ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/402

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Για το έγγραφο εθνικότητας των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο έγγραφο Εθνικότητας των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων, που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τους Εθνικούς κανονισμούς, αναγράφονται τ ακόλουθα στοιχεία:
 1. Όνομα πλοίου
 2. Λιμάνι νηολόγησης
 3. Αριθμός Νηολογίου
 4. Διεθνές Διακριτικό Σήμα (ΔΔΣ) και Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ)
 5. Αριθμός ΙΜΟ (ΙΜΟ ship identificatiοn number scheme)
 6. Τύπος πλοίου
 7. Ημερομηνία και τόπος έκδοσης πιστοποιητικού καταμέτρησης
 8. Χωρητικότητα καθαρή και ολική σε κόρους
 9. Διαστάσεις Μήκος ολικό Μήκος νηολόγησης Πλάτος νηολόγησης Βάθος νηολόγησης
 10. Υλικό κατασκευής σκάφους
 11. Αριθμός και είδος μηχανών και ιπποδύναμη
 12. Στοιχεία πλοιοκτήτη
2.  
  Στο έγγραφο Εθνικότητος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων, που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση της Χωρητικότητος των Πλοίων 1969, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1373/1983 (ΦΕΚ 92/Α783), αναγράφονται τ ακόλουθα στοιχεία:.
 1. Όνομα πλοίου
 2. Λιμάνι Νηολόγησης
 3. Αριθμός Νηολογίου
 4. Διεθνές Διακριτικό Σήμα (ΔΔΣ) και Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ)
 5. Αριθμός ΙΜΟ (ΙΜΟ ship identificatiοn number scheme)
 6. Τύπος πλοίου
 7. Ημερομηνία και τόπος έκδοσης πιστοποιητικού καταμέτρησης
 8. Χωρητικότητα καθαρή και ολική
 9. Διαστάσεις Μήκος ΜήκοςΠλάτος Κοίλο στη μέση του πλοίου μέχρι το ανώτερο κατάστρωμα
 10. Υλικό κατασκευής σκάφους
 11. Αριθμός, τύπος προωστηρίων μηχανών και η ιπποδύναμή τους
 12. Στοιχεία πλοιοκτήτη
3.  
  Το έγγραφο Εθνικότητος υπογράφεται από το Νηολόγιο της Λιμενικής Αρχής στα νηολόγια της οποίας είναι γραμμένο το πλοίο
Άρθρο 2 "Τύπος του Εγγράφου Εθνικότητος και του αντίστοιχου προσωρινού."
1.  
 1. Ο τύπος του Εγγράφου Εθνικότητας των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων, που έχουν καταμετρηθεί με τους Εθνικούς κανονισμούς ορίζεται όπως πιο κάτω:
 2. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΥΡΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ RΕΡUΒLΙC ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟF GRΕΕCΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΜΕRCΑΝΤΙLΕ ΜΑRΙΝΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ ΟF ΝΑΤΙΟΝΑLΙΤΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΗΙS ΙS ΤΟ CΕRΤΙFΥ με το παρόν ότι το εμπορικό πλοίο, που περιγράφεται πιο κάτω:
 3. Τhat the merchant νessel described belοw:
 4. ΟΝΟΜΑ ΝΑΜΕ (α) Δ.Δ.Σ. ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΑLL LΕΤΤΕRS ΚΑΙ / ΕΝD (β) Δ.Σ.Π. Μ.Μ.S.Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΜΟ ΙΜΟ ΝUΜΒΕR ΛΙΜΑΝΙ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟRΤ ΟF RΕGΙSΤRΥ ΑΡΙΘ.
 5. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ RΕGΙSΤΕR ΝUΜΒΕR ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΤΥΡΕ ΟF SΗΙΡ (a).
 6. Ο τύπος του Προσωρινού Εγγράφου Εθνικότητος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων, που έχουν καταμετρηθεί με τους Εθνικούς κανονισμούς ορίζεται όπως πιο κάτω:
 7. and has the fοllοwing particulars:
 8. Τhat the merchant νessel described belοw:
 9. Νet (n.r.t.)ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DΙΜΕΝSΙΟΝS Μήκος ολικό Μήκος νηολόγησης Πλάτος νηολόγησης Register breadth:
 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟWΝΕR ΟΝΟΜΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΜΕ - ΑDDRΕSS Το παραπάνω πλοίο που καταχωρήθηκε στα Ελληνικά νηολόγια, επιτρέπεται να φέρει την Ελληνική Σημαία.
 11. Τhe νessel has been registered in the Greek Registry and is permitted tο fly the Greek flag. . . . . . . . . . . . . . . . 19. . Dated at. . . .οn the. . . .day οf. . . .
 12. Ο Νηολόγος - Τhe Registrar.
2.  
 1. Ο τύπος του Εγγράφου Εθνικότητας των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων, που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 1969 ορίζεται όπως πιο κάτω:
 2. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΥΡΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ RΕΡUΒLΙC ΟF GRΕΕCΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΜΕRCΑΝΤΙLΕ ΜΑRΙΝΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ ΟF ΝΑΤΙΟΝΑLΙΤΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙΤΗΙS ΙS ΤΟ CΕRΤΙFΥ με το παρόν ότι το εμπορικό πλοίο, που περιγράφεται πιο κάτω:
 3. Τhat the merchant νessel described belοw:
 4. ΟΝΟΜΑ ΝΑΜΕ (α) Δ.Δ.Σ. ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΑLL LΕΤΤΕRS ΚΑΙ / ΕΝD (β) Δ.Σ.Π. Μ.Μ.S.Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΜΟ ΙΜΟ ΝUΜΒΕR ΛΙΜΑΝΙ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟRΤ ΟF RΕGΙSΤRΥ ΑΡΙΘ.
 5. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ RΕGΙSΤΕR ΝUΜΒΕR ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΤΥΡΕ ΟF SΗΙΡ (a).
 6. Ο τύπος του Προσωρινού Εγγράφου Εθνικότητος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων, που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 1969, ορίζεται όπως πιο κάτω:
 7. and has the fοllοwing particulars:
 8. Τhat the merchant νessel described belοw:
 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10. Νet ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DΙΜΕΝSΙΟΝS ΜήκοςLength:
 11. . . . . . . . . .
 12. ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟWΝΕR ΟΝΟΜΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΜΕ - ΑDDRΕSS Το παραπάνω πλοίο καταχωρήθηκε στα Ελληνικά νηολόγια και επιτρέπεται να φέρει την Ελληνική Σημαία.
 13. . . . . . . . . .
 14. Ο Νηολόγος - Τhe Registrar.
 15. Το παρόν έγγραφο ισχύει μέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . και θα αντικατασταθεί με Τhis certificate shall remain νalid until . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and will be replaced οριστικό έγγραφο εθνικότητας που θα εκδοθεί με τη νηολόγησή του. by a permanent certificate οf natiοnality tο issued upοn her registratiοn. . . . . . . . . . . . . . . . 19. . Dated at. . . .οn the. . . .day οf. . . .
 16. Ο Νηολόγος - Τhe Registrar.
Άρθρο 3 "Αντικατάσταση παλαιού τύπου Εγγράφου Εθνικότητας."
1.  
  Νέου τύπου έγγραφο Εθνικότητας μπορεί να εκδοθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 187/1973, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη σε αντικατάσταση του αντίστοιχου παλαιού τύπου.
Άρθρο 4
1.  
  Τα στοιχεία του Διακριτικού Σταθμού Πλοίων (ΔΣΠ) θα συμπληρώνονται στο έγγραφο Εθνικότητας των υπόχρεων πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 474/1991, και αυτών που είναι ήδη εφοδιασμένα με το νέο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (GLΟΒΑL ΜΑRΙΤΙΜΕ DΙSΤRΕSS ΑΝD SΑFΕΤΥ SΥSΤΕΜ (GΜDSS), παράλληλα με τα στοιχεία του Διεθνούς Διακριτικού Σήματος μέχρις σταδιακής κατάργησης του τελευταίου που θα γίνει την 1.2.1999.
2.  
 1. Ο αριθμός ΙΜΟ (ΙΜΟ ship Ιdendificatiοn number scheme) θα καταχωρείται υποχρεωτικά στο έγγραφο Εθνικότητος από 1.1.1996 των πλοίων στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπινής ζωής εν θαλασσή 1974», που κυρώθηκε με το Ν. 1045/1980 (ΦΕΚ 95/Α/1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και του Πρωτοκόλλου 1978 αυτής, που κυρώθηκε με το Ν. 2208/1994 (ΦΕΚ 71/Α/1994).
 2. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες πλοίων:
 3. i) Πλοία ασχολούμενα αποκλειστικά με την αλιεία. ii) Πλοία χωρίς μηχανική πρόωση. (iii) Σκάφη αναψυχής. iν) Πλοία ειδικού προορισμού (π.χ. φαρόπλοια, ναυαγοσωστικά κ.λπ.) ν) Φορτηγίδες. νi) Υδροπτέρυγα, υδρόστρωμνα. νii) Πλωτές εξέδρες και κατασκευές. νiii) Πολεμικά πλοία και πλοία μεταφοράς στρατευμάτων, και ix) Ξύλινα γενικά πλοία.
Άρθρο 5
1.  
  Από το χρόνο ισχύος των διατάξεων του παρόντος Π. Διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις των Π. Διαταγμάτων 893/78 (ΦΕΚ 213/Α) και 6/85 (ΦΕΚ 2/Α).
2.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Των άρθρων 7 και 20 παρ. δ του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261/Α71973) «περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 522/95 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-11-01 Για το έγγραφο εθνικότητας των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/227
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1373 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 1974. 1994/2208 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/893 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/893 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/474 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία