ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/116

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-05-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-04-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ένωση των κοινοτήτων Εύας και Καλαμαρά της Επαρχίας Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι κοινότητες Εύας και Καλαμαρά της Επαρχίας Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας ενώνονται και αποτελούν κοινότητα με το όνομα Κοινότητα «Εύας» και με έδρα το συνοικισμό «Εύα» της τέως κοινότητας Εύας. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Των άρθρων 4 παρ. 1, 8, 9 και 293 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 410/95 Α 231).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/ 1885 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α 201).
  • Την 24197/Γ 3812/24.11.93 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών με τίτλο «Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991» (Β 882/93).
  • Τις 21/6.7.95 και 9/11.7.95 αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων Εύας και Καλαμαρά, αντίστοιχα.
  • Την από 17.8.95 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του άρθρου 8 του Π.Δ. 410/1995 της Περιφερειακής Διοίκησης Μεσσηνίας.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2307/95 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 113).
  • Την αριθμ. 13/6.3.96 (ΦΕΚ 137/Β/6.3.96) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γ. Μωραΐτη».
  • Την 685/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ3812 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1885/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1885/1558 1885
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία