ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/373

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  α. Τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών συγχωνεύονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. β. Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, όργανα, θέσεις και προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. γ. Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικές Γραμματείες στα συγχωνευόμενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής Γενικές Γραμματείες υπαγόμενες στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες α. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευομένων"
1.  
  Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών και των υπαγόμενων ο αυτά Γενικών Γραμματειών. β. Όπου στις κείμενες διατάξεις σε αντικείμενα της παρ. 1 του άρθρου αυτού αναφέρονται οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών νοείται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 3
1.  
  α. Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων και υπηρεσιακών μονάδων προσωπικού, το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια και τις μονάδες προσωπικού του συγχωνευομένων Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών. β. Ως τη λήξη του οικονομικού έτους 1995 ως δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θεωρούνται οι δαπάνες των συγχωνευομένων σ αυτό Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • του άρθρου 24 παράγραφος 4 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • το γεγονός ότι απ τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ αριθ. 561/1995 και 563/1995 με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/400 1995
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/401 1995
(1 ) Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Αρκαδίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/442 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Σερρών, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/443 1995
Τροποποίηση του Π.Δ.360/92 «Οργανισμός Ε.Υ.Π.» (ΦΕΚ 183/25.11.92/Τεύχος Α). 1996/1 1996
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). 1996/101 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Ασωπού, Παππαδιανίκων και Φοινικίου της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμήρας του Νομού Λακωνίας. 1996/109 1996
Μετονομασία του συνοικισμού Πολύσιτον της κοινότητας Πολυσίτου της επαρχίας Ξάνθης του Νομού Ξάνθης σε Πολύσιτος. 1996/110 1996
Ένωση των κοινοτήτων Εύας και Καλαμαρά της Επαρχίας Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας. 1996/116 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Γεωργιανής και Νικήσιανης της Επαρχίας Παγγαίου του Νομού Καβάλας σε Δήμο. 1996/119 1996
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 1996/130 1996
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ του Νομού Κορινθίας. 1996/136 1996
Συνένωση των κοινοτήτων Γαληψού, Κάριανης, Ορφανίου και Οφρυνίου της Επαρχίας Παγγαίου του Νομού Καβάλας. 1996/138 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Βαλανιδορράχης, Θεμέλου, Μεσοποτάμου και Αμμουδιάς της Επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας του Νομού Πρεβέζης. 1996/175 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγίου Νικολάου, Αρχοντικού, Καστανίας, Κοκκίνων Λουριών, Μελίσσης και Σελεγουδίου της Επαρχίας Λακεδαίμονος του Νομού Λακωνίας. 1996/176 1996
Σύσταση Υπηρεσίας Μηχανογράφησης και θέσεων Προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1996/178 1996
Σύσταση Τμήματος Επιθεώρησης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. 1996/193 1996
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης και μεταφορά θέσεων προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών. 1996/194 1996
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 501 /89 «Οργανισμός του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)». 1996/195 1996
Σύσταση και λειτουργία ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. 1996/198 1996
Συμπλήρωση του Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 1996/199 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας, Ζαρούχλης, Μεσορρουγίου και Περιστέρας της Επαρχίας Καλαβρύτων του Νομού Αχαΐας. 1996/205 1996
Μετονομασία της Κοινότητας Ποτιδανίας Ν. Φωκίδας. 1996/213 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Αηδονιάς, Βαλανιδούσσης, Δεσποτικού και Εκκλησιών της Επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας του Νομού Πρεβέζης. 1996/214 1996
Ένωση Κοινοτήτων Ροδολίβους και Δομίρου της Επαρχίας Φυλλίδος του Νομού Σερρών. 1996/215 1996
Μεταφορά έδρας Κοινότητας Μουσιωτίτσας Επαρχίας Νομού Ιωαννίνων. 1996/216 1996
Κατάργηση Προεδρικού Διατάγματος με αριθμ. 244 (ΦΕΚ Α99/24.7.90) «Περί σύστασης ιδίου δημοτικού ιδρύματος με το όνομα «Δημοτικός Σταθμός φύλαξης Νηπίων» στο Δήμο Σερρών του Νομού Σερρών». 1996/223 1996
Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στην Ίο, μετάταξη του Υπολιμεναρχείου θήρας σε Λιμεναρχείο και καθορισμός των περιφερειών αρμοδιότητάς τους. 1996/23 1996
(1) Έγκριση του Οργανισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. 1996/245 1996
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1996/271 1996
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε κάθε ένα από τα γραφεία Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας. 1996/272 1996
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. 1996/273 1996
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε κάθε ένα από τα γραφεία των δύο Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 1996/274 1996
Προσάρτηση συνοικισμού Ελαίας της Κοινότητας Σίδερης της Επαρχίας Φιλιατών του Νομού Θεσπρωτίας στο Δήμο Φιλιατών της ίδιας Επαρχίας και του ίδιου Νομού. 1996/277 1996
Μετάταξη του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε Κεντρικό Λιμεναρχείο. 1996/290 1996
Μετονομασία θέσεων στο Νομό Φλώρινας. 1996/292 1996
Προσάρτηση συνοικισμού Ροδινής (Κάτω Ροδινής) της Κοινότητας Ζήριας της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας στην Κοινότητα Ψαθοπύργου της ίδιας Επαρχίας και ίδιου Νομού. 1996/293 1996
Ένωση των Κοινοτήτων Αγιου Χαραλάμπους και Μώλου της Επαρχίας Λοκρίδας του Νομού Φθιώτιδας. 1996/294 1996
Καθορισμός έδρας Επαρχείου. 1996/296 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Δελβινακοπούλου, Κληματιάς, Κοκκινοχώματος, Λευκοθέας, Παλιουρής και Σουλοπούλου της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων. 1996/297 1996
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Σύσταση και λειτουργία αμιγών νομαρχιακών και διανομαρχιακών επιχειρήσεων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα 1996/331 1996
Συνένωση κοινοτήτων Ιουλίδος και Κορησσίας της Επαρχίας Κέας του Νομού Κυκλάδων. 1996/332 1996
Συνένωση κοινοτήτων Αμπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Γρηγορίου, Ελατόβρυσης, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων της Επαρχίας Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 1996/333 1996
Συνένωση κοινοτήτων Δρακόνας, Κάμπων, Κοντοπούλων, Μαλάξας, Παππαδιανών και Πλατυβόλας της Επαρχίας Κυδωνίας του Νομού Χανίων. 1996/334 1996
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ του Νομού Πέλλας. 1996/335 1996
Αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του άρθρο 3 του Π.Δ. 200/1996 «Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών στον τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) (ΦΕΚ 159/Α/1996). 1996/373 1996
Ένωση των Κοινοτήτων Κουτσίου και Νεμέας της Επαρχίας Κορινθίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/378 1996
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης απορριμάτων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ του Νομού Εύβοιας». 1996/386 1996
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Παράρτημα Ηγουμενίτσας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου. 1996/390 1996
(1) Συνένωση Κοινοτήτων Δερβενίου, Εβροστίνης- Ροζενών, Λυγιάς, Σαρανταπήχου, Στομίου και Χελυδορέου της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/395 1996
Καθορισμός των περιφερειών αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Λιμεναρχείου Αγ. Νικολάου. 1996/78 1996
Μετονομασία της κοινότητας ΙστερνΙων Ν. Κυκλάδων σε κοινότητα Υστερνίων. 1996/96 1996
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1996/97 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 121/Α*) και προσαρμογή του στις διατάξεις το[...]" 1997/102 1997
Μετονομασία κοινότητας Καρυών Ασφάκας της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων σε κοινότητα Μεταμόρφωσης 1997/108 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ του Νομού ΚΟΖΑΝΗΣ». 1997/121 1997
Τροποποίηση του Β.Δ. 20/27.12.58 «Περί λειτουργίας δελτίου προγνωστικών επί των ποδοσφαιρικών αγώνων» (Α 227), ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 433/ 1990 (Α 169). 1997/123 1997
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 1997/129 1997
Μετονομασία συνοικισμού της κοινότητας Δολιανών της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων. 1997/135 1997
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αιτωλικό Αιτ/νίας και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του. 1997/137 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». 1997/14 1997
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στους Οθωνούς Κέρκυρας και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του. 1997/141 1997
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Φανάρι Ροδόπης και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του. 1997/142 1997
Για την «οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη στελέχωσή της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της». 1997/163 1997
Μετονομασία κοινότητας «Μιράκα» της Επαρχίας και του Νομού Ηλείας. 1997/166 1997
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. 1997/173 1997
(2) Μετονομασία συνοικισμού «Πλακωτό» της Κοινότητας Καρίτσας - Δολόπων της Επαρχίας και του Νομού Καρδίτσας. 1997/179 1997
Μετονομασία του συνοικισμού Καβρού της Κοινότητας Κουρνά του Νομού Χανίων. 1997/182 1997
Μετονομασία του Δήμου Μεγάλου Χωρίου της Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου. 1997/183 1997
Μετονομασία Συνοικισμού Κορακοβουνίου του Δήμου Ηρακλείου της Επαρχίας Τεμένους του Νομού Ηρακλείου. 1997/184 1997
Συνένωση των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνος της Επαρχίας Μήλου του Νομού Κυκλάδων. 1997/195 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ του Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ». 1997/203 1997
Μετονομασία της Κοινότητας Ήλιδος της Επαρχίας και του Νομού Ηλείας. 1997/204 1997
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής. 1997/23 1997
Μετονομασία κοινότητας Θυρίου της Επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλ/νίας σε κοινότητα Θυρρείου. 1997/246 1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 145/1980 (ΦΕΚ 41/Α) «Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιπποδρομιών». 1997/27 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» του Νομού Γρεβενών. 1997/270 1997
(1) Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΟΥ του Νομού Πιερίας». 1997/278 1997
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 1997/321 1997
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1997/368 1997
Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 1997/379 1997
Σύσταση θέσης ελεγκτού οδοντιάτρου στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προνοίας και Ασθενείας Λιμενεργατών Πειραιώς. 1997/38 1997
Διοικητική Οργάνωση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού. 1997/44 1997
Μετονομασία της κοινότητας Κουμουθέκρας της Επαρχίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας. 1997/47 1997
Μεταφορά έδρας Κοινότητας Καλουδίου της Επαρχίας Τριχωνίδας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 1997/48 1997
Μετονομασία της Κοινότητας Καρυών της Επαρχίας Μεγαλοπόλεως του Νομού Αρκαδίας. 1997/56 1997
Διάκριση σε κλάδους και ειδικότητες των 33 θέσεων ΠΕ Κατηγορίας που έχουν συσταθεί στα Καταστήματα Κράτησηςμε τις διατάξεις του άρθρου8 του Ν.2298/95 1997/58 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 45/1996 «περί συμπλήρωσης του από 20/27.12.58 Β. Δ. «Περί λειτουργίας δελτίου προγνωστικών επί των ποδοσφαιρικών αγώνων» (Α 31). 1997/59 1997
Κατάταξη διδακτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 1997/71 1997
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ του Νομού Λάρισας». 1997/76 1997
Μετονομασία του Συνοικισμού Τσεσεμέ της Κοινότητας Καταπόλων της Επαρχίας Νάξου του Νομού Κυκλάδων. 1997/89 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ - ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ (ΔΕΥΑΑΒ) του Ν. Λάρισας». 1997/9 1997
Μετονομασία του Συνοικισμού Μονοδενδρίου της Κοινότητας Κρήνης της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας. 1997/90 1997
Μετονομασία της κοινότητας Λουκισίων της Επαρχίας Χαλκίδος του Νομού Ευβοίας. 1997/92 1997
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». 1998/103 1998
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. 1998/111 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ του Νομού Τρικάλων». 1998/134 1998
Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΔΕΛΗΧΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ» της Κοινότητας Δαμασίου του Νομού Λάρισας. 1998/153 1998
«Σύσταση τμήματος μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης». 1998/196 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 150/89 (ΦΕΚ 71/Α/89) «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων». 1998/197 1998
Συμπλήρωση του «Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)». 1998/225 1998
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών - Η ΕΛΠΙΔΑ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. 1998/239 1998
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΙΦΟΥ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». 1998/245 1998
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας του Νομού Κυκλάδων. 1998/272 1998
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.». 1998/280 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» στο Δήμο Λευκιμμαίων του Νομού Κερκύρας. 1998/30 1998
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικό, στον κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου. 1998/308 1998
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. 1998/329 1998
Οργανισμός του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ). 1998/357 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ του Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 1998/359 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ) στο Δήμο Σαρανταπόρου του Νομού Λάρισας. 1998/364 1998
Διορισμός ή πρόσληψη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Επιμελητήρια του Ν. 2081/92. 1998/384 1998
Μεταφορά κενής οργανικής θέσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 1998/400 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ του Νομού Μεσσηνίας». 1998/42 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ» του Νομού Θεσσαλονίκης. 1998/43 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» του Νομού Ευβοίας. 1998/47 1998
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χίου του Νομού Χίου. 1998/49 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΛΟΥ» στο Δήμο Τήλου του Νομού Δωδεκανήσου. 1998/94 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ του Νομού ΕΥΒΟΙΑΣ». 1998/97 1998
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. 1999/10 1999
Οργανισμός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 1999/11 1999
Ίδρυση Παραρτημάτων της ΣΕΛΕΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα. 1999/116 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ημαθίας 1999/12 1999
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επι[...]" 1999/128 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών. 1999/13 1999
Οργάνωση της Γραμματείας και της Τεχνικής Υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 1999/137 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς. 1999/14 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση παρ. 1 του άρθρου 15 του Π. Δ/τος 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις». (φ.Α~ 84). 1999/229 1999
Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου». 1999/238 1999
Σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών - μεταφορά θέσεων στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1999/24 1999
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982. 1999/243 1999
Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). 1999/290 1999
Σύσταση κλάδου και μεταφοράς μιας (1) θέσεως προσωπικού στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ). 1999/308 1999
«Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)» 1999/48 1999
Ίδρυση Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων στην Κασσαβέτεια και στο Βόλο και κατάργηση των Καταστημάτων Κράτησης Βόλου και Αυλώνος Αττικής. 1999/6 1999
Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ). 2001/105 2001
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.). 2001/109 2001
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 154/91 (ΦΕΚ 61/Α/91) και 363/92 (ΦΕΚ 184/Α/92). 2001/120 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου στους Δήμους Αστυπάλαιας, Δικαίου, Ηρακλειδών, Κω, Νισύρου, και Τήλου. 2001/123 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στο Δήμο Ιητών και στις Κοινότητες Ανάφης, Σικίνου, Φολεγάνδρου. 2001/124 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Άνδρου, Εξωμβούργου, Κορθίου, Τήνου, Υδρούσας και στην Κοινότητα Πανόρμου Τήνου. 2001/125 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και στις Κοινότητες Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίων, και Σχοινούσης. 2001/126 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας. 2001/127 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου στους Δήμους Αρχαγγέλου, Αταβύρου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Καρπάθου, Κάσου, Λινδίων, Μεγίστης, Νότιας Ρόδου, πεταλούδων, Ρόδου, Σύμης, Χάλκης και στην Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου. 2001/128 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου. 2001/129 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Πάρου και στην Κοινότητα Αντιπάρου. 2001/130 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου. 2001/131 2001
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.). 2001/144 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Λήμνου στους Δήμους Μύρινας, Μούδρου, Νέας Κούταλης και στην Κοινότητα Αγίου Ευστρατίου 2001/170 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Αργολίδας στο Δήμο Κρανιδίου. 2001/171 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Αργολίδας στο Δήμο Επιδαύρου. 2001/172 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Μεσσηνίας στο Δήμο Καλαμάτας. 2001/173 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Μεσσηνίας στο Δήμο Πύλου 2001/174 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Μαρμαρίου στο Δήμο Μαρμαρίου. 2001/175 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Λουτρών Αιδηψού στο Δήμο Αιδηψού. 2001/176 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας στους Δήμους Αργοστολίου, Ερίσου, Ιθάκης, Λειβαθούς, Παλικής, Πυλαρέων και Σάμης. 2001/177 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Καρύστου στο Δήμο Καρύστου. 2001/178 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ερέτριας στο Δήμο Ερέτριας. 2001/179 2001
Οργανισμός Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου 2001/18 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Ηρακλείου στο Δήμο Μοιρών. 2001/180 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νέων Στύρων στο Δήμο Στυραίων. 2001/181 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Ηρακλείου στο Δήμο Χερσονήσου. 2001/182 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Ηρακλείου στο Δήμο Γαζίου. 2001/183 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αιγίου στο Δήμο Αιγίου. 2001/184 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων στο Δήμο Κυθήρων και στην Κοινότητα Αντικυθήρων. 2001/185 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Ρεθύμνης στους Δήμους Αρκαδίου, Γεροποτάμου, Λάμπης, Νικηφόρου Φωκά, Ρεθύμνης και Φοίνικα. 2001/186 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Αργολίδας στο Δήμο Ερμιόνης 2001/187 2001
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο Δήμο Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής. 2001/223 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδος στους Δήμους Ασίνης, Λέρνας, Ναυπλίου και Νέας Κίου. 2001/267 2001
Επέκταση Εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/99) στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ και σύσταση νέων κλάδων μονίμου προσωπικού. 2001/29 2001
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2001/295 2001
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2001/311 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Πόρου Τροιζηνίας στο Δήμο Τροιζήνος. 2001/335 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Πόρου Τροιζηνίας στο Δήμο Πόρου. 2001/336 2001
Τροποποίηση του ΠΔ 447/1990 Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ΦΕΚ 171/Α/ 90). 2001/363 2001
Σύσταση κλάδου και μεταφορά θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων. 2001/43 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/75 2001
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» στο Δήμο Δεσφίνας του Νομού Φωκίδας. 2002/123 2002
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Αιγίου. 2002/190 2002
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν.Ρεθύμνης. 2002/197 2002
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων 2002/198 2002
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Πόρου Τροιζηνίας 2002/200 2002
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Λήμνου 2002/201 2002
Ένωση των Κοινοτήτων Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού του Νομού Αττικής. 2002/210 2002
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Δημοτικό Γηροκομείο Καρυάς» στο Δήμο Καρυάς του Νομού Λευκάδας. 2002/237 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ύδρας στο Δήμο Ύδρας. 2002/257 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Σπετσών στο Δήμο Σπετσών. 2002/258 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης στο Δήμο Κάστρου-Κυλλήνης. 2002/259 2002
Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 2002/265 2002
Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 164/77 «Περί του Οργανισμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου» (ΦΕΚ 53/Α/1977). 2002/284 2002
Μεταφορά αρμοδιότητος εποπτείας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Πολιτισμού. 2002/31 2002
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου. 2002/313 2002
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη» στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας». 2002/46 2002
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΜΗΣ στο Δήμο Αυλώνας του Νομού Ευβοίας. 2002/55 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 2002/60 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 2002/61 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 2002/62 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κρήτης. 2002/63 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2002/64 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2002/65 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου. 2002/66 2002
Σύσταση Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Αττικής. 2002/67 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 2002/68 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 2002/69 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 2002/70 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2002/71 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2002/72 2002
Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ). 2003/128 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 102/1990 «Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων» (Α/47) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 81/1997 (Α/69). 2003/133 2003
Τροποποίηση του Π.Δ.337/1995 «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κοζάνης» (Α/179) 2003/136 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 309/1995 «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων» (Α/168). 2003/137 2003
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας» στο Δήμο Γόρτυνας του Νομού Ηρακλείου. 2003/142 2003
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης. 2003/147 2003
Τροποποίηση του εδαφ.γ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Π.Δ/τος 948/1977 Περί οργανώσεως συγκροτήσεως λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΤΕΒΕ, (Α 322) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 185/ 1987(Α΄ 90) και με το Π.Δ/γμα 71/1992 (Α΄ 35). 2003/187 2003
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής. 2003/22 2003
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων. 2003/28 2003
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ύδρας. 2003/29 2003
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας. 2003/30 2003
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Σπετσών. 2003/31 2003
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Μεθάνων. 2003/32 2003
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου στους Δήμους Καρλοβασίων και Μαραθοκάμπου. 2003/335 2003
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου στους Δήμους Βαθέος και Πυθαγορείου. 2003/336 2003
Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2004/103 2004
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας. 2004/165 2004
Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 2004/193 2004
Οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. 2004/22 2004
Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Κέρκυρας και Ζακύνθου. 2004/63 2004
Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης, Θήρας, Λαυρίου, Πρέβεζας και Σάμου. 2004/64 2004
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με το όνομα «Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών (Κ.Ι.Ε.)» στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 2005/252 2005
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής. 2006/195 2006
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2010/11 2010
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011