ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/86

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1995/86

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 351/93 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε)», ΦΕΚ 122/τ. Α/12.9.83 και 225/86 «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)» ΦΕΚ 91/τ.Α/10.7.86. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παραγρ. 3 του Ν. 1100/80 «περί ιδρύσεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 295/τ. Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παραγρ. 3 του Ν. 1479/84 «Τροποποιήσεις του Ν. 1100/80 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/τ. Α/1984), καθώς και του άρθρου 7 παραγρ. 3 του Ν. 1100/80, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1479/84. β) Του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/τ. Α/92) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3t Την από 17.1.1995 σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ. 4. Την αριθμ. 28/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 « 2.Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια, μέσα στο διάστημα από 1 μέχρι 31 Μαΐου και ημέρα Κυριακή». Άρθρο 2 « 2.Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια μέσα στο διάστημα από 1 μέχρι 31 Μαΐου και ημέρα Κυριακή ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη της ΣτΑ». Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 8 Μαρτίου 1995 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (2)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-03-08 Προεδρικό Διάταγμα 1995/86
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/53