ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/161

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-05-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση οικονομικών κινήτρων προς τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2240/1994.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των νομών Έβρου και Ροδόπης και των νομών Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης, στους Ο.Τ.Α. των Επαρχείων που έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 2240/94 καθώς και στους Ο.Τ.Α. α) Μεγίστης, Σύμης, Χάλκης, Μεγάλου Χωρίου και Λιβαδίων Νομού Δωδεκανήσου, β) Οθωνών, Ερεικούσσης, Μαθρακίου, Γαΐου, Λάκκας, Λογγού και Μαγαζιών Νομού "http://legislation.di.uoa.gr/entity/gpe/93250858" target="_blank">Κερκύρας, γ) Μεγανησίου, Επισκοπής, Καλάμου και Καστού Νομού "http://legislation.di.uoa.gr/entity/gpe/9320" target="_blank">Λευκάδος, δ) Γαύδου Νομού Χανίων και ε) Ψαρών και Οινουσών Νομού Χίου, παρέχονται οικονομικά κίνητρα ως ακολούθως:.
 1. Ποσό αυξημένο κατά 50% της επιχορήγησης που χορηγείται κατ έτος στους Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.).
 2. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται σε βάρος ειδικής πίστωσης που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 3. Ποσό αυξημένο κατά 100% της επιχορήγησης που χορηγείται κατ έτος στους Ο.Τ.Α. από τη Σ.Α.Τ.Α.
2.  
  Δήμοι και Κοινότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου του Ν. 2240/94 και περιλαμβάνονται και στην περιφέρεια των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων λαμβάνουν για μία μόνο φορά το επί πλέον της επιχορήγησης των Κ.Α.Π. και ΣΑΤΑ της ανωτέρω παραγράφου 1 περ. α και β.
Άρθρο 2
1.  
  Η κατανομή των ποσών των εδαφίων α και β του άρθρου 1 γίνεται με βάση τον πραγματικό πληθυσμό της τελευταίας γενικής απογραφής
2.  
  Η κατανομή του ποσού του εδαφίου α του άρθρου 1 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κάθε εξάμηνο, η δε κατανομή του ποσού του εδαφίου β με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2240/1994 (153 Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1555/1985 (27 Α), που συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, για μεν το έτος 1996 ποσού 5.000.000.000 δρχ. που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, υπό φορέα 07 -120 και Κ.Α.Ε. 2.225, για δε το έτος 1997 και εφεξής δαπάνη ποσού που θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Υπουργείου, η οποία δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί εκ των προτέρων, διότι δεν είναι γνωστό το ύψος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων επί του οποίου θα υπολογισθεί το ανωτέρω ποσό.
 • Την αριθ. 694/1995 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,