ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/36

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, εργαστήριο με τον τίτλο «Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης». Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Πολεοδομίας - Χωροταξίας και εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τη μορφολογία της πόλης και της αισθητικής του αστικού χώρου, ειδικότερα δε: - τη σύλληψη της μορφής του αστικού χώρου. - την έκφρασή της μέσα από διάφορα συστήματα απεικόνισης (παραδοσιακά και σύγχρονα). - την εν συνεχεία αξιολόγηση της μορφής με διαδικασίες και τεχνικές οι οποίες ελέγχουν την αντιληπτική και αισθητική απόδοσή της, στους χρήστες της. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 (Α 87) όπως η τελευταία διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 (Α 173) β) του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (Α 195) γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως το άρθρο αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Τη γνώμη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 2.6.1993).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δε προκαλείται δαπάνη για το οικονομικό έτος 1994, ενο προκαλείται δαπάνη 800.000 δρχ. για το οικονομικό έτος 1995 και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυ-φθεί απο τον προϋπολογισμό του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στο οποίο και θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη.
  • Την αριθ. 635/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία