«Κανονισμός κατάταξης και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο 1
1.  
  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα και προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά το διορισμό τους, εκτός του ορίου ηλικίας που πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
 1. Να είναι άνδρες και γυναίκες Έλληνες πολίτες ή ομογενείς
 2. Ηλικία μέχρι 26 ετών.
 3. Ειδικά οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και Τ.Ε.Ι. μπορούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών.
 4. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγορίας 11 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας και οι γυναίκες να είναι τουλάχιστον 18 ετών
 6. Ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.60 μ. οι γυναίκες χωρίς υποδήματα, στηθική περίμετρο οι άνδρες 0,85 μ. και φυσιολογικό βάρος.
 7. Φυσιολογικό βάρος, σε κιλά θεωρείται αυτό που προκύπτει από το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100.
 8. Ακατάλληλοι άνδρες και γυναίκες είναι εκείνοι που έχουν απόκλιση πάνω από 20%.
 9. Να έχουν σωματική ικανότητα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη σε σχολές του στρατού ξηράς
 10. Να έχουν πίστη στην πατρίδα και στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας
 11. Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή πλημμελήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
 12. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατάταξης, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 13. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 14. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρηση τους
 15. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
2.  
  Ο αριθμός αυτών που κατατάσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα καλύπτεται κατά κατηγορίες και σε ποσοστό για κάθε κατηγορία που καθορίζεται από την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού με τον περιορισμό ότι το ποσοστό της κατηγορίας Δ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 40% των κατατασσόμενων, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Από τους υποψηφίους που έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Από τους υποψηφίους που έχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ειδικότητας Τεχνολόγου Μηχανολογίας, Τεχνολόγου Ηλεκτρολογίας, Τεχνολόγου Ηλεκτρονικής, Τεχνολόγου Μηχανολογικών Κατασκευών και Εγκαταστάσεων, Τεχνολόγου Οχημάτων, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Νοσηλευτών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Από τους υποψηφίους που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ Από τους υποψηφίους που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης δημόσιας αναγνωρισμένης Μέσης Τεχνικής Σχολής και επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας Γ και άνω. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Από τους υποψηφίους τεχνίτες των ειδικοτήτων Ηλεκτρονικών αποφοίτων Μέσης Τεχνικής Σχολής και Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου, Φανοποιού, Βαφέα Ηλεκτροσυγκολλητή, Ταπετσέρη, Εφαρμοστή και Τορναδόρου αποφοίτων Μέσης ή Κατωτέρας αναγνωρισμένης Τεχνικής Σχολής του κλάδου αυτοκινήτου που έχουν τρία (3) χρόνια πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, που πιστοποιείται με βεβαίωση του εργοδότη και παράλληλη προσκόμιση του βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α. Για τη συμπλήρωση του ποσοστού που καθορίζεται από την απόφαση προκήρυξης για την κατηγορία αυτή οι τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων θα λαμβάνονται κατ ισομοιρία. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ποσοστού που αναλογεί σε κάποια ειδικότητα αυτό συμπληρώνεται από τεχνίτες των ειδικοτήτων Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Από υποψηφίους που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης Δημόσιας ή αναγνωρισμένης Σχολής ή Μέσης Τεχνικής Σχολής και διετή προϋπηρεσία σε πλοίο, αποδεικνυόμενη από βιβλιάριο ασφάλισης του Ν.Α.Τ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ Από υποψηφίους Μουσικούς Μπάντας τουλάχιστον αποφοίτους Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής των οποίων οι μουσικές γνώσεις πιστοποιούνται με βεβαίωση Ωδείου ή Φιλαρμονικής.
3.  
  Είναι δυνατόν κατά τους διαγωνισμούς για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών να μην προκηρύσσεται ποσοστό θέσεων για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων αλλά για εκείνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των Υπηρεσιακών αναγκών, με εξαίρεση την κατηγορία Δ, όπου η προκήρυξη του ελάχιστου ποσοστού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο είναι υποχρεωτική. Σε διαγωνισμό για κατάταξη στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών οι υποψήφιοι άνδρες εκτός των ανωτέρω προσόντων θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει σε Ειδικές Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και να είναι κάτοχοι πτυχίου αλεξιπτωτιστού ή υποβρύχιου καταστροφέα.
4.  
  Για κάθε μία από τις προκηρυχθείσες κατηγορίες συντάσσονται από την επιτροπή κατάταξης πίνακες υποψηφίων κατά πόλεις αντίστοιχοι των κατηγοριών αυτών. Από τους πίνακες αυτούς διορίζονται κατά σειρά επιτυχίας μέχρι να συμπληρωθούν τα ποσοστά που καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά με την αλληλοσυμπλήρωση των πινάκων στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης τους από υποψηφίους ή σε περίπτωση εξάντλησης τους.
Άρθρο 2 "Διαγωνισμός για την κάλυψη θέσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών."
1.  
  Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσεται πανελλήνιος διαγωνισμός για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων των Υπηρεσιών αυτού κατά πόλη. Ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται καλύπτεται από γυναίκες υποψήφιες.
2.  
  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις Υπηρεσίες μιας μόνο πόλης. Πριν από την προκήρυξη διαγωνισμού ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζει με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες, πόσες από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών κατά κατηγορία θα καλυφθούν και σε ποιες Υπηρεσίες κατά πόλη. Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχουν μεν κενές οργανικές θέσεις αλλά οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος και επιθυμούν να υπηρετήσουν σ αυτές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του παρόντος διατάγματος.
3.  
  Οι κατατασσόμενοι με το διαγωνισμό της προηγούμενης παραγράφου πυροσβεστικοί υπάλληλοι υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα (1) έτος σε μία από τις Υποδιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στις Υπηρεσίες της πόλης στην οποία διορίσθηκαν και δεν μετατίθενται απ αυτήν παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται γι αυτούς από τον κανονισμό μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού
Άρθρο 3 "Προκήρυξη διαγωνισμού - δικαιολογητικά υποψηφίων."
1.  
  Ο διαγωνισμός για την κατάταξη ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην απόφαση αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι θέσεις κατά φύλο που θα καλυφθούν κατά πόλη και κατηγορία, καθώς και κάθε άλλη σχετική μ αυτόν λεπτομέρεια. Περίληψη της απόφασης αυτής ανακοινώνεται στα καταστήματα όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες της πρωτεύουσας και στις εφημερίδες της έδρας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση τοπικού διαγωνισμού. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
2.  
  Οι ιδιώτες που επιθυμούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες υποβάλλουν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του τόπου καταγωγής ή διαμονής τους μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη του διαγωνισμού:
 1. Αίτηση σύμφωνα με το καθορισμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα υπόδειγμα
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την προκήρυξη του διαγωνισμού προσόντα και ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση τους στοιχεία είναι αληθή.
 3. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του παρόντος διατάγματος.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους
 5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο απαιτείται από την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού.
 6. Οι υποψήφιοι που κατάγονται ή διαμένουν σε οικισμούς όπου δεν υπάρχει Πυροσβεστική Υπηρεσία, καταθέτουν τις αιτήσεις στην πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου καταγωγής ή διαμονής τους.
3.  
  Οι Διοικητές ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των Υπηρεσιών που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων:
 1. Ελέγχουν την ακρίβεια και την πληρότητα της σύνταξης αυτών και την εμπρόθεσμη υποβολή τους
 2. Μετρούν το ανάστημα, το βάρος και τη στηθική περίμετρο των υποψηφίων και συντάσσουν για τον καθένα σχετική βεβαίωση που επισυνάπτουν στα δικαιολογητικά τους
 3. Επιστρέφουν, με έγγραφό τους που κοινοποιείται και στην Επιτροπή Κατάταξης, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
 4. Γνωστοποιούν εγγράφως στους υποψηφίους την ημερομηνία και τον τόπο όπου θα διεξαχθούν οι προβλεπόμενες εξετάσεις, που έχουν προκαθορισθεί από την Επιτροπή Κατάταξης και υποβάλλουν σαυτήν τα δικαιολογητικά το ταχύτερο
Άρθρο 4 "Επιτροπή Κατάταξης -εξετάσεις και βαθμολογία υποψηφίων."
1.  
  Για την εξέταση των υποψηφίων και τη σύνταξη των προβλεπομένων στο άρθρο 5 του παρόντος πινάκων συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Επιτροπή Κατάταξης που αποτελείται από έναν Πύ-ραρχο ως Πρόεδρο και δύο ακόμα ανώτερους αξιωματικούς ως μέλη. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ως γραμματέας της επιτροπής ορίζεται Πυραγός ή Υποπυραγός. Το έργο της επιτροπής στις περιπτώσεις που απαιτείται, βοηθούν αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, που ορίζονται για το σκοπό αυτό, με διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής.
2.  
  Οι υποψήφιοι αρχικά εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Αναρωτικών Αδειών Πυροσβεστικού Σώματος μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων). Η γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής για την καταλληλότητα κάθε υποψήφιου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κατάταξης και επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά του. Όποιος κρίνεται υγειονομικά ακατάλληλος με αιτιολογημένη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων με απόφαση της Επιτροπής Κατάταξης που κοινοποιείται αμέσως μ έγγραφο του Προέδρου της.
3.  
  Οι υποψήφιοι στη συνέχεια εξετάζονται: α. Σε αθλητικές δοκιμασίες.
 1. Στις διανοητικές και ψυχικές ικανότητες
4.  
  Για την εξακρίβωση των σωματικών δυνατοτήτων και της αντοχής τους οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις εξής αθλητικές δοκιμασίες: (1) Δρόμος 100 μ. για τους άνδρες και 80 μ. για τις γυναίκες μέσα σε χρόνο 16 (μία προσπάθεια). (2)Αλμα σε μήκος τουλάχιστον 4 μ. για τους άνδρες και 2,5 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες). (3)Αλμα σε ύψος τουλάχιστον 1 μ. (τρεις προσπάθειες). (4) Δρόμος 1000 μ. για τους άνδρες και 800 μ. για τις γυναίκες σε χρόνο τουλάχιστον 4 (μία προσπάθεια). (5) Βάδισμα σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων, πλάτους οκτώ (8) εκατοστών και ύψους ενός μέτρου από το έδαφος και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις χωρίς πτώση. Επιτρέπεται μία μόνο προσπάθεια. Υποψήφιος που δεν μπορεί να ανταποκριθεί έστω και σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες κρίνεται ως μη ικανός και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων, με πρακτικό της Επιτροπής Κατάταξης που κοινοποιείται αμέσως στον υποψήφιο μ έγγραφο του Προέδρου της. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν επιτυχώς στις ανωτέρω αθλητικές δοκιμασίες βαθμολογούνται από την επιτροπή, ανάλογα με την επίδοση τους ή την άνεση στην προσπάθεια τους, για κάθε μία από αυτές με βαθμούς από 10 μέχρι 20.0 μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών αποτελεί το βαθμό επίδοσης του υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες.
5.  
  Για την εξακρίβωση των διανοητικών και ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων ερευνάται κυρίως η νοημοσύνη, η παρατηρητικότητα, η κρίση, η ικανότητα συζήτησης, η επινοητικότητα, η αυτοκυριαρχία, το θάρρος και η ψυχραιμία. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι εξετάζονται:.
 1. Γραπτά:
 2. Σε έντυπο ερωτηματολόγιο είκοσι ερωτήσεων που επιλέγονται με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος από πίνακα δοκιμασιών (ΤΕΣΤ), οι δε απαντήσεις δίνονται μέσα σε καθορισμένο χρόνο.
 3. Η τελευταία των ερωτήσεων θα ζητά από τον υποψήφιο την ανάπτυξη θέματος υπό μορφή έκθεσης έκτασης διακοσίων (200) περίπου λέξεων.
 4. Το όνομα των υποψηφίων στα γραπτά των (ΤΕΣΤ) καλύπτεται από τους ίδιους με χάρτινο κάλλυμα χρώματος μπλε.
 5. Προφορικά:
 6. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται στην επιτροπή ομαδικά ή ατομικά, κατά την κρίση αυτής και σ αυτούς τίθεται ένα θέμα για συζήτηση ή στον καθένα ειδικά επιλεγμένες ερωτήσεις.
 7. Η βαθμολογία στα γραπτά και στα προφορικά είναι ξεχωριστή.
 8. Υποψήφιος που δεν συγκεντρώνει το βαθμό δέκα (10) είτε στα γραπτά είτε στα προφορικά θεωρείται αποτυχών.
6.  
  Όσοι επιθυμούν να καταταγούν ως οδηγοί εξετάζονται και στην οδήγηση πυροσβεστικού αυτοκινήτου
7.  
  Τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν με ακέραιους αριθμούς από 0-20,με δυνατότητα βαθμολόγησης πέρα των ακεραίων μονάδων και με δεκαδικούς, κατά σειρά αρχαιότητας, αρχής γενομένης από το νεότερο μέλος. Το άθροισμα των βαθμών των μελών, διαιρούμενο με τον αριθμό αυτών δίνει το μέσο όρο βαθμολογίας για κάθε εξέταση. Στις γραπτές εξετάσεις η βαθμολογία τίθεται επάνω στα γραπτά, ενώ στις προφορικές εξετάσεις και στις εξετάσεις των οδηγών τίθεται απέναντι από το όνομα κάθε υποψήφιου σε ειδικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος της επιτροπής υπογράφει έναντι του βαθμού που θέτει.
8.  
  Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών που κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα ή προϋποθέσεις λαμβάνουν επιπλέον τις εξής μονάδες βαθμολογίας:
 1. Όσοι κατέχουν πτυχίο γνώσης γλωσσών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπέδου LΟWΕR για την Αγγλική και αντίστοιχο για τις άλλες με πέντε (5) μονάδες.
 2. Όσοι κατέχουν πτυχίο επιπέδου ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την Αγγλική και αντίστοιχο για τις άλλες γλώσσες με δέκα (10) μονάδες.
 3. Οι έγγαμοι υποψήφιοι που έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά πέντε (5) μονάδες.
 4. Ειδικά οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δ που κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ και Ε κατηγορίας με πέντε (5) μονάδες.
9.  
  Η Επιτροπή Κατάταξης συμπληρώνει για κάθε υποψήφιο ατομικό δελτίο επίδοσης σε ειδικό έντυπο. Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά η βαθμολογία για κάθε εξέταση. Οι βαθμολογίες των αθλητικών δοκιμασιών, των γραπτών τεστ και της οδήγησης πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή δέκα (10) και η βαθμολογία της προφορικής εξέτασης και το σύνολο των μονάδων της προηγούμενης παραγράφου με συντελεστή οκτώ (8). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας και καταχωρείται ολογράφως και αριθμητικώς. Το δελτίο, μετά τη συμπλήρωση του, υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Άρθρο 5 "Σύνταξη - Κύρωση -Ισχύς πινάκων υποψηφίων."
1.  
  Μετά το τέλος των εξετάσεων η Επιτροπή Κατάταξης, συντάσσει τους εξής πίνακες:
 1. Επιτυχόντων κατά κατηγορία και σειρά επιτυχίας κατά πόλη. β. Αποτυχόντων. γ. Μη παρουσιασθέντων για εξέταση.
2.  
  Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Κατάταξης και υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της μαζί με τα ατομικά δελτία επίδοσης και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 3.0 Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων. Έκαστος των πινάκων επιτυχόντων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 6
1.  
  Μετά τη δημοσίευση των πινάκων επιτυχόντων, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καλεί ονομαστικά κατά κατηγορία και πόλη τον απαιτούμενο αριθμό επιτυχόντων για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους
2.  
  Αν σε μία πόλη ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος των προκηρυχθεισών θέσεων, καλούνται για συμπλήρωση των θέσεων αυτών ισάριθμοι επιτυχόντες της ίδιας κατηγορίας από την πλησιέστερη πόλη, εφόσον το επιθυμούν και αν και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων λόγω απροθυμίας των κληθέντων καλείται από επιτυχόντες της ίδιας πόλης ανάλογος αριθμός μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού πίνακα επιτυχόντων. Αν και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία από την αμέσως πλησιέστερη προς την προηγούμενη πόλη και ούτω καθ εξής μέχρι να συμπληρωθούν όλες οι θέσεις.
3.  
  Για τον υπολογισμό του αριθμού των επιτυχόντων που καλούνται για κατάταξη και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού κατά τη χρονολογία της κατάταξης, λαμβάνονται υπόψη κατά πόλη και κατηγορία αθροιστικά και τα ποσοστά που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες για το πυροσβεστικό προσωπικό ευεργετικές διατάξεις. Αν κατά τον υπολογισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά προκύπτει πέραν του ακεραίου και κλασματικό υπόλοιπο μεγαλύτερο του μισού της μονάδας, υπολογίζεται η αμέσως ανώτερη ακέραια μονάδα, ενώ αν το υπόλοιπο είναι ίσο ή μικρότερο του μισού της μονάδας δεν υπολογίζεται. Αν κατά τον παραπάνω υπολογισμό δεν προκύπτει ακέραιος αλλά μόνον κλασματικός αριθμός, αυτός υπολογίζεται ως μονάδα. Οταν η προκηρυχθείσα θέση σε μία ή περισσότερες κατηγορίες είναι μία (1), στη θέση αυτή διορίζεται ο υποψήφιος στον οποίον έχουν εφαρμογή οι ευεργετικές διατάξεις και έχει την καλύτερη σειρά επιτυχίας από τους άλλους υποψήφιους που εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις. Σε περίπτωση που σε μία κατηγορία υποψηφίων αναλογούν τρεις (3) θέσεις των ευεργετικών διατάξεων, στις θέσεις αυτές διορίζονται ένας υποψήφιος από κάθε περίπτωση των ευεργετικών διατάξεων ανάλογα με τη σειρά επιτυχίας τους. Σε περίπτωση που σε μία κατηγορία υποψηφίων αναλογούν δύο (2) ή μία (1) θέσεις των ευεργετικών διατάξεων, στις θέσεις αυτές διορίζονται δύο (2) ή ένας (1) υποψήφιος, κατά περίπτωση, από αυτούς που εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις και με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Εάν το προβλεπόμενο από τις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
4.  
  Οι κατατασσόμενοι κατά την προσέλευση τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Την αστυνομική τους ταυτότητα
 2. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α
 3. Πιστοποιητικό Σπουδών
 4. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται
 5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης για την κατηγορία των οδηγών και
 7. Βεβαίωση εργοδότη και βιβλιάριο του Ι.Κ.Α. ή Ν.Α.Τ. για την κατηγορία των τεχνικών και των ναυτικών αντίστοιχα.
 8. Τα υπό στοιχεία (δ) και (ε) δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία κατάταξης.
5.  
  Οι κατατασσόμενοι πριν την ορκωμοσία τους παραπέμπονται, από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Αττικής, που λειτουργεί και ως Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σε στρατιωτικό νοσοκομείο για κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη σε στρατιωτικές σχολές. Όσοι κριθούν με γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής υγειονομικά ακατάλληλοι, διαγράφονται από τους πίνακες επιτυχόντων και ανακαλείται η απόφαση διορισμού τους με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Το ίδιο γίνεται και για αυτούς που προσκομίζουν ελλιπή ή ανακριβή δικαιολογητικά.
6.  
  Όσοι κριθούν υγειονομικά κατάλληλοι και τα δικαιολογητικά τους είναι πλήρη δίνουν τον όρκο του Δημόσιου Υπάλληλου ενώπιον του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και αρχίζουν την εκπαίδευση τους στο Τμήμα Δοκίμων Πυροσβεστών
7.  
  Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν του δικαιώματος της κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευση τους οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης για κατάταξη κρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθυστέρηση για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη.
8.  
  Οι θέσεις εκείνων που δεν προσήλθαν για κατάταξη καθώς και εκείνων που ο διορισμός τους ανακλήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καλύπτονται με πρόσκληση ισάριθμων υποψηφίων από τους οικείους πίνακες κατά σειρά επιτυχίας
9.  
  Δόκιμοι Πυροσβέστες οι οποίοι εισήλθαν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, με ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν, αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 10.Επίσης οι Δόκιμοι Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού αυτής, αν χάσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα ή διαπιστωθεί έλλειψη αυτού ή για πειθαρχικούς λόγους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Άρθρο 7
2.  
  Τα γραπτά των διαγωνιζομένων καταστρέφονται μετά παρέλευση τριμήνου από την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων, εκτός και αν υπάρξει περίπτωση αμφισβήτησης ενώπιον των Δικαστηρίων του κύρους των πινάκων επιτυχόντων, οπότε τα γραπτά διατηρούνται μέχρι να εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 8
1.  
  Μεταθέσεις. Οι μεταθέσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις: α. Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. β. Λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία. γ. Για λόγους υγείας. δ. Λόγω σπουδών. ε. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου. στ. Λόγω συνυπηρέτησης ή κατόπιν αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης. ζ. Λόγω δυσμενούς κρίσεως. η. Λόγω προαγωγής του υπαλλήλου.
Άρθρο 9
1.  
  Τοποθετήσεις - μεταθέσεις για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι τοποθετούνται και μετατίθενται σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους ή ανωτέρων βαθμών, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των με υπαλλήλους των βαθμών αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μπορούν να υπηρετήσουν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για τους Αξιωματικούς ή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για τους Πυρονόμους και Υπαξιωματικούς αποφοίτους Παραγωγικής Σχολής κατά περίπτωση, σε οργανικές θέσεις κατώτερες του βαθμού τους, εφόσον με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις ή μεταθέσεις εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον με τον περιορισμό ότι οι Αξιωματικοί επιτρέπεται να υπηρετούν σε θέση που προβλέπεται για τον προηγούμενο βαθμό τους.
Άρθρο 10 "Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία."
1.  
  Η συνολική οργανική δύναμη σε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμεται στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 1145/1981 (Α 100). Με βάση την κατανομή αυτή διενεργούνται οι μεταθέσεις του προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Εάν υπάρχουν κενές θέσεις στο σύνολο της οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού και μη προσλήψεως νέου, τότε κατά τις τακτικές μεταθέσεις λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι κενές οργανικές θέσεις που θα μείνουν ακάλυπτες να είναι κατά την αυτήν αναλογία σ όλες τις λειτουργούσες Υπηρεσίες του Σώματος.
2.  
  Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος πυροσβεστικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης της πόλης στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους. Ως πόλη συμφερόντων ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει:.
 1. Την πόλη γέννησής του, εφόσον ο αυτή εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την πλησιέστερη προς τον τόπο γέννησης του πόλη στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία
 2. Την πόλη στην οποία υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και
 3. Την πόλη στην οποία έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγος τους.
 4. Αν ο υπάλληλος δηλώσει διαφορετική πόλη συμφερόντων από τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει με αναφορά του να αιτιολογήσει επαρκώς την επιλογή του αυτή.
 5. Η αναφορά αυτή εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο εξετάζει τη βασιμότητα ή μη των λόγων.
 6. Εάν το Συμβούλιο κρίνει επαρκείς τους προτεινόμενους λόγους, με απόφαση του που γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εγκρίνει την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος, ως πόλη συμφερόντων του.
 7. Σε διαφορετική περίπτωση ο υπάλληλος υποχρεούται να επιλέξει μία από τις πόλεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.
 8. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό εξακολουθούν να ισχύουν.
 9. Αλλαγή της πόλης των συμφερόντων επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις γάμου του υπαλλήλου, απόκτησης πρώτης κατοικίας από τον υπάλληλο ή τη σύζυγό του σε διαφορετική πόλη, λύσης του γάμου του ή θανάτου της συζύγου του.
3.  
  Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος που συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες που συμπληρώνουν οκτώ (8) συνεχή έτη παραμονής μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων που επιθυμούν να υπηρετήσουν στην ίδια πόλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποια πόλη από τους επιθυμούντες να μετατεθούν στην πόλη αυτή, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 17 του παρόντος. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν τον αυτό αριθμό μορίων μετατίθενται οι νεότεροι απ αυτούς ως προς την αρχαιότητα.
4.  
  Εφόσον υπάρχουν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή πρόκειται να δημιουργηθούν σ εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από υπαλλήλους που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης για την Υπηρεσία αυτή, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν και ανεξάρτητα αν η Υπηρεσία αυτή είναι στην πόλη των συμφερόντων τους. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν τον αυτό αριθμό μορίων μετατίθενται οι αρχαιότεροι απ αυτούς.
5.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που πρόκειται να μετατεθούν από Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να ζητήσουν να υπηρετήσουν, σε πόλη προτίμησης τους, εφόσον σ αυτή υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προσωπικού, με βάση τα μόρια που διαθέτουν, άλλως η Υπηρεσία μπορεί να τους μεταθέσει σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία που υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό. Οι μετατιθέμενοι κατά τον τρόπο αυτό υπάλληλοι έχουν δικαίωμα μετάθεσης για άλλη Υπηρεσία μετά την πάροδο διετίας.
6.  
  Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες μετά τη συμπλήρωση δύο ετών παραμονής σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας μετατίθενται υποχρεωτικά, κατά την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων στην Υπηρεσία των συμφερόντων τους ή σε άλλη πόλη προτίμησης τους εφόσον συγκεντρώνουν τον ανάλογο αριθμό μορίων. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους υπαλλήλους που δεν επιθυμούν τη μετάθεση τους. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας και η απουσία λόγω αναρρωτικών αδειών αθροιστικά πέραν των δύο (2) μηνών. Εάν κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διετίας Πυροσβέστης φοιτήσει στο Τμήμα Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ο χρόνος φοίτησης δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της διετίας.
7.  
  Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν περισσότερο από ένα έτος στις Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, δεν μετατίθενται για δεύτερη φορά σ οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών αυτών, εφόσον ομοιόβαθμοι ή νεότεροί τους δεν έχουν υπηρετήσει στις Υπηρεσίες αυτές. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που οι ίδιοι επιθυμούν τη μετάθεση. 8.0 χρόνος μιας απόσπασης μέχρι τεσσάρων μηνών του Υπαλλήλου δεν αφαιρείται για τον υπολογισμό του χρόνου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οταν οι αποσπάσεις είναι δύο ή περισσότερες, ανεξάρτητα από τη διάρκεια τους, ο χρόνος των αποσπάσεων αυτών αφαιρείται από τον υπολογισμό του χρόνου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 11 "Μεταθέσεις για λόγους υγείας."
1.  
  Οι μεταθέσεις για λόγους υγείας διενεργούνται μετά από αίτηση του υπαλλήλου, όταν ο ίδιος ή μέλος της οικογένειας του, πάσχει από δυσίατο νόσημα και αποδεδειγμένα στον τόπο όπου υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει η αναγκαία υγειονομική και νοσοκομειακή υποδομή για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Το δυσίατο του νοσήματος και η αδυναμία αντιμετώπισής του στην πόλη όπου υπηρετεί ο υπάλληλος πιστοποιείται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος για τους υπαλλήλους και με την προσκόμιση βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου για τα μέλη της οικογένειας του. Ως μέλη, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοούνται η σύζυγος και τα τέκνα του υπαλλήλου.
2.  
  Αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε και η μετάθεση πραγματοποιείται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, έστω και αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στις πόλεις όπου ζητά να μετατεθεί ο υπάλληλος
3.  
  Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το δυσίατο του νοσήματος ανανεώνονται κάθε έτος. Οταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση ο υπάλληλος διέπεται από τις περί μεταθέσεων διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος μετατίθεται για λόγους υγείας δεν λαμβάνει μόρια για όσο διάστημα υπηρετεί σ αυτή, της πόλης αυτής λογιζόμενης ως πόλης συμφερόντων του.
Άρθρο 12
1.  
  Μεταθέσεις λόγω σπουδών. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειας του για την απόκτηση πρώτου πτυχίου σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή και η διάρκεια τους δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο έτη και είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, εκτός από την περίπτωση που από την οργανική δύναμη της Υπηρεσίας που επιθυμεί να μετατεθεί ο υπάλληλος δεν προβλέπεται θέση ανάλογη του βαθμού του. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος μετατίθεται λόγω σπουδών δεν λαμβάνει μόρια για όσο διάστημα υπηρετεί σαυτή της πόλης λογιζόμενης ως πόλης συμφερόντων του. Οταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση, ο υπάλληλος διέπεται από τις διατάξεις περί μεταθέσεων του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 13
1.  
  Μεταθέσεις για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που τιμωρούνται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή διώκονται για τα ποινικά αδικήματα, της υπεξαίρεσης, απιστίας και απάτης σε βάρος του Δημοσίου, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου μεταθέσεων, να μετατίθενται κατά παρέκλιση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 14
1.  
  Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν αιτήσεως των που υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν, εφόσον εκτελούν τα αυτά καθήκοντα. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται εντός τριμήνου από της υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Υποβολή νέας αίτησης για αμοιβαία μετάθεση δεν επιτρέπεται αν δεν παρέλθει έτος από την προηγούμενη μετάθεση.
2.  
  Αμοιβαίες μεταθέσεις επιτρέπονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
 1. Μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν σε πόλεις συμφερόντων τους.
 2. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραμονής τους στη νέα Υπηρεσία θεωρείται ως χρόνος παραμονής στην Υπηρεσία συμφερόντων τους και μπορεί να διαρκέσει τόσο χρόνο όσο απαιτείται για τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος.
 3. Μεταξύ υπαλλήλων που δεν υπηρετούν σε Υπηρεσία των συμφερόντων τους
3.  
  Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με την σύζυγό τους δημόσιο υπάλληλο ενεργούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και μόνο στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η συνυπηρέτηση από την Υπηρεσία της συζύγου. Για την υλοποίηση των μεταθέσεων αυτών εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την συνυπηρέτηση των συζύγων των δημοσίων υπαλλήλων. Ο υπάλληλος που μετατέθηκε σε Υπηρεσία για συνυπηρέτηση με τη σύζυγό του για όσο διάστημα υπηρετεί εκεί δεν λαμβάνει μόρια λογιζόμενης της πόλης αυτής ως πόλης συμφερόντων του.
Άρθρο 15
1.  
  Μεταθέσεις λόγω προαγωγής - μεταθέσεις συνεπεία δυσμενούς κρίσης. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις κρίσεις και τις προαγωγές των Αξιωματικών και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 16 "Τοποθετήσεις των εξερχομένων από την Πυροσβεστική Ακαδημία."
1.  
  Για τις τοποθετήσεις των Πυροσβεστών που εξέρχονται από το Τμήμα Δοκίμων Πυροσβεστών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Α Κεφαλαίου του παρόντος διατάγματος. Ειδικά οι πυροσβέστες που εισήλθαν για φοίτηση στο Τμήμα Πυροσβεστών πριν την ισχύ του παρόντος διατάγματος τοποθετούνται σε Υπηρεσίες του Σώματος για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
2.  
  Οι Αρχιπυροσβέστες που εξέρχονται από το Τμήμα Αρχιπυροσβεστών τοποθετούνται εκ νέου στις Υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν
3.  
  Οι Ανθυποπυραγοί που αποφοιτούν από το Τμήμα Ανθυποπυραγών τοποθετούνται σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις Υπηρεσιακές ανάγκες
4.  
  Ανθυποπυραγοί δεν επιτρέπεται να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στα Γραφεία των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Υποδιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στις Ειδικές Υπηρεσίες του Σώματος εκτός της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). Από τον περιορισμό της παρούσης παραγράφου εξαιρούνται οι Ανθυποπυραγοί Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών.
5.  
  Οι τοποθετήσεις αποφασίζονται από τα Συμβούλια της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 17 "Κριτήρια μεταθέσεων."
1.  
  Για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
 1. Ο χρόνος υπηρεσίας σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
 2. Η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου
 3. Η χιλιομετρική απόσταση από την πόλη συμφερόντων του υπαλλήλου των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρέτησαν
 4. Ο αριθμός των μεταθέσεων του υπαλλήλου
 5. Τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου
2.  
  Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται ως εξής:
 1. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου λαμβάνουν για κάθε μήνα υπηρεσίας σ αυτές ένα (1) μόριο.
 2. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κρήτης λαμβάνουν ένα και μισό (1,5) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σ αυτές.
 3. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες της Αττικής και των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων νήσων και Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνουν δύο (2) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σ αυτές.
 4. Όσοι υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου λαμβάνουν δύο και μισό (2,5) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σ αυτές.
 5. Ο χρόνος πέραν των δέκα έξι (16) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας.
 6. Χρόνος λιγότερος των δέκα έξι (16) ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.
 7. Δεν προσμετρώνται στον υπάλληλο μόρια στο διάστημα που εκτίει ποινή αργίας.
 8. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι βαθμολογούνται με δύο (2) μόρια για τη σύζυγο, δύο (2) μόρια για το πρώτο παιδί, τρία (3) για το δεύτερο παιδί και τέσσερα (4) μόρια για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά.
 9. Ως μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου θεωρούνται η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.
 10. Η αναπηρία και η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου και γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος.
 11. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που είναι διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους με δικαστική απόφαση βαθμολογούνται με πέντε (5) επιπλέον μόρια.
 12. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που ευρίσκονται εν χηρεία και έχουν παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών λαμβάνουν επιπλέον δέκα (10) μόρια.
 13. Επίσης οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι λαμβάνουν τέσσερα (4) επιπλέον μόρια για κάθε παιδί τους που σπουδάζει σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές τους.
 14. Προκειμένου περί Σχολών της ημεδαπής προϋπόθεση για την επί πλέον βαθμολόγηση είναι η έδρα της Σχολής να μη συμπίπτει με την έδρα της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.
 15. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν οι προϋποθέσεις υπολογισμού μορίων με βάση την οικογενειακή κατάσταση, ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως εγγράφως, διαφορετικά τιμωρείται πειθαρχικά.
 16. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση των Υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει από την Υπηρεσία των συμφερόντων τους, της κάθε μετάθεσης υπολογιζόμενης χωριστά, βαθμολογούνται ως εξής:
 17. (1)Στην Υπηρεσία των συμφερόντων τους 0 μόρια (2)Μέχρι 100 χλμ. 1 μόριο (3)Από 101 - 250 χλμ. 2 μόρια (4) Από 251 - 500 χλμ. 3 μόρια (5) Από 501 και άνω 4 μόρια Ως αποστάσεις σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο υπολογίζονται εκείνες που διανύονται από τα χερσαία και θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα που εκτελούν την συγκοινωνία μεταξύ των πόλεων.
 18. Τα μόρια του υπαλλήλου που προκύπτουν από τον συνυπολογισμό θαλασσίων και χερσαίων αποστάσεων ή μόνο θαλασσίων αποστάσεων τριπλασιάζονται.
 19. Για κάθε μετάθεση του ο υπάλληλος βαθμολογείται με ένα (1) μόριο εκτός των μεταθέσεων στην πόλη των συμφερόντων του όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος
 20. Για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας του ο υπάλληλος βαθμολογείται με ένα (1) μόριο
3.  
  Δεν υπολογίζεται για τη λήψη μορίων ο χρόνος που υπηρέτησε ο υπάλληλος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος σε πόλη που συμπίπτει με την πόλη των συμφερόντων του, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος. Επίσης δεν υπολογίζεται για τη λήψη μορίων ο χρόνος φοίτησης των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων στα Τμήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε Σχολεία ή Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που πραγματοποιούνται με αίτηση τους.
Άρθρο 18
1.  
  Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων και κοινοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για τους Αξιωματικούς και με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες. Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.
2.  
  Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για δε τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια, όταν αυτά αποφασίζουν για μεταθέσεις, συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι για το μεν πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί για δε το δεύτερο Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις που αφορούν τους λοιπούς πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους με τη διαφορά ότι δεν συντάσσονται ούτε ανακοινώνονται πίνακες εκλογέων. Εκλογείς είναι όλοι οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία της εκλογής Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι και η προκήρυξη των αρχαιρεσιών καθώς και η ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών σχετικά με τη διεξαγωγή τους γίνεται με διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
3.  
  Κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος συντάσσονται οι εξής πίνακες:
 1. Πίνακας των κενών οργανικών θέσεων, κατά Υπηρεσία, που θα υπάρξουν κατά το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων.
 2. Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν από τη διαφορά της οργανικής και της υπηρετούσας δύναμης της Υπηρεσίας με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφ. της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος καθώς και οι θέσεις που προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν λόγω μεταθέσεων υπαλλήλων της Υπηρεσίας που συμπληρώνουν θετία ή 6ετία στην Υπηρεσία αυτή.
 3. Πίνακα μεταθέσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατά κλάδο, βαθμό και ειδικότητα με το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υπάλληλος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
 4. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος μέχρι 10 Φεβρουαρίου.
 5. Ενστάσεις κατά του πίνακα μεταθέσεων μπορούν να υποβληθούν, από κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση του.
 6. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τα οικεία Συμβούλια μεταθέσεων μέχρι 10 Μαρτίου τα δε αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στους υπαλλήλους που υπέβαλαν τις ενστάσεις και όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ως τις 30 Μαρτίου.
4.  
  Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου οι επιθυμούντες μετάθεση υπάλληλοι, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους αυτού συμπληρώνουν διετία στην Υπηρεσία που υπηρετούν, υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεων το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου, στις οποίες δηλώνουν την Υπηρεσία που επιθυμούν να μετατεθούν. Στο ίδιο χρονικό διάστημα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι διαλαμβανόμενοι στις παραγρ. 5 και 6 του άρθρου 10 του παρόντος υπάλληλοι.
5.  
  Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος φροντίζει για την προώθηση των αιτήσεων και του πίνακα μεταθέσεων των Υπαλλήλων ενώπιον του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Το Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους και αποφασίζει για τις τακτικές μεταθέσεις συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες μέχρι 15 Ιουνίου και εκτελούνται μέχρι 31 Αυγούστου.
6.  
  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αιτήσεις υπαλλήλων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Υπηρεσιών τότε οι θέσεις καλύπτονται από τον πίνακα μεταθέσεων ως εξής:
 1. Καλούνται, κατά βαθμό και ειδικότητα ισάριθμοι με τις κενές οργανικές θέσεις υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια στον πίνακα μεταθέσεων και συμπληρώνουν τουλάχιστον διετή Υπηρεσία στην πόλη που υπερετούν μέχρι 31 Αυγούστου, να δηλώσουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να καλύψουν κενή οργανική θέση.
 2. Η δήλωση αυτή δεν έχει την έννοια της δήλωσης προτίμησης και ο υπάλληλος που μετατίθεται με τη διαδικασία αυτή λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό αυτό μόρια.
 3. Με βάση τις δηλώσεις της προηγούμενης περίπτωσης οι υπάλληλοι μετατίθενται στις Υπηρεσίες που έχουν δηλώσει.
 4. Αν για κάποια Υπηρεσία υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις υπαλλήλων από τις κενές οργανικές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν σ αυτήν, τότε μετατίθενται εκείνοι που έχουν τα περισσότερα μόρια οι δε λοιποί μετατίθενται σύμφωνα με τις ανάγκες σε άλλη Υπηρεσία.
7.  
  Για τις περιπτώσεις των εκτάκτων μεταθέσεων τα Συμβούλια συνέρχονται μετά από πρόσκληση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος κατά περίπτωση. Έκτακτες μεταθέσεις γίνονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:.
 1. Για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που λειτουργεί για πρώτη φορά
 2. Λόγω κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας
 3. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου
 4. Για λόγους υγείας
 5. Λόγω δυσμενούς κρίσεως
 6. Λόγω σπουδών των υπαλλήλων ή των τέκνων τους
 7. Λόγω υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση.
 8. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων της περίπτωσης α της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
 9. Σε περίπτωση κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας οι υπάλληλοι αποσπώνται σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης στην οποία ανήκουν ή σε Υπηρεσίες όμορων Περιφερειακών Διοικήσεων ή σε Υπηρεσίες που επιθυμούν εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον μέχρι το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων, οπότε και εφαρμόζονται γιαυτούς οι περί μεταθέσεων διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 10. Αν δεν εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές τότε μετατίθενται σε Υπηρεσίες όπου εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον.
8.  
  Τα φύλλα πορείας στους υπαλλήλους που μετατίθενται χορηγούνται την 1 η και την 16η εκάστου μηνός. Οι έγγαμοι οφείλουν να παρουσιασθούν στην Υπηρεσία που μετατίθενται 10 ημέρες μετά τη χορήγηση του φύλλου πορείας, ενώ οι άγαμοι μετά από 5.
9.  
  Εκτακτες μεταθέσεις δεν πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου καθώς και το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ ενός 15νθημέρου προ του ΠΑΣΧΑ και ενός 15νθη-μέρου μετά το ΠΑΣΧΑ
Άρθρο 19
1.  
  Αποσπάσεις υπαλλήλων επιτρέπονται για την κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών ή ειδικών υπηρεσιακών αναγκών ή μετά από αιτήσεις υπαλλήλων. Σε περιπτώσεις που οι αποσπάσεις ενεργούνται για υπηρεσιακούς λόγους από τις Υπηρεσίες που πρόκειται να γίνουν αποσπάσεις αποσπώνται οι υπάλληλοι που δεν έχουν αποσπασθεί στο παρελθόν και έχουν σε σύγκριση με τους ομοιοβαθμούς τους που υπηρετούν στην ίδια Υπηρεσία τα λιγότερα μόρια. Στις περιπτώσεις που η απόσπαση ενεργείται για υπηρεσιακούς λόγους ο υπάλληλος στην Υπηρεσία που αποσπάται λαμβάνει μόρια κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
2.  
  Οι αποσπάσεις με βάση τις τυχόν υπάρχουσες αιτήσεις υπαλλήλων ικανοποιούνται, εφόσον δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στις Υπηρεσίες από τις οποίες θα αποσπασθούν και εφόσον οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται στις προσεχείς τακτικές μεταθέσεις
3.  
  Οι αποσπάσεις του παρόντος άρθρου από το βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι και του Επιπυραγού γίνονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για δε τους λοιπούς Αξιωματικούς με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι αποσπάσεις γίνονται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών κάθε έτους, εκτός της περίπτωσης της παρ. 7 του άρθρου 18 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 20
1.  
  Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη όπου εδρεύει Περιφερειακή Διοίκηση και έχει συσταθεί σ αυτή Υποδιοίκηση γίνεται ως εξής:
 1. Του Διοικητή και Υποδιοικητή της Υποδιοίκησης με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Διοικητή
 2. Των Διοικητών των Σταθμών και λοιπών Αξιωματικών από το Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης
 3. Οι μετακινήσεις των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω από την Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών στην Υποδιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς και αντιθέτως γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή
 4. Των Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών μεταξύ των Υπηρεσιών της ΥποδιοΙκησης από το Διοικητή της Υποδιοίκησης
2.  
  Στις πόλεις όπου εδρεύει Περιφερειακή Διοίκηση χωρίς σαυτή να έχει συσταθεί Υποδιοίκηση οι μετακινήσεις του προσωπικού, γίνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή
3.  
  Στις πόλεις όπου έχει συσταθεί Υποδιοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χωρίς να εδρεύει σ αυτή Περιφερειακή Διοίκηση οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται:
 1. Του Διοικητή της Υποδιοίκησης από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
 2. Τους Διοικητές των Σταθμών από τον οικείο Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του Διοικητή της Υποδιοίκησης
 3. Του λοιπού Πυροσβεστικού προσωπικού ο Διοικητής της Υποδιοίκησης
Άρθρο 21 "Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων."
1.  
  Εξαιρούνται των μεταθέσεων - αποσπάσεων και υπηρετούν στην Υπηρεσία που επιθυμούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια δύο (2) παιδιών και πάνω και τελούν σε χηρεία, οι ολυμπιονίκες και οι παθόντες εν υπηρεσία ένεκα ταύτης και δια ταύτην που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας Γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν
2.  
  Επίσης δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται χωρίς τη θέληση τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών πριν από την κατάληψη τους από το όριο ηλικίας ή τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις ισχύουσες περί καταστάσεων διατάξεις
3.  
  Οι υπάλληλοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπηρετούν εντός των οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας τους
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή για τους αξιωματικούς από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους, εκτός εκείνων της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του παρόντος
5.  
  Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου που κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγματος είναι κατ αρχήν αμετάθετοι και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων εκτός των περιπτώσεων που αφορούν μεταθέσεις για λόγους υγείας, καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου και αμοιβαίων μεταθέσεων μεταξύ τους για τις οποίες έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 11,13 και 14 του Κανονισμού Μεταθέσεων. Ειδικά για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους αυτής της παραγράφου σε περίπτωση μετάθεσης τους λόγω καταφανούς υπαιτιότητας επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν μετά διετία και σε περίπτωση μετάθεσής τους για λόγους υγείας, επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν όταν εκλείψουν οι λόγοι υγείας που προκάλεσαν αυτήν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 22 "Τελικές μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις."
1.  
  Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγματος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα προσόντα, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις κατατάξεις άλλων κατηγοριών προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος
2.  
  Το προσόν της ηλικίας για όλους τους υποψηφίους κατά τον πρώτο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζεται στο 30 έτος
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος οι πόλεις των Αθηνών και του Πειραιώς θεωρούνται ως ενιαία πόλη. Ως πόλη έδρα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων θεωρείται το ίδιο το Αεροδρόμιο.
4.  
  Οπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και προκειμένου για μετάθεση, απόσπαση ή μετακίνηση γίνεται αναφορά στον όρο «υπάλληλοι» νοούνται οι ομοιόβαθμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ή αυτοί στους οποίους νομίμως μπορούν να ανατεθούν τα αυτά καθήκοντα
5.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της πρώτης προτίμησης τους από την αρχή της σταδιοδρομίας τους, μετατίθενται απ αυτές μετά τη συμπλήρωση 5ετίας εφόσον υπάρχουν αιτήσεις συναδέλφων τους να υπηρετήσουν στις ίδιες Υπηρεσίες
6.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος σε Υπηρεσίες της Αττικής και των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν, με αίτηση τους, τη μόνιμη παραμονή στην Υπηρεσία που υπηρετούν μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας τους, εφόσον δεν εξελιχθούν σε αξιωματικούς. Η αίτηση τους εισάγεται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο αποφαίνεται οριστικά. Οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Αρνητική απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για κάθε άλλη Υπηρεσία του Σώματος πριν από την προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης για την κάλυψη θέσεων προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής. Για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 5 του προηγούμενου άρθρου.
7.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος διατάγματος η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών των Συμβουλίων Μεταθέσεων γίνεται 15 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του
8.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 86, 87,88,89 και 90 του από 9-12- 1948/21 -1-1949 Β.Δ/τος «Περί Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 21), του άρθρου 2 του Π.Δ. 365/1990 «Ρυθμίσεις θεμάτων κατάταξης πυροσβεστικού προσωπικού» (Α 144), των άρθρων 38 και 39 του Ν.Δ. 974/1971 (Α 189) σε ότι αφορά τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, του άρθρου 2 παραγρ. 12 και του άρθρου 3 παραγρ. 1 του Π.Δ. 90/1991 και οι διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44 και 45 του Ν.671 /1977 (Α 166) μόνο σε ότι αφορά τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
9.  
  Η ισχύς των διατάξεων του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός εκείνων του Κεφαλαίου Β των οποίων η ισχύς αρχίζει την 1 -1 -1995. Τυχόν διαγωνισμός κατάταξης που εκκρεμεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με βάση τις ισχύουσες, κατά το χρόνο της προκήρυξης του, σχετικές διατάξεις. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1, εδάφιο στ και η, του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/ 1986. β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481 /1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). ε. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 82).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τη δαπάνη που προκαλούσαν οι μεταθέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού που ενεργούνταν μέχρι σήμερα.
 • Την 675/1994 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1145 1981
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1921/9-12-1948 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1921/9-12-1948 1921
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία