ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/361

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-09-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στη Σκάλα Αταλάντης και Α Λιμενικού Τμήματος σ αυτό, καθορισμός της περιφέρειας αρμοδιότητας του, μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Αιδηψού σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση της περιφέρειάς του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Υπολιμεναρχείο στη Σκάλα Αταλάντης και ορίζεται περιφέρεια αρμοδιότητάς του επί των ακτών του Νομού Φθιώτιδας από Άκρας Θεολόγου προς Νότο μέχρι Άκρας Καλάμου προς Βορρά. Στη θαλάσσια λεκάνη του Ευβοϊκού Κόλπου τα όρια μεταξύ των Λιμενικών Αρχών Αιδηψού και Σκάλας Αταλάντης καθορίζονται από τη νοητή γραμμή της μέσης απόστασης των απέναντι ακτών (Ευβοίας και Στερεάς Ελλάδος αντίστοιχα) νοουμένων σε ευθεία γραμμή των ακτών του κολπίσκου Αταλάντης από Άκρας Αρκίτσας μέχρι Άκρας Θεολόγου.
Άρθρο 2
1.  
  Ιδρύεται στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Αταλάντης Α Λιμενικό Τμήμα. Έδρα αυτού ορίζεται η Αρκίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητάς του από την Άκρα Καλάμου προς Βορρά μέχρι το μέσο της απόστασης μεταξύ Άκρας Αρκίτσας και Σκάλας Αταλάντης.
Άρθρο 3
1.  
  Η καθύλην αρμοδιότητα του Λιμενικού Τμήματος που ιδρύεται με το διάταγμα αυτό περιλαμβάνει:
 1. Όλες τις αρμοδιότητες δικαστικής και διοικητικής αστυνόμευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για τον Προϊστάμενο Λιμεναρχείου, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα 40, 41, 42, 43,88 και 89 του Ν.Δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 2. Εξαιρούνται όλες οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου που εκδίδονται από το Λιμενάρχη Σκάλας Αταλάντης.
 3. Την τήρηση λεμβολογίου και έκδοση αδειών αλιείας
 4. Την έκδοση και ανανέωση, ναυτολογίων, την ενέργεια μεταβολών σ αυτό και τη θεώρηση τους κατά τον κατάπλου ή απόπλου των πλοίων
2.  
  Ο Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος αλληλογραφεί με τις Αρχές του Κράτους και ιδιώτες για θέματα της αρμοδιότητας του ως Προϊσταμένους Λιμεναρχείου
3.  
  Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως, η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω της Υπηρεσίας του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Αταλάντης
Άρθρο 4
1.  
  Το Υπολιμεναρχείο Αιδηψού μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο με περιφέρεια αρμοδιότητας επί των ακτών της νήσου Ευβοίας από της Λίμνης συμπεριλαμβανομένης μέχρι και την άκρα Μαντούδι
Άρθρο 5
1.  
  Με την έναρξη λειτουργίας του ιδρυομένου με το παρόν διάταγμα Λιμενικού Τμήματος παύει η λειτουργία του Λιμενικού Σταθμού Αρκίτσας ο οποίος καταργείται
2.  
  Καταργείται επίσης η παρ. 1 του άρθρου Μόνου του Β.Δ. 523/69 (Α 161) «Περί μετατάξεως του Λιμενικού Σταθμού Αιδηψού σε Υπολιμεναρχείο και τροποποιήσεως των περιφερειών δικαιοδοσίας ενίων Λιμενικών Αρχών». Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1 ) Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 672/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/70 «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α 285). β) Του άρθρου 14 παρ. 9 του από 27.5.1927 Π.Δ. «Περί Διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού». γ) Του άρθρου 140 του Ν.Δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261). δ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και το γεγονός ότι από την έκδοση, του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. ε) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (Α 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Τη με αριθ. 4128/9/95/3.5.95 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος «Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στη Σκάλα Αταλάντης, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του, Ιδρυση Α Λιμενικού Τμήματος σ αυτό, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του, μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Αιδηψού σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση της περιφέρειας του».
 • Την 420/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/523 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία