ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/397

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιωνίας Θεσσαλονίκης καταργείται. Οι περιφέρειες των Δήμων και των Κοινοτήτων, που απετέλεσαν την περιφέρειά του, επανυπάγονται στα Υποθηκοφυλακεία από τα οποία απεσπάσθησαν, ήτοι: α) των Δήμων: Ιωνίας, Σίνδου, Χαλάστρας και των Κοινοτήτων Ανατολικού, Μαλγάρων, Κυμήνων, Ν. Αγχιάλου, Ν. Μεσημβρίας, Αγίου Αθανασίου, Βαθυλάκκου και Γεφύρας, στο ειδικό έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης και β) των Κοινοτήτων Πετρωτού, Μεσσαίου ή Μεσσιού, Ν. Φιλαδελφείας, Ξηροχωρίου, Π. ΑγιονερΙου, Ν. Αγιονερίου, Πενταλόφου, Νεοχωρούδας, Μονολόφου - Πουρναριού στο ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 8 του Κ.Δ. της 19/23.7.41 (Α 244) «περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των Αναγκ. Νόμων 434/37, 1933/39, 2132/40 και 2532/40 «περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» και β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Το Π.Δ. 116/93 (Α 51 ) με το οποίο συνεστήθη ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιωνίας Θεσσαλονίκης.
  • Το γεγονός ότι το ως άνω Υποθηκοφυλακείο ουδέποτε λειτούργησε.
  • Την 9/95 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
  • Την 298/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-10-27 Κατάργηση του ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/218
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1937/434 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/434 1937
ΝΟΜΟΣ 1939/1933 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1933 1939
ΝΟΜΟΣ 1940/2132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2132 1940
ΝΟΜΟΣ 1940/2532 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2532 1940
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1941/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1941/19 1941
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης 1993/116 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία