόπλου η κατάπλου των πλοίων
2.  
  Οι Διοικητές των Λιμενικών Τμημάτων αλληλογραφούν με τις αρχές του Κράτους και ιδιώτες για θέματα της αρμοδιότητάς τους ως Προϊστάμενοι Λιμεναρχείου
3.  
  Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως, η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω της Υπηρεσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας
Άρθρο 3
1.  
  Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας που καθορίσθηκε με την παρ. 2 στοιχ. κ του άρθρου 1 του ΒΔ. 215/73 «Περί μετατάξεως ενίων Λιμενικών Αρχών κ.λ.π» (65Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ΠΔ 607/82 «Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στο Αλιβέρι κ.λπ.» (Α 118) και το άρθρο του Π.Δ. 44/95 «Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στην Κάρυστο κλπ» (Α 33) τροποποιείται ως εξής: κ) Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας Επί της Αττικής προς βορρά από το Σέσι Γραμματικού νοτίου Ευβοϊκού κόλπου και προς νότο μέχρι την άκρα Μαυρονόρι κόλπου Πεταλίων
2.  
  Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας που καθορίσθηκε με την παρ. 2 στοιχ. λ του άρθρου 1 του ΒΔ 215/73 «Περί μετατάξεως ενίων Λιμενικών Αρχών κ.λ.π.» (65Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ΠΔ 607/82 «Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στο Αλιβέρι κ.λ.π» (118 Α) και το άρθρο 2 του ΠΔ 173/83 «Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στην Κύμη κ.λ.π.» (67Α) τροποποιείται ως εξής «λ) Λιμεναρχείο Χαλκίδας: Στη Στερεά Ελλάδα από άκρα θεολόγος Βορείου Ευβοϊκού και προς νότο μέχρι το Σέσι Γραμματικού νοτίου Ευβοϊκού (μη συμπεριλαμβανόμενο). Επί της νήσου Ευβοίας, η δυτική πλευρά από τη Λίμνη βορείου Ευβοϊκού, μη συμπεριλαμβανόμενη και προς Νότο μέχρι την άκρα Αμάρινθος νοτίου Ευβοϊκού και η ανατολική πλευρά από την άκρα Αγ. Βασίλειος και προς νότο μέχρι την άκρα Σαρακίνικο. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/607 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/607 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/173 1983
Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στην Κάρυστο, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας. 1995/44 1995
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/215 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία