GENERAL DATA

TYPE

Presidential Decree

REF.NUMBER

1996/190

 DATES

PUBLISHED

1996-07-09

IN-FORCE

1996-07-09

SIGNATURE

1996-07-09

 SIGNERS

 MINISTRIES

 LABELS

ΕΛΛΑΔΑ

Enacted Version
 Export XML
 Export PDF
 Export RDF
 Export JSON

Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Container
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 1. Αποστολή. Αποστολή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας είναι η μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση αυτού στα σύγχρονα αστυνομικά θέματα και προβλήματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος , ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του. Άρθρο 2 1.Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας εδρεύει στο Νομό Αττικής, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία. Τα Τμήματα της Σχολής είναι ισότιμα με Αστυνομικά Τμήματα. 2.Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, όταν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, έχουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων των ισότιμων Υπηρεσιών. Άρθρο 3 1.Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτείται από: 1)Το Επιτελείο. 2)Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. 2.Το Επιτελείο διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Τμήματα: 1)Εσωτερικών Λειτουργιών. β. Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων. γ. Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού. 3.Σε κάθε Τμήμα Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο έχει ως αποστολή την γραμματειακή εξυπηρέτηση αυτού και την υποβοήθηση του έργου του Επιτελείου. 4.Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης λειτουργεί το Περιφερειακό Ιατρείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27-32 του Π.Δ. 584/1985 (Α-204) και του άρθρου 10 του παρόντος δ/τος. 5.Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης λειτουργεί και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Άρθρο 4. Διοικητής της Σχολής. Ο Διοικητής της Σχολής έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Ασκεί τη Διοίκηση της Σχολής και μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής της. β. Είναι υπεύθυνος έναντι του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Σχολής. γ. Βεβαιούται για την εκπαιδευτική ικανότητα του διδακτικού προσωπικού και υποβάλλει προτάσεις για την αντικατάσταση ή απόλυση των υστερούντων. δ. Τοποθετεί στα Τμήματα της Σχολής το μετατιθέμενο ή τοποθετούμενο σε αυτή αστυνομικό ή πολιτικό προσωπικό. ε. Γνωματεύει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 2 του παρόντος. Άρθρο 5. Υποδιοικητής Σχολής. Ο Υποδιοικητής της Σχολής είναι άμεσος βοηθός του Διοικητή, σε θέματα σχετικά με τη διοίκηση και την εκπαίδευση. Ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες : α. Είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητή της Σχολής για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων του. β. Επιβλέπει για την ακριβή εφαρμογή του προγράμματος μετεκπαίδευσης και παρακολουθεί τη συμπεριφορά και την επίδοση των εκπαιδευομένων. γ. Επιβλέπει για την κανονική διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας, την τάξη και πειθαρχία και παρακολουθεί αν εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών κανονισμών και οι διαταγές του Διοικητή. δ. Εισηγείται την έκδοση των αναγκαίων διαταγών σχετικά με την μετεκπαίδευση και επιβλέπει για την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή. ε. Παρίσταται σε όσο το δυνατό περισσότερες παραδόσεις μαθημάτων, εφαρμογές και ασκήσεις, για να σχηματίζει προσωπική αντίληψη σχετικά με την πρόοδο και απόδοση του διδακτικού προσωπικού. στ. Ενεργεί επιθεωρήσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, γυμναστήρια, βιβλιοθήκη και λοιπούς χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής και βεβαιώνεται για την επάρκεια και κανονική λειτουργία τους. ζ. Επιβλέπει την κανονική καταχώριση της βαθμολογίας στα βιβλία βαθμολογίας, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και τη σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων. η. Διατυπώνει, στο τέλος κάθε εκπαίδευσης, τη γνώμη του στο Διοικητή της Σχολής για την απόδοση και ικανότητα του διδακτικού προσωπικού και των αξιωματικών της Σχολής. θ. Ελέγχει τα υπηρεσιακά βιβλία της Σχολής, σύμφωνα με τις διαταγές του Διοικητή. Άρθρο 6 1.Υπασπιστής της Σχολής ορίζεται με διαταγή του Διοικητή αυτής κατώτερος αξιωματικός και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Βοηθά το Διοικητή και Υποδιοικητή στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τους τηρεί ενήμερους για τις γενόμενες προσκλήσεις, τις οφειλόμενες επισκέψεις, παρουσιάσεις και παραστάσεις αυτών. 2)Φροντίζει, όταν είναι αναγκαίο, την επικοινωνία του Διοικητή με δημόσιες αρχές και ιδιώτες και εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που του ανατίθεται. 3)Μεριμνά για τη σύνταξη των εμπιστευτικών και ημερήσιων διαταγών του Διοικητή της Σχολής, σύμφωνα με τις οδηγίες του και την κοινοποίησή τους, όπου απαιτείται. 4)Ρυθμίζει τις ενώπιον του Διοικητή παρουσιάσεις και επισκέψεις, εφόσον δεν έχει διαταχθεί διαφορετικά. 5)Συνεργάζεται με το Τμήμα Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων σε θέματα εθιμοτυπίας της Σχολής. 6)Τηρεί τα εξής βιβλία: (1) Ημερήσιων διαταγών, (2) Επιθεωρήσεων Σχολής. 2.Ο Υπασπιστής, λόγω των ειδικών καθηκόντων του, δεν εναλλάσσεται με τους συναδέλφους του σε εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες της Σχολής. 3.Τον Υπασπιστή, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλος κατώτερος αξιωματικός, που ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής. Άρθρο 7. Αρμοδιότητες Τμημάτων. 1.Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών έχει τις εξής αρμοδιότητες : 1)Χειρίζεται τα θέματα και τις υποθέσεις του προσωπικού, διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία και τηρεί το αρχείο. 2)Μεριμνά για την κατάρτιση, τήρηση και εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας των εγκαταστάσεων της Σχολής. 3)Φροντίζει για τη διάταξη των τακτικών και έκτακτων υπηρεσιών του προσωπικού της Σχολής. 4)Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας. 5)Μεριμνά για την οργάνωση και επίβλεψη της κίνησης των οχημάτων της Σχολής. 6)Μεριμνά για την εξασφάλιση των βοηθητικών λειτουργιών της Σχολής σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα του Επιτελείου. 2.Το Τμήμα Σπουδών- Δημοσίων Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης. 2)Καταρτίζει σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές τα θέματα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο ατομικής ή ομαδικής εργασίας των σπουδαστών. 3)Καταρτίζει τα ωρολόγια προγράμματα και τα προγράμματα των εξετάσεων και μεριμνά για την προπαρασκευή, οργάνωση και κανονική διεξαγωγή αυτών. 4)Συντάσσει το πρόγραμμα διαλέξεων γενικής μορφώσεως και επισκέψεων για τους εκπαιδευόμενους και μεριμνά για την εξεύρεση κατάλληλων ομιλητών. 5)Ενεργεί για την έγκαιρη υποβολή προτάσεων για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής. 6)Συντάσσει τον απολογισμό της εκπαίδευσης. 7)Παρακολουθεί για την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των διδασκόντων καθηγητών. 8)Φυλάττει τα βιβλία βαθμολογίας των σπουδαστών. 9)Εισηγείται την προμήθεια των αναγκαίων συγγραμμάτων και βιβλίων καθώς και του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. 10)Χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στις οικείες διατάξεις του παρόντος. 11)Μεριμνά για την καλαίσθητη εκτύπωση διατριβών, μελετών, σχεδίων και λοιπών εργασιών που ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους. 12)Επιμελείται της εκτύπωσης των πτυχίων ή βεβαιώσεων που απονέμονται στους εκπαιδευόμενους. 13)Προετοιμάζει τα μέσα και υλικά για τις εξετάσεις της Σχολής. 14)Αναπαράγει διαλέξεις και σημειώσεις των διδασκόντων καθηγητών. 15)Μεριμνά για την καλή συντήρηση, αξιοποίηση και αποδοτική χρησιμοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων. ιστ. Παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης στο χώρο των οπτικοακουστικών και λοιπών μέσων και εισηγείται τον εφοδιασμό της Σχολής με αυτά. 16)Μελετά τις εργασίες των μετεκπαιδευομένων και προτείνει την αξιοποίηση από την υπηρεσία των αξιόλογων προτάσεων που περιλαμβάνονται σ αυτές. 17)Τηρεί τη βιβλιοθήκη και φυλαχτεί το εκπαιδευτικό υλικό, όπως ταινίες, βιντεοταινίες, κασέτες και δισκέτες αστυνομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου. 18)Οργανώνει τις διάφορες εκδηλώσεις της Σχολής, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Διοικητή της Σχολής, σε συνεργασία με το Διοικητή του οικείου Τμήματος Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. 19)Είναι υπεύθυνο για την εκτύπωση των προσκλήσεων των διαφόρων εορταστικών εκδηλώσεων της Σχολής και την αποστολή τους στα προσκαλούμενα πρόσωπα, σε συνεργασία με τον Υπασπιστή της Σχολής. 20)Μεριμνά για τη φωτογραφική, κινηματογραφική ή βιντεοσκοπική κάλυψη των κάθε μορφής εκδηλώσεων της Σχολής και τηρεί αρχείο φωτογραφιών, κασετών και ταινιών. 21)Χειρίζεται θέματα έχοντα σχέση με την προβολή του έργου της Σχολής μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 3. Το Τμήμα Χρηματικού - Υλικού έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Μεριμνά για την προμήθεια και την κατανομή των εφοδίων και υλικών του προσωπικού. 2)Μεριμνά για την προμήθεια, την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξη όλων των απαραίτητων μέσων, μηχανημάτων, οπλισμού και υλικών που απαιτούνται για τις ανάγκες της Σχολής. 3)Φροντίζει για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των χώρων της Σχολής. 4)Μεριμνά για τη μισθοδοσία του προσωπικού της Σχολής και την αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού. ε. Διαχειρίζεται την πάγια προκαταβολή και το χρηματικό γενικά της Σχολής. 6)Μεριμνά για την προμήθεια και διαχείριση χαρτοσήμου, ενσήμων και υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986. ζ. Διαχειρίζεται τις δαπάνες γενικά της Σχολής. 4. Μέχρι τη μηχανογράφηση του υλικού της Ελληνικής Αστυνομίας η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης εξυπηρετείται διαχειριστικά από τη Σχολή Αστυφυλάκων. Άρθρο 8. Διοικητές Τμημάτων Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ο Διοικητής κάθε Τμήματος Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Σχολής έχει τις εξής υποχρεώσεις: α. Είναι υπεύθυνος για την ακριβή εφαρμογή του προγράμματος μετεκπαίδευσης που καταρτίζει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. β. Παρακολουθεί το ενδιαφέρον και την επίδοση των σπουδαστών και λαμβάνει ή εισηγείται στο Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης τα αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέτρα. γ. Εκτελεί τις εντολές και οδηγίες του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και αντιμετωπίζει μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του τα θέματα διοικητικής μέριμνας των σπουδαστών ή εισηγείται ανάλογα μέτρα στη διοίκηση της Σχολής. δ. Μεριμνά για την πειθαρχία, την τάξη και το κανονικό της στολής των μετεκπαιδευομένων. ε. Ορίζει την εσωτερική υπηρεσία του Τμήματός του και επιβλέπει για την κανονική διεξαγωγή αυτής. στ. Δέχεται προτάσεις καθηγητών ή σπουδαστών που αφορούν τη βελτίωση της εκπαίδευσης και υποβάλλει αντίστοιχες προτάσεις στο Διοικητή της Σχολής. Άρθρο 9 . Επόπτες Σχολείων. Ως Επόπτες Σχολείων ορίζονται βαθμοφόροι με διαταγή του οικείου Διοικητή και έχουν τις εξής υποχρεώσεις: α. Προετοιμάζουν τις αίθουσες διδασκαλίας. β. Μεριμνούν για την ακριβή εφαρμογή του προγράμματος. γ. Εκτελούν τις εντολές και οδηγίες του Διοικητή του Τμήματος Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. δ. Αντιμετωπίζουν τα θέματα διοικητικής μέριμνας των σπουδαστών. ε. Επιβλέπουν από πλευράς πειθαρχίας και τάξεως τους μετεκπαιδευομένους. Άρθρο 10 1.Η Υγειονομική Υπηρεσία έχει και τις εξής αρμοδιότητες πέραν εκείνων που ορίζονται στον οικείο κανονισμό: 1)Ενεργεί ιατρική εξέταση των μετεκπαιδευομένων και ενημερώνει το Διοικητή για το αποτέλεσμα αυτής. Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας αυτών. 2)Τηρεί τα ατομικά δελτία ασθενειών του προσωπικού της Σχολής και των μετεκπαιδευομένων. 2.Ο υγειονομικός αξιωματικός της Σχολής έχει και τα εξής καθήκοντα: 1)Συμμετέχει σε εκδρομές των εκπαιδευομένων, αν αυτό ζητηθεί από το Διοικητή της Σχολής. 2)Καλύπτει ιατρικά την εκτέλεση βολών και τις λοιπές εκδηλώσεις της Σχολής. Άρθρο 11 2.Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εκπαιδευομένων στη λέσχη δύναται να αναπτύσσονται και να λειτουργούν κουρείο, ραφείο, υποδηματοποιείο και καθαριστήριο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 12. Αξιωματικός Υπηρεσίας. 1.Καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας της Σχολής εκτελούν εκ περιτροπής, πέρα από τα κύρια καθήκοντά τους, οι Υπαστυνόμοι Α και Β ,οι Ανθυπαστυνόμοι και οι Αρχιφύλακες που υπηρετούν σ αυτή. 2.Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας μεριμνά για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Σχολής, καθώς και για τη φρούρηση αυτής. 3.Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Αξιωματικού Υπηρεσίας είναι τα εξής : 1)Κατά την ανάληψη υπηρεσίας ενημερώνεται από τον προκάτοχό του για κάθε θέμα που ανάγεται στα καθήκοντά του, παραλαμβάνει τον αναγκαίο οπλισμό και τον απόρρητο φάκελο Αξιωματικού Υπηρεσίας και υπογράφει το τηρούμενο βιβλίο παράδοσης και παραλαβής. 2)Δεν απομακρύνεται από το κατάστημα της Σχολής και διανυκτερεύει σε ιδιαίτερο θάλαμο. 3)Βεβαιώνεται ότι όλοι οι εκτελούντες εσωτερική υπηρεσία, αστυνομικοί, είναι ενήμεροι των υποχρεώσεών τους και ότι εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους. Προς τούτο ενεργεί και επιθεωρήσεις, ιδίως κατά τις νυκτερινές ώρες. 4)Όταν απουσιάζουν από τη Σχολή ο Διοικητής ή οι άλλοι ανώτεροι του και διαταχθεί συναγερμός ή συμβεί άλλο έκτακτο ή απρόοπτο γεγονός, λαμβάνει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση του, μέτρο προς αντιμετώπιση της κατάστασης, φροντίζοντας συγχρόνως να ενημερώσει με το ταχύτερο μέσο τον Διοικητή και να ειδοποιήσει τους λοιπούς αξιωματικούς και γενικά το εμπλεκόμενο προσωπικό της Σχολής. 5)Επιβλέπει για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων της Σχολής, καθώς επίσης και για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών των κτιριακών εγκαταστάσεων, εξακριβώνοντας συγχρόνως και την αιτία της φθοράς. 6)Επιβλέπει να μην εισέρχονται ξένα πρόσωπα στο κτιριακό συγκρότημα της Σχολής χωρίς άδεια και μεριμνά όπως οι επισκέπτες των μετεκπαιδευομένων παραμένουν μόνο κατά την υπό του προγράμματος επιτρεπομένη ώρα και στον καθορισμένο χώρο της Σχολής. 7)Παραλαμβάνει κατά τις ώρες που δε λειτουργεί η Σχολή την αλληλογραφία και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 1, εδάφ. ε του Π.Δ. 141/1991 (Α-58). 8)Επιμελείται για την αφή και σβέση των φώτων ασφαλείας καθώς επίσης και για την αποφυγή της άσκοπης σπατάλης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. 4.Ο χρόνος υπηρεσίας του Αξιωματικού Υπηρεσίας καθορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής, με την οποία κατανέμονται και οι αρμοδιότητες του βοηθού του, ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 59 του Π.Δ. 141/1991 (Α-58). 5.Στο Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας τηρούνται τα κατωτέρω υπηρεσιακά βιβλία και πίνακες: 1)Βιβλίο συμβάντων. 2)Βιβλίο αφιξαναχώρησης προσωπικού. 3)Πίνακας ονομαστικός του μόνιμου και διδακτικού προσωπικού της Σχολής με ένδειξη διεύθυνσης κατοικίας και αριθμού τηλεφώνου. 4)Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή πίνακας, που ο Διοικητής της Σχολής ήθελε διατάξει για την υποβοήθηση του έργου του Αξιωματικού Υπηρεσίας. 6.Κατ εξαίρεση κατά τις θερινές διακοπές και τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, δύναται να τύχουν εφαρμογής και οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 59 του Π.Δ. 141/1991. 7.Ως Υπαξιωματικός Υπηρεσίας ορίζεται Αρχιφύλακας ή κατάλληλος Αστυφύλακας. 8.Για Τμήματα της Σχολής που λειτουργούν εκτός του συγκροτήματος αυτής και δεν συστεγάζονται με άλλες Υπηρεσίες, ορίζεται ανάλογη εσωτερική υπηρεσία με διαταγή του Διοικητή της Σχολής. Άρθρο 13 1.Για τη φρούρηση της Σχολής ή των Τμημάτων της που λειτουργούν εκτός αυτής και δεν συστεγάζονται με άλλες Υπηρεσίες, διατίθενται αστυφύλακες και αρχιφύλακες μη προερχόμενοι από Παραγωγική Σχολή ή προαγωγικές εξετάσεις, από το προσωπικό της ή το προσωπικό τυχόν συστεγαζόμενων Υπηρεσιών. 2.Η φρουρά ορίζεται με διαταγή του προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού ή του οικείου Διοικητού Τμήματος για τα λειτουργούντα εκτός Σχολής και εκτελεί τα καθήκοντά της με την επίβλεψη του Αξιωματικού Υπηρεσίας , όπως καθορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Άρθρο 14 1.Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν το βαθμό του Αστυνόμου Β και προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών, πριν προαχθούν στον ανώτερο βαθμό, μετεκπαιδεύονται υποχρεωτικά στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.). 2.Σκοπός της επαγγελματικής μετεκπαίδευσης των Αστυνόμων Β στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής τους μόρφωσης, η συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η έρευνα, μελέτη και ενημέρωση στα σύγχρονα και γενικότερα θέματα και προβλήματα διοίκησης προσωπικού και επιτελικού σχεδιασμού, καθώς και στα θέματα επικοινωνίας- δημοσίων σχέσεων και σχέσεων κράτους - πολίτη, με στόχο τη δημιουργία ικανών ηγετικών στελεχών. 3.Οσοι εκ των καλουμένων Αστυνόμων Β κωλύονται να φοιτήσουν, κατά το χρόνο της έναρξης της μετεκπαίδευσης, για λόγους υγείας, έχουν τεθεί σε κατάσταση αργίας ή διαθεσιμότητας, τελούν υπό προσωρινή κράτηση ή εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή, καλούνται για μετεκπαίδευση στην αρχομένη μετά την άρση του κωλύματος εκπαιδευτική περίοδο. Εάν όμως μετά την άρση του κωλύματος και από την ημερομηνία έναρξης της μετεκπαίδευσης ο χρόνος απουσίας τους δεν υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος, για την διακοπή της εκπαίδευσης, τότε καλούνται αμέσως για φοίτηση. Άρθρο 15. Διάρκεια μετεκπαίδευσης. Η μετεκπαίδευση έχει διάρκεια από τέσσερις (4) μέχρι έξι (6) μήνες και αρχίζει μέσα στον μήνα Οκτώβριο. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων είναι μεγάλος μπορεί με την ίδια διαταγή να κατανέμεται σε δύο Τμήματα με τη λειτουργία του δευτέρου Τμήματος μετά την λήξη της μετεκπαίδευσης του πρώτου. Οι Αστυνόμοι Β καλούνται για φοίτηση με τη σειρά αρχαιότητας. Άρθρο 16. Διδασκόμενα μαθήματα - Εργασίες. 1.Τα θέματα τα οποία διδάσκονται οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα: (1) Α Ομάδα: Θέματα οργάνωσης, διοίκησης, ηγεσίας. (2) Β Ομάδα : Θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. (3) Γ Ομάδα : Νομικά θέματα. (4) Δ Ομάδα: Κοινωνικά θέματα. (5) Ε Ομάδα : Εθνικά και διεθνή θέματα. (6) ΣΤ Ομάδα: Θέματα επικοινωνίας - δημοσίων σχέσεων και σχέσεων κράτους - πολίτη. 2.Με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που καταρτίζεται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης / Υ.Δ.Τ, εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και κοινοποιείται στους σπουδαστές με την έναρξη της μετεκπαίδευσης, καθορίζονται τα μαθήματα που περιλαμβάνει κάθε μία από τις ομάδες θεμάτων της προηγούμενης παραγράφου. Στο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται διαλέξεις καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, βιομηχανίες, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και λοιπούς χώρους επαγγελματικού ενδιαφέροντος. 3. 1)Οι σπουδαστές υποχρεούνται μέχρι τέλους του πρώτου διμήνου της μετεκπαίδευσής τους να συντάξουν και παραδώσουν στον προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων, ατομική μεταπτυχιακή εργασία σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Η σύνταξη της εργασίας γίνεται σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που δίδονται στους σπουδαστές με το πρόγραμμα εκπαίδευσης. 2)Τα θέματα των εργασιών καθορίζονται από το Τμήμα Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο καταρτίζει πίνακα θεμάτων ίσου τουλάχιστον αριθμού με τους σπουδαστές που αναφέρονται κυρίως: (1) Στην ιστορία του αστυνομικού θεσμού, στην οργάνωση και διοίκηση της αστυνομίας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. (2) Στην πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος σε εθνικά και διεθνή πλαίσια, στη διεθνή αστυνομική συνεργασία και στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την εγκληματικότητα. (3) Στη δημόσια και κρατική ασφάλεια. (4) Στην τροχαία κίνηση, στα συγκοινωνιακά, μεταφορικά και κυκλοφοριακά προβλήματα. (5) Στον τουρισμό. (6) Στις ανθρώπινες σχέσεις και στις σχέσεις Διοίκησης και διοικουμένων. (7) Στην οργάνωση και διοίκηση. (8) Στο ανθρώπινο δυναμικό. (9) Στην αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση. (10) Στα οικιστικά, περιβαλλοντολογικά προβλήματα και στη δημόσια υγεία. (11) Στην οικονομία και τη δημογραφία. (12) Στο συνδικαλισμό. (13) Στα κοινωνικά συστήματα. (14) Στα εθνικά θέματα. (15) Στην εθνική και διεθνή πολιτική. (16) Στις τεχνολογικές εξελίξεις. (17) Στα ευρωπαϊκά και κοινοτικά θέματα. (18) Στα ανθρώπινα δικαιώματα. 3)Η κατανομή των θεμάτων των εργασιών στους μετεκπαιδευομένους γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ύστερα από επιλογή εκ μέρους αυτών τριών θεμάτων από τον σχετικό πίνακα. δ. Για την αξιολόγηση των εργασιών η Σχολή : (1). Καταρτίζει έγκαιρα τον αναγκαίο αριθμό τριμελών επιτροπών, κατά προτίμηση από ήδη διορισμένο σε αυτή ή άλλη Σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας διδακτικό προσωπικό, του οποίου το αντικείμενο διδασκαλίας προσιδιάζει περισσότερο προς ένα έκαστο των δοθέντων προς ανάπτυξη θεμάτων. (2). Εκδίδει πρόγραμμα παρουσιάσεως των μετεκπαιδευομένων ενώπιον της αρμόδιας για την αξιολόγηση της εργασίας τους επιτροπής, για την υποστήριξη αυτής. (3). Παραδίδει στο κάθε μέλος των επιτροπών αυτών από ένα αντίτυπο των υπό αξιολόγηση εργασιών, για προμελέτη. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως της αρμοδιότητας μιας επιτροπής για τη βαθμολόγηση συγκεκριμένης εργασίας αποφαίνεται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής. Η βαθμολόγηση των εργασιών γίνεται αμέσως μετά την εξέταση του κάθε μετεκπαιδευομένου, με βάση τη βαθμολογική κλίμακα μηδέν μέχρι είκοσι (0-20). Η βαθμολογία εκάστου μέλους της επιτροπής τίθεται ολογράφως και αριθμητικώς στο πρώτο από τα τέσσερα αντίτυπα που παρέδωσε στο Τμήμα Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων ο κάθε μετεκπαιδευόμενος, με σειρά καθηγητής - μέλος - πρόεδρος. Ο κάθε βαθμολογητής μονογράφει τη βαθμολογία του. Η βαθμολογία ενός εκάστου των λοιπών μελών της επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη κατά δύο μονάδες από τη βαθμολογία του καθηγητή. Ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών αποτελεί τη βαθμολογία της εργασίας. Η παράδοση των εργασιών βαθμολογημένων και η ανακοίνωση της βαθμολογίας στους μετεκπαιδευομένους γίνεται, σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη των εξιτηρίων εξετάσεων. Άρθρο 17 1.Η επίδοση των σπουδαστών ελέγχεται: 1)Με τις συντασσόμενες κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου της εκπαίδευσης εργασίες. 2)Με τις γραπτές εξιτήριες εξετάσεις στα μαθήματα των Α , Β και Γ ομάδων θεμάτων της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου. 2.Η βαθμολόγηση των γραπτών και των εργασιών γίνεται σε ακέραιους αριθμούς από μηδέν μέχρι είκοσι (0-20). Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής που συγκεντρώνει το 50% της ανώτατης προβλεπομένης συνολικής βαθμολογίας ατομικής εργασίας και μαθημάτων. Άρθρο 18 1.Η συμμετοχή των σπουδαστών στις εξιτήριες εξετάσεις είναι υποχρεωτική. 2.Οι εξιτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται το τελευταίο δεκαήμερο του χρόνου της μετεκπαίδευσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η Σχολή. 3.Οι καθηγητές, από την ύλη την οποία δίδαξαν, καταρτίζουν θέματα διαγωνισμού, σε αριθμό που ορίζεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων, με βάση το χρόνο διδασκαλίας που διατέθηκε στον κάθε καθηγητή για διδασκαλία και μέχρι συμπλήρωσης δέκα (10) συνολικά θεμάτων για κάθε ομάδα. Οι σπουδαστές διαγωνίζονται σε ένα από τα θέματα αυτά που βγαίνει με κλήρωση, η οποία ενεργείται σε μια από τις αίθουσες των εξετάσεων. Μάθημα της ομάδας θεμάτων, που διδάχθηκε σε χρόνο τεσσάρων ή ολιγοτέρων διδακτικών ωρών, δεν αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. 4.Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το θέμα που κληρώθηκε. 5.Ως προς τη διαδικασία των εξετάσεων, τις υποχρεώσεις των καθηγητών και των σπουδαστών, τη βαθμολόγηση και την αποκάλυψη των γραπτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές με τις εξετάσεις των δοκίμων υπαστυνόμων διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Άρθρο 19 1.Τα γραπτά και οι ατομικές εργασίες, μετά τη βαθμολόγηση τους παραδίδονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων με φροντίδα και ευθύνη του οποίου γίνεται η αποκάλυψη των γραπτών, η εξαγωγή της βαθμολογίας και ο προσδιορισμός του τελικού βαθμού επίδοσης κάθε σπουδαστή, ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος της βαθμολογίας της εργασίας και των μαθημάτων με τον αριθμό τέσσερα. Ο τελικός χαρακτηρισμός της επίδοσης κλιμακώνεται ως εξής : Αριστα 18,001 - 20, πολύ καλά 15,001 -18, καλά 12,001 -15, μέτρια 10-12, απαράδεκτα 0 - 9,999. 2.Το Τμήμα Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων, μετά τον προσδιορισμό της τελικής επίδοσης των σπουδαστών, καταρτίζει πίνακες βαθμολογίας σε τρία αντίτυπα από τα οποία το ένα αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων για την ενημέρωση των σπουδαστών, το δεύτερο τηρείται στο αρχείο και το τρίτο υποβάλλεται από τη Σχολή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για κύρωση από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και καταχώρηση της τελικής βαθμολογίας και σειράς επιτυχίας στα ατομικά έγγραφα των αξιωματικών. 3.Ο βαθμός της τελικής επίδοσης και η σειρά αποφοίτησης αναγράφονται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας των αξιωματικών και συνεκτιμούνται στις κρίσεις αυτών για προαγωγή από τα αρμόδια Συμβούλια. 4.Οι ευδοκίμως αποφοιτούντες από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών φέρουν στη στολή τους διακριτική μεταλλική κονκάρδα κυκλικού σχήματος διαμέτρου τριών (3) εκατοστών, η οποία φέρει στο μέσον το σύμπλεγμα του εμβλήματος του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της σημαίας με το σταυρό και περιμετρικά αναγράφονται οι φράσεις : ΕΥ ΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ, ΛΕΓΕΙΝ ΚΑΛΩΣ, ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΔΕΙ. Την ίδια κονκάρδα μπορεί να φέρουν και όσοι αξιωματικοί αποφοίτησαν ευδόκιμα από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Αστυνόμων Β ή δεν φοίτησαν σ αυτό για υπηρεσιακούς λόγους και χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Άρθρο 20 1.Με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, ύστερα από γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου διακόπτεται η μετεκπαίδευση του σπουδαστή, ο οποίος κωλύθηκε κατά τη διάρκεια αυτής για οποιονδήποτε λόγο, συνέχεια ή τμηματικά, για χρόνο μεγαλύτερο του ενός εβδόμου (1/7) των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης που καθορίζονται με το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ο σπουδαστής αυτός υποχρεούται να παρακολουθήσει τη μετεκπαίδευση της αμέσως επόμενης σειράς. 2.Σπουδαστής αποβάλλεται με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου για τους ίδιους λόγους, για τους οποίους προβλέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών αποβολή δοκίμων υπαστυνόμων. Στην περίπτωση αυτή συντρέχουν ταυτόχρονα και πειθαρχικές συνέπειες για το σπουδαστή, ο οποίος αποκλείεται επίσης από την παρακολούθηση ίδιας μετεκπαίδευσης μελλοντικά. Η πράξη της αποβολής καταχωρίζεται στα ατομικά του έγγραφα. Άρθρο 21. Κωλύματα σπουδαστών και καθηγητών κατά τις εξετάσεις. 1.Οι κωλυόμενοι κατά το χρόνο των εξετάσεων σπουδαστές εξετάζονται μετά την άρση του κωλύματος, από τον οικείο καθηγητή, αν αυτό είναι δυνατό. 2.Εάν ο καθηγητής του μαθήματος αδυνατεί να προσέλθει για τη διενέργεια του διαγωνισμού, εφόσον το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει πέρα από τα χρονικά όρια των διαγωνισμών, ορίζεται από το Διοικητή της Σχολής, άλλος καθηγητής για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, αναβάλλεται η εξέταση του μαθήματος για άλλη ημέρα, μέσα στα χρονικά όρια των διαγωνισμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Άρθρο 22. Σκοπός - Διάρκεια της μετεκπαίδευσης. 1.Σκοπός της μετεκπαίδευσης των Ανθυπαστυνόμων είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής τους μόρφωσης, η συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η ενημέρωσή τους σε σύγχρονα και γενικότερα θέματα και προβλήματα της διοίκησης προσωπικού. 2.Η μετεκπαίδευση των Ανθυπαστυνόμων αρχίζει τον Οκτωβριο και διαρκεί εννέα μήνες, με δυνατότητα να περιοριστεί σε επτά μήνες, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται διαφορετικός χρόνος έναρξης της μετεκπαίδευσης. Άρθρο 23 1.Οι εισιτήριες εξετάσεις για το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 649/1970 και του άρθρου 15 του Ν. 1339/1983. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων αυτών και τα συναφή θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 19του Π.Δ. 209/1995 (Α -111). Σε περίπτωση όμως ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, εισάγονται όλοι όσοι ισοβαθμούν στη θέση αυτή. 2.Εξεταζόμενα μαθήματα κατά τις εισιτήριες εξετάσεις είναι τα εξής: 1)Ελληνικά (Έκθεση ιδεών). 2)Ποινικός Κώδικας. 3)Ποινική Δικονομία. 4)Οργανικοί Νόμοι και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας. 5)Ξένες γλώσσες προαιρετικά (Αγγλική - Γαλλική) στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση του κατώτερου πτυχίου της αντίστοιχης γλώσσας. Άρθρο 24. Διδασκόμενα μαθήματα. 1.Στους μετεκπαιδευόμενους Ανθυπαστυνόμους διδάσκονται τα ακόλουθα μαθήματα: Α με βαθμό (1) Θέματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. (2) Θέματα Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. (3) Θέματα Εγκληματολογίας. (4) Θέματα Ιατροδικαστικής. (5) Θέματα Ανακριτικής. (6) Θέματα Διοίκησης Προσωπικού. (7) Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης. (8) Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας. (9) Θέματα Αστυνομίας Τάξης. (10) Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου. Β χωρίς βαθμό (1) Δικαστική Ψυχολογία - Ψυχιατρική. (2) Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. (3) Στοιχεία ιδιωτικού δικαίου. (4) Δημόσιες Σχέσεις. (5) Θέματα Κρατικής Ασφάλειας. (6) Θέματα Πολιτικής Αμυνας. (7) Τοπογραφία - Σχεδιαγραφία. (8) Πρακτική Αστυνομία. (9) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. (10) Διοικητικές Εξετάσεις (Ένορκες - προφορικές). (11) Διαλέξεις. 2.Η αναλυτική ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη μετεκπαίδευση, καθορίζονται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης / Υ.Δ.Τ. και εγκρίνονται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης. Άρθρο 25 1.Το τελευταίο 15νθήμερο της εκπαίδευσης οι μετεκπαιδευόμενοι Ανθυπαστυνόμοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα βαθμολογούμενα μαθήματα. 2.Οι γραπτές εξετάσεις ενεργούνται από τον καθηγητή του οικείου μαθήματος. 3.Ο βαθμός επίδοσης για κάθε μετεκπαιδευόμενο προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών με τον αριθμό των μαθημάτων και υπολογίζεται μέχρι χιλιοστού μονάδας. 4.Μετεκπαιδευόμενοι που δεν συγκεντρώνουν το 50% της συνολικής βαθμολογίας θεωρούνται ότι απέτυχαν και δεν μπορούν να φοιτήσουν σε άλλη εκπαιδευτική σειρά. 5.Οι πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα από τη Σχολή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για επικύρωση από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες για καταχώριση της μεταβολής αυτής στα ατομικά βιβλιάρια των μετεκπαιδευομένων. 6.Για τον τρόπο διενέργειας των γραπτών εξετάσεων, τη βαθμολογία, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τα συναφή θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση όμως ισοβαθμίας, αρχαιότερος θεωρείται όποιος έλαβε μεγαλύτερο βαθμό στα μαθήματα με τη σειρά που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο. Άρθρο 26 1.Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για τους μετεκπαιδευόμενους. Η άρνηση συμμετοχής στις εξετάσεις, ανεξάρτητα από τον πειθαρχικό έλεγχο, συνεπάγεται την αποπομπή του αρνούμενου από το Τμήμα Μετεκπαίδευσης, με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Σχολής. 2.Τις συνέπειες της προηγούμενης παραγράφου έχει και αυτός που προσέρχεται στις εξετάσεις, αλλά αρνείται τη συμμετοχή του σ αυτές χωρίς εύλογη αιτία (ως ασθένεια). Άρθρο 27 1.Οι κωλυόμενοι από τις εξετάσεις, εξετάζονται αμέσως μόλις εκλείψει ο λόγος που προκάλεσε το κώλυμα. 2.Όσοι απουσίασαν από τη μετεκπαίδευση για λόγους ασθένειας ή άλλη δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός εβδόμου (1/7) του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης, συνεχώς ή κατά διαστήματα, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση κατά την πρώτη εκπαιδευτική σειρά μετά την άρση του κωλύματος, εφόσον επιθυμούν, διαφορετικά θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την εκπαίδευση. 3.Κατ εξαίρεση γυναίκα που κωλύεται από την εκπαίδευση για λόγους κύησης ή λοχείας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1/4 των πραγματικών εργασίμων η μερών παρακολουθεί την εκπαίδευση μετά την άρση του κωλύματος την επόμενη εκπαιδευτική σειρά και προάγεται αναδρομικά τασσόμενη στη σειρά αρχαιότητας της τάξης, με την οποία εισήλθε, ανάλογα με την απόδοσή της. Άρθρο 28. Παραίτηση από τη μετεκπαίδευση - Αποβολή. 1.Οι μετεκπαιδευόμενοι Ανθυπαστυνόμοι μπορούν οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης, με αίτηση τους που υποβάλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, να παραιτηθούν απ αυτήν. Η αποδοχή της αίτησης είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία. Ανάκληση της αίτησης δεν επιτρέπεται. Τα κενά που δημιουργούνται δεν συμπληρώνονται, αν παρήλθε μήνας από την έναρξη της εκπαίδευσης. 2.Με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης οι παραιτούμενοι διακόπτουν τη φοίτηση στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης, επανέρχονται στις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται και αποκλείονται της φοίτησης σε άλλη εκπαιδευτική σειρά. 3.Για την αποβολή από το Τμήμα των Μετεκπαιδευομένων Ανθυπαστυνόμων, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Άρθρο 29. Σκοπός - Λειτουργία Εκπαιδευτικών Τμημάτων -Διάρκεια Εκπαίδευσης. 1.Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών έχει ως σκοπό τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξάσκηση του προσωπικού στις ξένες γλώσσες. 2.Για το σκοπό αυτό μπορούν να λειτουργούν τα παρακάτω ανεξάρτητα Εκπαιδευτικά Τμήματα για κάθε γλώσσα: 1)Αξιωματικών και υπαλλήλων κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε. β. Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Αστυφυλάκων και υπαλλήλων κλάδου Δ.Ε. 3.Τα Εκπαιδευτικά Τμήματα, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας των εισαγομένων για εκπαίδευση, μπορούν να περιλαμβάνουν: 1)Τάξεις Α βαθμίδας (αρχαρίων). 2)Τάξεις Β βαθμίδας (μέσων). 3)Τάξεις Γ βαθμίδας (προχωρημένων). 4.Η λειτουργία ενός ή περισσοτέρων Εκπαιδευτικών Τμημάτων και Τάξεων αυτών, η χρονολογία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης, οι γλώσσες που θα διδαχθούν, ο αριθμός των σπουδαστών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης. 5.Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των εννέα (9) ούτε μικρότερη των έξι (6) μηνών, ο δε αριθμός των σπουδαστών σε κάθε τάξη μικρότερος των δέκα (10) και μεγαλύτερος των είκοσι (20). 6.Στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών μπορεί επιπλέον να φοιτούν, σε ποσοστό μέχρι 20%, και υπάλληλοι αντίστοιχων βαθμών και κλάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 31, 32 και 33 του παρόντος. Άρθρο 30 1.Οι ξένες γλώσσες οι οποίες διδάσκονται στη Σχολή είναι η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική και η Ιταλική. Με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης είναι δυνατό να ορισθούν για διδασκαλία και άλλες ξένες γλώσσες. 2.Οι σπουδαστές κατά το χρόνο της εκπαίδευσης τους παρακολουθούν μία μόνο γλώσσα. 3.Όσοι από τους ανωτέρω σπουδαστές φοιτούν στις τάξεις Α ή Β βαθμίδας οποιουδήποτε Εκπαιδευτικού Τμήματος μιας γλώσσας, δεν δύνανται να φοιτούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα άλλης γλώσσας, αν δεν αποφοιτήσουν ευδόκιμα από την τάξη Γ βαθμίδας. Άρθρο 31 1.Η εισαγωγή των σπουδαστών στην τάξη Α βαθμίδας γίνεται με επιλογή και χωρίς εξετάσεις. 2.Οι εισαγόμενοι πρέπει: 1)Να επιθυμούν την εκπαίδευση. 2)Να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους την 31 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων. 3)Να είναι απόφοιτοι Λυκείου. 4)Να κρίνονται ως κατάλληλοι, λόγω ήθους, πειθαρχικότητας, εργατικότητας και φιλομάθειας, από τους προϊσταμένους τους διοικητές αξιωματικούς. 5)Να μην έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχη ή ανώτερη Σχολή Ξένων Γλωσσών του Σώματος, του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα. 3.Στην τάξη της Α βαθμίδας δεν μπορούν να φοιτήσουν αξιωματικοί και πολιτικοί υπάλληλοι κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε., εφόσον παρακολούθησαν τη γλώσσα που επιθυμούν να εκπαιδευθούν, κατά τη φοίτηση τους στις αντίστοιχες Σχολές. 4.Οσοι επιθυμούν τη φοίτηση στην τάξη της Α βαθμίδας, υποβάλλουν σχετική δήλωση, η οποία με την πρόταση καταλληλότητας των προϊσταμένων τους διοικητών αξιωματικών υποβάλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η αρνητική πρόταση ή τυχόν διαφωνία αιτιολογείται. Στην περίπτωση αυτή αποφαίνεται ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης. 5.Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τις γραμματικές τους γνώσεις. Προτιμούνται όσοι κατέχουν και γνώσεις της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Η εκτίμηση του βαθμού γνώσης της ξένης γλώσσας γίνεται είτε με αποδεικτικό σπουδών, είτε με υπεύθυνη δήλωση του καθηγητή της ξένης γλώσσας, μαθητής του οποίου υπήρξε ο υποψήφιος. Άρθρο 32 1.Η εισαγωγή των σπουδαστών στην τάξη της Β βαθμίδας γίνεται με εισιτήριες εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται στην έδρα της Σχολής. 2.Οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές και γίνονται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και αποτελείται από δύο αξιωματικούς που γνωρίζουν την ξένη γλώσσα και ένα καθηγητή από τους διδάσκοντες, κατά προτίμηση, στις Σχολές του Σώματος την αντίστοιχη γλώσσα. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσχέρεια εξεύρεσης καθηγητή, στην επιτροπή ορίζεται δημόσιος υπάλληλος ή αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή ιδιώτης που έχει τα απαιτούμενα προσόντα. 3.Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εισιτήριες εξετάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του προηγούμενου άρθρου, πλην του ορίου ηλικίας, το οποίο αυξάνεται κατά ένα έτος. Κατ εξαίρεση το όριο ηλικίας των πολιτικών υπαλλήλων κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε. ορίζεται το τεσσαρακοστό (40) έτος. 4.Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά στην ύλη που διδάσκεται στην Τάξη της Α βαθμίδας της αντίστοιχης γλώσσας. Η εξέταση περιλαμβάνει ορθογραφία, έκθεση της οποίας το κείμενο αποτελείται από 70-100 λέξεις, ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς και προτάσεις ορθής χρησιμοποίησης των γραμματικών και συντακτικών κανόνων. 5.Η βαθμολόγηση γραπτής και προφορικής εξέτασης γίνεται με ακέραιες μονάδες από μηδέν (0) μέχρι είκοσι (20). Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος του μέσου όρου της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας δια του δύο (2), δίνει το βαθμό επιτυχίας του υποψηφίου στην εξεταζόμενη γλώσσα. Βάση επιτυχίας θεωρείται ο βαθμός δέκα (10). Άρθρο 33 1.Στην τάξη της Γ βαθμίδας εισάγονται, χωρίς εξετάσεις, υποψήφιοι κάτοχοι του πρώτου πτυχίου της αντίστοιχης γλώσσας : (FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ) της Αγγλικής, (CΕRΤΙFΙCΑΤ) της Γαλλικής και αντίστοιχα των άλλων γλωσσών, καθώς και οι απόφοιτοι της τάξεως Β βαθμίδας με τελικό βαθμό επίδοσης άριστα. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος, για τη συμπλήρωση του αριθμού και συγκρότηση τάξης Γ βαθμίδας διενεργούνται εισιτήριες εξετάσεις στην έδρα της Σχολής. 2.Οι υποψήφιοι που εισάγονται με εξετάσεις, εξετάζονται γραπτά και προφορικά στην ύλη που διδάσκεται στην τάξη της Β βαθμίδας της αντίστοιχης γλώσσας. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 δεύτερο εδάφιο και 5 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στις εισιτήριες εξετάσεις των υποψηφίων για την τάξη της Γ βαθμίδας. Άρθρο 34 1.Ως προς τη διαδικασία των εισιτηρίων εξετάσεων, τις υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής, την κατάρτιση των θεμάτων, τον τρόπο βαθμολογίας και τα συναφή θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών. 2.Αμέσως μετά το πέρας της βαθμολόγησης η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει σε 3 αντίγραφα πίνακες επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας και αποτυχόντων, από τους οποίους ένας αναρτάται στην είσοδο της Σχολής για την ενημέρωση των υποψηφίων, ένας τηρείται στο αρχείο της Σχολής και ένας υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να κυρωθεί από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και να διατάξει την εισαγωγή στο Τμήμα για εκπαίδευση, κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα επιτυχόντων, μέχρι 20 για κάθε τάξη σπουδαστών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στην τελευταία θέση εισάγονται μέχρι 3 ισοβαθμούντες με κλήρωση, για την οποία συντάσσεται πρακτικό. Άρθρο 35 1.Σε όλες τις τάξεις των Εκπαιδευτικών Τμημάτων οι σπουδαστές διδάσκονται τα εξής μαθήματα: 1)Ανάλυση κειμένου. 2)Γραμματική και συντακτικό. 3)Προφορικό λόγο. 4)Αστυνομική και τουριστική ορολογία. Οι σπουδαστές της τάξης Γ βαθμίδας διδάσκονται επί πλέον επιστημονική και τεχνική ορολογία και ασκούνται στην ελεύθερη μετάφραση κειμένου από την ξένη γλώσσα στην Ελληνική και αντίστροφα. 2.Με τη διδασκαλία στις τάξεις Α και Β βαθμίδας επιδιώκεται η απόκτηση ικανότητας ανάγνωσης, κατανόησης και σύνταξης κειμένων, σχετικών με το αστυνομικό έργο και αντίστοιχης ικανότητας στη χρήση του προφορικού λόγου, ενώ στην τάξη της Γ βαθμίδας επιδιώκεται πλήρης γνώση της γλώσσας και ικανότητα άνετης ομιλίας και γραφής αυτής. 3.Με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης δύναται να ορισθεί διδασκαλία και άλλου μαθήματος εκτός των μαθημάτων της παραγράφου 1, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Άρθρο 36. Ελεγχος επίδοσης - Εξετάσεις. 1.Η επίδοση των σπουδαστών ελέγχεται: α. Με προφορική εξέταση, η οποία ενεργείται κατά τη διδασκαλία επί 15λεπτο. 1)Με διμηνιαίες γραπτές εξετάσεις, τις τελευταίες 5 εργάσιμες ημέρες κάθε διμήνου, που ενεργούνται από το διδάσκοντα καθηγητή στην ύλη που έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια του διμήνου, με πρόγραμμα που συντάσσεται έγκαιρα από το Διοικητή της Σχολής και κατά τις ώρες του προγράμματος, χωρίς να διακόπτεται η διδασκαλία των μαθημάτων. Η διμηνιαία εξέταση στο μάθημα προφορικός λόγος γίνεται προφορικά. 2.Η προφορική και γραπτή βαθμολογία κάθε σπουδαστή παραδίδεται από τον καθηγητή του μαθήματος στη Σχολή στο τέλος του διμήνου. Ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας αποτελεί το βαθμό επίδοσης διμήνου των σπουδαστών σε κάθε μάθημα. 3.Οι βαθμοί επίδοσης των διμήνων κάθε μαθήματος αθροίζονται και το άθροισμα διαιρούμενο με τον αριθμό των διμήνων δίνει το γενικό βαθμό του μαθήματος όλων των διμήνων. 4.Οι γενικοί βαθμοί επίδοσης των διμήνων προστιθέμενοι και το άθροισμα διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων δίνουν το γενικό βαθμό επίδοσης κάθε σπουδαστή σε όλα τα δίμηνα της φοίτησής του στη Σχολή. 5.Το τελευταίο πενθήμερο της εκπαίδευσης ενεργούνται οι εξιτήριες εξετάσεις σε όλη τη διδαχθείσα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ύλη. Οι εξιτήριες εξετάσεις ενεργούνται γραπτώς, εκτός από το μάθημα προφορικός λόγος που ενεργείται προφορικά από τον καθηγητή του οικείου μαθήματος. 6.Ως προς τη διαδικασία διενέργειας των μηνιαίων και εξιτηρίων εξετάσεων, τις υποχρεώσεις των καθηγητών, την κατάρτιση των θεμάτων, τον τρόπο και το αδιάβλητο της βαθμολογίας, τις υποχρεώσεις των σπουδαστών, την αποκάλυψη των γραπτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια, εφαρμόζονται οι σχετικές με τις εξαμηνιαίες και πτυχιακές εξετάσεις των δοκίμων Υπαστυνόμων διατάξεις. 7.Οι κωλυόμενοι κατά το χρόνο των διμηνιαίων ή εξιτηρίων εξετάσεων σπουδαστές, εξετάζονται μετά την άρση του κωλύματος, από τον καθηγητή του οικείου μαθήματος, αν αυτό είναι δυνατό. Σε αντίθετη περίπτωση ορίζεται άλλος καθηγητής της Σχολής με διαταγή του Διοικητή αυτής. 8.Εάν ο καθηγητής του μαθήματος αδυνατεί να προσέλθει για τη διενέργεια του διαγωνισμού, εφόσον το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει πέρα από τα χρονικά όρια των διαγωνισμών, ορίζεται από το διοικητή της Σχολής άλλος καθηγητής για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, αναβάλλεται η εξέταση του μαθήματος για άλλη ημέρα μέσα στα χρονικά όρια των διαγωνισμών. Άρθρο 37 1.Οι βαθμοί των μαθημάτων αθροίζονται και το άθροισμα διαιρούμενο με τον αριθμό αυτών δίνει τον μέσο όρο επιτυχίας κάθε σπουδαστή στις εξιτήριες εξετάσεις. 2.Ο μέσος όρος επιτυχίας στις εξιτήριες εξετάσεις προστίθεται στο γενικό βαθμό επιτυχίας όλων των διμήνων και το άθροισμα διαιρούμενο δια δύο (2) δίνει τον τελικό βαθμό επίδοσης, κάθε σπουδαστή. Ο τελικός χαρακτηρισμός της επίδοσης κλιμακώνεται ως εξής: άριστα από 18,001 μέχρι 20, πολύ καλά από 15,001 μέχρι 18, καλά από 12,001 μέχρι 15, μέτρια από 10,000 μέχρι 12, απαράδεκτα από 0 μέχρι 9,999. 3.Η Σχολή, μετά τον προσδιορισμό του τελικού βαθμού επίδοσης, καταρτίζει πίνακα που υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για να διατάξει την καταχώρηση στα ατομικά έγγραφα των σπουδαστών, αντίγραφο δε αυτού κοινοποιεί στους σπουδαστές. 4.Η φοίτηση στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών και ο βαθμός της τελικής επίδοσης αναγράφεται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας και συνεκτιμάται στις κρίσεις για προαγωγή από τα αρμόδια Συμβούλια. Άρθρο 38 1.Εκπαιδευόμενος, ο οποίος κωλύθηκε από την εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο, συνέχεια ή τμηματικά, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός εβδόμου (1/7) του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται από το πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευση. Η διακοπή αυτής διατάσσεται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική πρόταση του διοικητή της Σχολής, μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου κωλύματος. Η εκπαίδευση δεν διακόπτεται στην περίπτωση που το ανώτατο όριο κωλύματος συμπληρώνεται τον τελευταίο μήνα της εκπαίδευσης. 2.Ο σπουδαστής του οποίου διακόπηκε η εκπαίδευση μπορεί να παρακολουθήσει την επόμενη εκπαιδευτική σειρά, χωρίς να υποβληθεί στη διαδικασία επιλογής ή των εισιτηρίων εξετάσεων, εφόσον η διακοπή της εκπαίδευσης οφείλεται σε λόγους υγείας ή υπηρεσίας. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται σε περίπτωση διακοπής της εκπαίδευσης για δεύτερη φορά. 3.Με διαταγή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, διακόπτεται επίσης η εκπαίδευση του σπουδαστή, ο οποίος δεν συγκεντρώνει μετά τις εξετάσεις του πρώτου διμήνου μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα δώδεκα (12) ή μετά τις εξετάσεις του δευτέρου διμήνου μέσο όρο των δύο διμήνων τον ίδιο βαθμό δώδεκα (12). 4.Εκπαιδευόμενος είναι δυνατό για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, να ζητήσει τη διακοπή της εκπαίδευσης του. Η αποδοχή του αιτήματος από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, ο οποίος αποφαίνεται τελικά, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός αν υπάρχουν αποδεδειγμένοι λόγοι υγείας. Η παράγραφος 2του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή. 5.Οι εκπαιδευόμενοι αποβάλλονται από τη Σχολή για τους ίδιους λόγους που προβλέπεται αποβολή από τις οικείες Σχολές των δοκίμων υπαστυνόμων και δοκίμων αστυφυλάκων. Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα αν πρόκειται για εκπαιδευόμενο αξιωματικό ή ανθυπαστυνόμο και αρχιφύλακα ή αστυφύλακα, κατά περίπτωση. 6.Σπουδαστής που αποβάλλεται από τη Σχολή δεν μπορεί να φοιτήσει μελλοντικά σε Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Σώματος, η πράξη δε της αποβολής καταχωρίζεται στα ατομικά του έγγραφα με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης. Άρθρο 39 1.Οι απόφοιτοι της Τάξης της Γ βαθμίδας σπουδαστές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν και οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, να φοιτήσουν σε Σχολές της αλλοδαπής, για πρακτική άσκηση στη γλώσσα που εκπαιδεύθηκαν. 2.Η διάρκεια της φοίτησης στην αλλοδαπή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών και θεωρείται ως χρόνος εκπαίδευσης. 3.Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται η διάρκεια της μετεκπαίδευσης, η χώρα μετάβασης, η Σχολή φοίτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Άρθρο 40. Σκοπός - Λειτουργία Σχολείων. 1.Το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών έχει ως σκοπό την μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση των αξιωματικών όλων των βαθμών της Ελληνικής Αστυνομίας και του πολιτικού προσωπικού κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας. 2.Στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών, ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, λειτουργούν: 1)Σχολεία μετεκπαίδευσης, για εξειδίκευση στα ακόλουθα κυρίως θέματα. (1) Τροχαίας. (2) Δακτυλοσκοπίας και επιστημονικής εκμετάλλευσης ιχνών και πειστηρίων εγκλήματος. (3) Στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής. (4) Υγειονομικού προσωπικού. (5) Κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνομικών σχολών. 2)Σχολεία μετεκπαίδευσης, για επιμόρφωση στα ακόλουθα κυρίως θέματα: (1) Δίωξης λαθρεμπορίου, αρχαιοκαπηλίας, προστασίας εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. (2) Δίωξης ναρκωτικών. (3) Δημόσιας ασφάλειας, αστυνομικής τακτικής και αυτοπροστασίας. (4) Κρατικής ασφάλειας και προστασίας επισήμων προσώπων. (5) Τουρισμού, προστασίας περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας. (6) Αγορανομίας. (7) Διοίκησης επιτελικής σχεδίασης, οργάνωσης και προγραμματισμού. (8) Δημοσίων σχέσεων. (9) Οπλοτεχνικής και χειρισμού των όπλων. 3.Σχολεία Μετεκπαίδευσης δύναται να λειτουργούν, όταν ιδιαίτεροι λόγοι και οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής - Θεσσαλονίκης και των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών για την εξειδίκευση - επιμόρφωση του προσωπικού αυτών σε ορισμένα αντικείμενα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται σχετικό πρόγραμμα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο οποίο ορίζεται το αντικείμενο της μετεκπαίδευσης και η διάρκεια αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ - ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 41 1.Το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων έχει ως σκοπό την μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση των Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων και του πολιτικού προσωπικού κλάδου Δ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας. 2.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 42 . Σκοπός- Έδρα. Το Τμήμα Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης εδρεύει στο Λαγονήσι - Αττικής και έχει ως σκοπό την ειδική εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε θέματα αυτοάμυνας -αυτοπροστασίας, χειρισμού - χρήσης των όπλων και σκοποβολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Άρθρο 43. Σκοπός. Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτών - Συνοδών σκύλων και Ανιχνευτών - Εξουδετερωτών εκρηκτικών μηχανισμών έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού ως εκπαιδευτών και συνοδών αστυνομικών σκύλων, καθώς και εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτών. Επίσης έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού στην ανίχνευση και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών ή αυτοσχεδίων βομβών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 18 έως και 24 της υπ αριθ. 7016/4/12-ε από 20-4-1992 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β - 309/8-5-1992). ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ -ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 44 1.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Υποδιοικητή της Σχολής, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων, τον Διοικητή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών -Στελεχών ή Ανθυπαστυνόμων ή Ξένων Γλωσσών, κατά περίπτωση, δύο καθηγητές και τον αρχαιότερο μετεκπαιδευόμενο ως εκπρόσωπο αυτών. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου εκτελεί ο Υποδιοικητής της Σχολής. Ως Γραμματέας του Συμβουλίου, χωρίς ψήφο, ορίζεται κατώτερος αξιωματικός. 2.Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζονται με διαταγή του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της Σχολής, για κάθε εκπαίδευση και αντικαθίστανται μόνο σε περίπτωση μετάθεσης, μακροχρονίου κωλύματος ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. Με την ίδια διαταγή ορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ισόβαθμα ή με την ίδια ιδιότητα. Ως αναπληρωματικά μέλη δύναται να ορισθούν και αξιωματικοί από άλλη Σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας, εφόσον δεν επαρκούν οι αξιωματικοί που υπηρετούν σ αυτή. 3.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται με διαταγή του προέδρου, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Προτείνει την κατάρτιση και την τροποποίηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 2)Επισημαίνει τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμματος μετεκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, τις ατέλειες των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών μέσων και υλικών, τα οποία προτείνονται για εκπαιδευτικά βοηθήματα, ύστερα από εισήγηση ενός από τα μέλη του. 3)Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε ζήτημα, αναφερόμενο στη βελτίωση της μετεκπαίδευσης, που τίθεται υπόψη του αρμοδίως. 4.Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να ζητά πληροφορίες για θέματα της αρμοδιότητάς του και να δέχεται προτάσεις ή υποδείξεις των καθηγητών σε θέματα εκπαίδευσης. 5.Οι προτάσεις και γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 6.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 20 παρ. 2,28 παρ. 3 και 38 παρ. 5 του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές το Συμβούλιο συγκροτείται μόνο από τον Υποδιοικητή της Σχολής, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών -Δημοσίων Σχέσεων και τον Διοικητή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών ή Ανθυπαστυνομων ή Ξένων Γλωσσών, κατά περίπτωση. Άρθρο 45 1.Για το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 2.Ως καθηγητές στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών διορίζονται πτυχιούχοι της διδασκόμενης γλώσσας ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Άρθρο 46. Συγκρότηση Εκπαιδευτικών Τμημάτων ή Τάξεων - Αρχηγός Εκπαιδευομένων. 1.Οι εκπαιδευόμενοι συγκροτούνται σε Εκπαιδευτικά Τμήματα και, ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων, σε Τάξεις. 2.Αρχηγός του Εκπαιδευτικού Τμήματος ή της Τάξης είναι ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος μετεκπαιδευόμενος, βοηθούμενος στην εκτέλεση των καθηκόντων του, που του ανατίθενται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, από τον επόμενο κατ αρχαιότητα εκπαιδευόμενο. Άρθρο 47. Υποχρεώσεις Μετεκπαιδευομένων. Οι μετεκπαιδευόμενοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α. Παρουσιάζονται με στολή και φέρουν αυτή κατόπιν διαταγής του Διοικητή της Σχολής κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. β. Μετακινούμενοι εκτός έδρας φέρουν μαζί τους τα αναγκαία σε αυτούς δημόσια και ιδιωτικά είδη, που καθορίζεται με διαταγή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. γ. Οφείλουν να παρακολουθούν τα προγράμματα με προσοχή και επιμέλεια. δ. Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες, μετακινούμενοι εκτός έδρας, πριν από την αναχώρησή τους για εκπαίδευση παραδίδουν τον ατομικό τους οπλισμό στις Υπηρεσίες τους. Άρθρο 48 1.Οι εκπαιδευόμενοι στα Τμήματα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών και Ανθυπαστυνόμων ως και στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών κατά το χρόνο της εκπαίδευσής τους αποσπώνται στη Σχολή. 2.Οι Σπουδαστές της Σχολής, κατά το χρόνο εκπαίδευσής τους, δε διατίθενται σε άλλη υπηρεσία, εκτός εξαιρετικών αναγκών και κατόπιν διαταγής ή έγκρισης του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης. Άρθρο 49 1.Η διακοπή φοίτησης των σπουδαστών των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών και των Ανθυπαστυνόμων, ως και του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, γίνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 20 παρ. 1,28 παρ. 1 και 38 παρ. 1 του παρόντος αντίστοιχα. 2.Εκπαιδευόμενοι στα λοιπά Τμήματα Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Σχολής, οι οποίοι λόγω ασθενείας ή άλλης αιτίας κωλύονται από την εκπαίδευση, συνέχεια ή τμηματικά, επί χρόνο μεγαλύτερο από το ένα έβδομο (1/7) του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης, θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση. Η εκπαίδευσή τους διακόπτεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 50. Εκπαιδευτικά προγράμματα. Με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο καταρτίζεται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης / Υ.Δ.Τ. και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, καθορίζονται τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων και Σχολείων Μετεκπαίδευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 2, 24 παρ. 2 και 35 παρ. 3 του παρόντος, καθώς και ο χρόνος διδασκαλίας για καθένα. Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται από τη Σχολή. Άρθρο 51. Παρακολούθηση Εκπαίδευσης - Ελεγχος Επίδοσης -Αποτελέσματα. 1.Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στις εργασίες είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευομένους. 2.Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος ή άλλες ειδικότερες διατάξεις, οι μετεκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (ΤΕΣΤ) με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής σε είκοσι τουλάχιστον ερωτήσεις στην ύλη όλων των διδαχθέντων γνωστικών αντικειμένων και αξιολογούνται μόνο με τον περιγραφικό χαρακτηρισμό, σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 37 παρ. 2 του παρόντος. Στις περιπτώσεις που η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση ή μόνο τοιαύτη, ο μετεκπαιδευόμενος εξετάζεται με πρακτική δοκιμασία και κρίνεται με ανάλογο χαρακτηρισμό. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για το Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευσης Οδηγών (Τ.ΕΙ.Μ.Ο.). 3.Η αποφοίτηση από τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, καταχωρίζεται στα ατομικά έγγραφα και συνεκτιμάται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας και τις κρίσεις για προαγωγή. 4.Οι μη ευδοκίμως αποφοιτούντες, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις, θεωρούνται ότι δεν φοίτησαν στο οικείο Τμήμα. Σχετική πράξη καταχωρίζεται στα ατομικά τους έγγραφα. Άρθρο 52 1.Στους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδόκιμα από τα Τμήματα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών -Στελεχών και Ανθυπαστυνόμων απονέμεται πτυχίο. Στο πτυχίο αναγράφονται ο βαθμός, τα στοιχεία ταυτότητας, η διάρκεια φοίτησης και ο τελικός χαρακτηρισμός επίδοσης. Το πτυχίο υπογράφεται από το Διοικητή της Σχολής. 2.Στους σπουδαστές, που αποφοιτούν ευδόκιμα από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, απονέμεται πτυχίο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η διάρκεια φοίτησης, η τάξη στην οποία φοίτησε και ο τελικός χαρακτηρισμός επίδοσης. Το πτυχίο υπογράφεται από το Διοικητή της Σχολής. 3.Η Σχολή μπορεί να παρέχει πιστοποιήσεις και να διευκολύνει τη συμμετοχή των αποφοίτων των Τάξεων των Β και Γ βαθμίδων για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις που διενεργούνται από Πανεπιστήμια για την απόκτηση ανάλογου πτυχίου της ξένης γλώσσας. 4.Με διαταγή του Διοικητή της Σχολής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της τελετής απονομής πτυχίων. 5.Στους μετεκπαιδευόμενους που αποφοιτούν ευδόκιμα από τα λοιπά Τμήματα Μετεκπαίδευσης καθώς και το Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευσης Οδηγών επιδίδονται πιστοποιητικά σπουδών, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 53 1.Ένσταση κατά του κύρους εξέτασης μαθήματος, δικαιούται να υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενος στη Σχολή, κατά τη διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και μέχρι παράδοσης του γραπτού του, εφόσον η ένσταση αναφέρεται σε παράβαση διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια εξετάσεων. 2.Η ένσταση μαζί με σχετική έκθεση του Υποδιοικητή της Σχολής και το αντίγραφο του πρακτικού της εξέτασης του μαθήματος υποβάλλεται αμέσως στον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, ο οποίος αποφαίνεται επ αυτής μέσα σε πέντε (5) ημέρες. 3.Αν η ένσταση γίνει δεκτή, επαναλαμβάνεται η εξέταση του μαθήματος και επισύρονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις πειθαρχικές κυρώσεις. 4.Υποβολή αιτήσεως αναθεώρησης των γραπτών αποκλείεται. Άρθρο 54. Φύλαξη - Καταστροφή γραπτών. Τα γραπτά φυλάσσονται από τη Σχολή και η καταστροφή αυτών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό, ένα έτος μετά την αποφοίτηση των μετεκπαιδευομένων, εκτός αν υπάρχει δικαστική αμφισβήτηση, οπότε διατηρούνται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση της βαθμολογίας επί του γραπτού του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ - ΑΔΕΙΕΣ Άρθρο 55. Πειθαρχικές ποινές. Εκτός από τις ποινές που προβλέπονται από τον οικείο κανονισμό, στους μετεκπαιδευόμενους επιβάλλεται και η ποινή της αποβολής από τη Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2,28 παρ. 3 και 38 παρ. 5 του παρόντος. Άρθρο 56 1.Στους σπουδαστές των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών, Ανθυπαστυνόμων και Τμήματος Ξένων Γλωσσών χορηγούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 1, 27 παρ. 2 και 38 παρ. 1 του παρόντος, οι εξής άδειες : 1)Εορτών Χριστουγέννων - Νέου Έτους - Πάσχα, η διάρκεια των οποίων ορίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τη σύνταξη του προγράμματος. 2)Κανονική ή βραχεία άδεια, εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι, μέχρι 10 ημερών συνολικά στους σπουδαστές του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών, Ανθυπαστυνόμων και Ξένων Γλωσσών και μέχρι τριών (3) ημερών στους σπουδαστές των άλλων Τμημάτων Μετεκπαίδευσης για ειδίκευση ή επιμόρφωση. Η άδεια αυτή αφαιρείται από τη δικαιούμενη κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος κανονική ή βραχεία. Η βραχεία άδεια δεν χορηγείται στο πολιτικό προσωπικό. 3)Ειδική άδεια εξετάσεων ή άλλες άδειες ειδικών περιπτώσεων, που προβλέπονται από τον κανονισμό αδειών. 4)Ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εκπαίδευση μέχρι τρεις ώρες εβδομαδιαίως, σε περίπτωση έκτακτης προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης. Η άδεια αυτή δεν λογίζεται ως χρόνος απουσίας από την εκπαίδευση. 2.Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από το Διοικητή του οικείου Τμήματος Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Δ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 57 2.Υποδιοικητής της Σχολής είναι Αστυνομικός Υποδιευθυντής. 3.Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Επιτελείου και Διοικητές των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης είναι Αστυνόμοι Α ή Αστυνόμοι Β. 4.Επόπτες των Σχολείων είναι κατώτεροι Αξιωματικοί ή Ανθυπαστυνόμοι. 5.Προϊστάμενοι των Γραφείων Γραμματείας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης είναι Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλακες. Άρθρο 58 1.Οι εκθέσεις ικανότητος του Διοικητή της Σχολής συντάσσονται από τον Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και γνωματεύει ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης. 2.Οι εκθέσεις ικανότητας του Υποδιοικητή της Σχολής συντάσσονται από το Διοικητή της Σχολής και γνωματεύει ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας. 3.Οι εκθέσεις ικανότητας των Προϊσταμένων των Τμημάτων του Επιτελείου, των Διοικητών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και του Υπασπιστή της Σχολής συντάσσονται από τον Υποδιοικητή της Σχολής και γνωματεύει ο Διοικητής της Σχολής. 4.Οι εκθέσεις ικανότητας των λοιπών αξιωματικών και του λοιπού αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού συντάσσονται από το Διοικητή ή Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος της Σχολής και γνωματεύει ο Υποδιοικητής της Σχολής. Η έκθεση ικανότητας του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Ιατρείου συντάσσεται από τον Υποδιοικητή της Σχολής και γνωματεύει ο Διοικητής της Σχολής. Σε περίπτωση που ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Ιατρείου είναι κατά βαθμό ανώτερος από τον Υποδιοικητή της Σχολής, η έκθεση ικανότητος αυτού συντάσσεται από τον Διοικητή της Σχολής και γνωματεύει ο Δ/ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας. Άρθρο 59. Εκπαιδευτικά βοηθήματα - Γραφική ύλη. Οι μετεκπαιδευόμενοι εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βιβλία και γραφική ύλη που απαιτείται για την εκπαίδευσή τους, δαπάνες του Δημοσίου. Άρθρο 60 1.Οι σπουδαστές των τάξεων των Β και Γ βαθμίδων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών μπορούν, με έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, να πραγματοποιούν εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό και σε χώρες που ομιλείται η διδαχθείσα στη Σχολή γλώσσα. Η εκδρομή πραγματοποιείται μετά το πέρας των εξιτηρίων εξετάσεων και είναι διάρκειας μέχρι 20 ημερών. Ο χρόνος της εκδρομής λογίζεται ως χρόνος κανονικής άδειας. 2.Με το πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορούν επίσης να καθορίζονται για όλα τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ημερήσιες ή ολιγοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις στην έδρα ή εκτός έδρας της Σχολής σε αρχαιολογικούς, τουριστικούς, ιστορικούς χώρους ή διάφορα ιδρύματα και εγκαταστάσεις. 3.Η συμμετοχή στις εκδρομές και επισκέψεις των μετεκπαιδευομένων είναι υποχρεωτική. Άρθρο 61. Προαγωγικές εξετάσεις Αρχιφυλάκων. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία διενέργειας των προαγωγικών εξετάσεων των Αρχιφυλάκων για το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 496/1987 (Α - 229), τα εξεταστέα μαθήματα και τα συναφή θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 19 του Π.Δ. 209/1995 (Α - 111), με τη διαφοροποίηση ότι στην προκήρυξη δεν καθορίζεται ο αριθμός προαγομένων. Άρθρο 62. Έμβλημα Σχολής. Το έμβλημα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας αποτελείται από το σύμπλεγμα του εμβλήματος του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της σημαίας με το σταυρό τοποθετούμενο μέσα σε πλαίσιο. Στη βάση αυτού αναγράφεται με κεφαλαία ο τίτλος της Σχολής και στην κορυφή η φράση : ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ε ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ Άρθρο 63. Γενικά. 1.Το αστυνομικό προσωπικό, για πληρέστερη επαγγελματική, επιστημονική ή τεχνική κατάρτιση ή εξειδίκευση ή πρακτική άσκηση, είναι δυνατό, να εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται εκτός της αστυνομικής ακαδημίας, είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό, με έξοδα του ιδίου ή του Δημοσίου. Στην τελευταία περίπτωση καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται και για τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους (άρθρο 43 παρ. 1 Ν. 1481/1984). 2.Ως ειδική εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση θεωρείται και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις, συνέδρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή πρακτικές εφαρμογές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 3.Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης πρέπει να προσιδιάζει στην αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας. 4.Ειδικότερα, το αστυνομικό προσωπικό εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται: 1)Στο εσωτερικό, σε Σχολές ή Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σε Σχολές και Κέντρα Εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων, άλλων φορέων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης αυτής καθορίζεται από την οικεία Σχολή ή Κέντρο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 2)Στο εξωτερικό, σε αστυνομικές Σχολές ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα ή Σχολές ή Κέντρα ή Υπηρεσίες. 5.Η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση γίνεται για μεν το εσωτερικό με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας , για δε το εξωτερικό με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Στη διαταγή ή την απόφαση, κατά περίπτωση, καθορίζονται η Σχολή ή το Κέντρο ή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή η Υπηρεσία, όπου θα γίνει η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, το αντικείμενο αυτής, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων ή μετεκπαιδευομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Αν πρόκειται για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, καθορίζονται επιπλέον η χώρα και η διάρκεια της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης. Άρθρο 64 1.Οι υποψήφιοι προς εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω προσόντα, εκτός από αυτά που απαιτούνται από τις διατάξεις των οικείων Σχολών ή άλλων φορέων εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης: 1)Εχουν αξιολογηθεί με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστο λίαν καλώς στις εκθέσεις ικανότητας του τελευταίου έτους. 2)Εχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση. 3)Εχουν προταθεί από τους αρμόδιους για τη σύνταξη και αναθεώρηση των εκθέσεων ικανότητας προϊσταμένους τους, ως κατάλληλοι για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση. Στην πρόταση επισημαίνονται τυχόν ιδιαίτερες ικανότητες, γνώσεις ή εμπειρία, σχετικές με το αντικείμενο της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης. 2.Επιπλέον, οι υποψήφιοι προς εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό πρέπει: 1)Να γνωρίζουν άρτια και αποδεδειγμένα τη γλώσσα της χώρας, όπου πρόκειται να αποσταλούν. 2)Να μην έχουν υπερβεί οι μεν αστυφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμοι το 40ό έτος της ηλικίας τους, οι δε αξιωματικοί το 45ο. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει, αν υπάρχουν εξαιρετικοί υπηρεσιακοί λόγοι. 3.Για την επιλογή αυτών που θα εκπαιδευτούν ή μετεκπαιδευτούν, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσωπικού, καταρτίζει πίνακα αυτών που συγκεντρώνουν τα προσόντα των προηγουμένων παραγράφων, στον οποίο καταχωρούνται για ένα έκαστο των υποψηφίων τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης (ιδιαίτερες ικανότητες, γνώσεις, εμπειρία κ.λ.π.) και γίνεται μνεία αυτών που επιθυμούν. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται με πρότασή της, στην οποία γνωματεύει και η Διεύθυνση Προσωπικού, στον Υπουργό ή τον Αρχηγό, κατά περίπτωση, για την τελική επιλογή. Η επιλογή γίνεται μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα. Προκειμένου για αποστολή στο εξωτερικό, η διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας μπορεί να γίνει από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού. Άρθρο 65. Υποχρεώσεις και δικαιώματα εκπαιδευομένων και μετεκπαιδευομένων. 1.Η φοίτηση στα συγκεκριμένα προγράμματα είναι υποχρεωτική και θεωρείται ως διατεταγμένη υπηρεσία, συνεπαγόμενη ολική ή μερική, κατά περίπτωση, απαλλαγή από την άσκηση των κυρίων καθηκόντων. 2.Διακοπή της φοίτησης και ανάκληση του εκπαιδευόμενου ή μετεκπαιδευόμενου, απαγορεύεται. Κατ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η διακοπή της φοίτησης και ανάκληση, μετά από έγκριση ή απόφαση του οργάνου που διέταξε την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και κυρίως σε περιπτώσεις ασθένειας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων του εκπαιδευόμενου ή μετεκπαιδευόμενου, ανώτερης βίας, έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, αποτυχίας σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης ή για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή υπαίτιας παράβασης των ειδικών υποχρεώσεων από τον εκπαιδευόμενο ή μετεκπαιδευόμενο. Η τελευταία αυτή περίπτωση συνεπάγεται και τον πειθαρχικό έλεγχο του υπαιτίου. 3.Το εκπαιδευόμενο ή μετεκπαιδευόμενο αστυνομικό προσωπικό είναι υποχρεωμένο: 1)Να συμμορφώνεται πλήρως προς τις επιβαλλόμενες από την οικεία Σχολή ή Κέντρο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποχρεώσεις, καθώς και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες. 2)Να υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μετά την αποφοίτησή του, τους τίτλους σπουδών και λεπτομερή έκθεση μελέτη για το αντικείμενο της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης. Οταν η εκπαίδευση διαρκεί τουλάχιστον ένα έτος υποβάλει κάθε εξάμηνο σχετική έκθεση για την πορεία της εκπαίδευσης και στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου τα πιστοποιητικά επίδοσης. Προκειμένου για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, υποβάλλει, μέσα σε εύλογο χρόνο από την επάνοδό του όχι όμως πέραν του διμήνου τα σχετικά με την εκπαίδευση ξενόγλωσσα κείμενα, μαζί με μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα. 4.Το αστυνομικό προσωπικό που εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται στο εξωτερικό τελεί υπό την εποπτεία της οικείας Ελληνικής Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής, στην οποία παρουσιάζεται μόλις φθάσει στον τόπο του προορισμού του, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εφόσον τέτοια Αρχή υφίσταται στην έδρα της εκπαίδευσης. Η αρχή αυτή μεριμνά για την παροχή σαυτό κάθε αναγκαίας συνδρομής, παρακολουθεί τη διαγωγή του και την τακτική φοίτηση, άσκηση και επίδοσή του και τακτικά μεν κάθε τρίμηνο, έκτακτα δε όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο, αναφέρει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την πορεία της εκπαίδευσης και γενικά τη συμπεριφορά των εκπαιδευομένων. 5.Η παράλειψη των ανωτέρω υποχρεώσεων συνεπάγεται τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων. 6.Όσοι αποφοιτούν ευδόκιμα από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης τοποθετούνται, κατά προτίμηση, σε ανάλογες προς το βαθμό τους και το αντικείμενο της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης θέσεις, για την προσφορότερη αξιοποίηση των γνώσεων που απόκτησαν. 7.Κάθε εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση καταχωρίζεται στα ατομικά έγγραφα και συνεκτιμάται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας και τις κρίσεις για προαγωγή. Άρθρο 66. Εκπαιδευτική άδεια. 1.Στο αστυνομικό προσωπικό που κατέχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλης ισότιμης σχολής εφόσον έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία και δεν έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια μέχρι τρία χρόνια για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, προς το σκοπό πληρέστερης επαγγελματικής, επιστημονικής ή τεχνικής κατάρτισης ή εξειδίκευσης ή πρακτικής άσκησης αυτού σε αντικείμενα που σχετίζονται με τα καθήκοντά του, καθώς και την αποστολή και τις ανάγκες του Σώματος. 2.Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται από τους αρμόδιους για τη χορήγηση της κανονικής άδειας, ύστερα από έγκριση, για μεν το εσωτερικό του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για δε το εξωτερικό του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Στην εγκριτική διαταγή καθορίζονται τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 63 του παρόντος. 3.Η έγκριση εκπαιδευτικής άδειας γίνεται ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει τα προσόντα των παρ. 1 και 2 εδάφ. α του άρθρου 64 του παρόντος και υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσιακή ανάγκη. 4.Σε περίπτωση που για την έγκριση εκπαιδευτικής άδειας πρέπει να γίνει επιλογή μεταξύ περισσοτέρων του ενός αιτούντων, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 64 του παρόντος. 5.Στους λαμβάνοντες εκπαιδευτική άδεια καταβάλλονται μόνο οι αποδοχές του βαθμού τους. 6.Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια στους τυχόντες υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. ή άλλου αναγνωρισμένου Ιδρύματος ή Οργανισμού του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για χρόνο ίσο με το χρόνο της υποτροφίας, μη δυνάμενο πάντως να υπερβεί τα τρία χρόνια, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του παρόντος. 7.Οσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τυχόντων εκπαιδευτικής άδειας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 65 του παρόντος. Άρθρο 67. Υποχρεωτική υπηρεσία εκπαιδευομένων - μετεκπαιδευομένων. 1.Οι μετεκπαιδευόμενοι στις Σχολές της αστυνομικής ακαδημίας υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα, μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσης, για χρόνο τριπλάσιο του συνολικού χρόνου μετεκπαίδευσης, σε καμία όμως περίπτωση λιγότερο από ένα χρόνο ή περισσότερο από τρία χρόνια. 2.Οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι εκτός αστυνομικής ακαδημίας, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, με μέριμνα της Υπηρεσίας και δαπάνες του δημοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, για χρόνο τετραπλάσιο του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, σε καμιά όμως περίπτωση λιγότερο από δύο ή περισσότερο από πέντε χρόνια. Όσοι από τους ανωτέρω: 1)Αποκτούν πτυχίο ή τίτλο ειδικότητας, με τα οποία δύνανται να ασκήσουν αντίστοιχο επάγγελμα, η υποχρέωση παραμονής τους υπολογιζόμενη κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε χρόνια. 2)Εκπαιδεύθηκαν ως προγραμματιστές ή αναλυτές ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπέχουν υποχρέωση παραμονής στο Σώμα επί οκτώ χρόνια οι πρώτοι και δέκα οι δεύτεροι (άρθρο 4 Ν. 683/1977 Α - 247). 3)Εκπαιδεύθηκαν ως εκπαιδευτές και ως χειριστές - συνοδοί αστυνομικών σκύλων, υπέχουν υποχρέωση παραμονής στο Σώμα επί οκτώ χρόνια (άρθρο 7 Ν. 683/1977). 3.Οι λαμβάνοντες εκπαιδευτική άδεια, για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα, μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας, για χρόνο τριπλάσιο του χρόνου της συνολικής άδειας, σε καμία όμως περίπτωση λιγότερο από τρία χρόνια. 4.Οι διακόπτοντες την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση ή εκπαιδευτική άδεια, με υπαιτιότητά τους, υπέχουν υποχρέωση παραμονής στο Σώμα, υπολογιζόμενη στο διπλάσιο του χρόνου που διήρκεσε η εκπαίδευση, μετεκπαίδευση ή εκπαιδευτική άδεια μέχρι τη διακοπή της. 5.Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος, πλην αυτών της παρ. 2 εδάφ. β και γ , δεν έχουν εφαρμογή για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση ή εκπαιδευτική άδεια, που η διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. 6.Η υποχρεωτική υπηρεσία υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε εκπαίδευση, μετεκπαίδευση ή εκπαιδευτική άδεια, δεν μπορεί όμως στο σύνολό της να υπερβεί τα είκοσι χρόνια. Άρθρο 68. Ρύθμιση λεπτομερειών. Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος και αφορούν τη λειτουργία της Σχολής, ρυθμίζονται με διαταγές του Διοικητή αυτής. Άρθρο 69. Εναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 2 Ιουλίου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 2226/1994 Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις (Α -122).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφια α και στ και των άρθρων 28 παρ. 4,35 παρ. 2,43 παρ. 3 και 53 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α -152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α - 49).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 (Α-49).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 108/1994 (Α-82) και του Π.Δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α - 36).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α -154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 246/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Title Ref.Number Date
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού και συναφή θέματα. 1997/68 1997
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 1998/385 1998
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 2005/103 2005
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π. δ/των 4/1995 (Α΄ - 1), 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187) και 190/1996 (Α΄ - 153). 2006/170 2006
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 2006/82 2006
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187), 190/1996 (Α΄ - 153) και 380/1996 (Α΄ - 251). 2007/81 2007
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του π.δ. 190/1996 (Α΄- 153) και άλλες διατάξεις. 2008/100 2008
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008
Τροποποίηση π.δ. 500/1989 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς-χειριστές και τους εκπαιδευτές τους» (ΦΕΚ Α΄- 214), και άλλες διατάξεις. 2009/14 2009
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικούπροσωπικού. 2010/84 2010
Τροποποίηση του π.δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα» (Α΄ 153), του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του π.δ. 373/2[...]" 2012/133 2012
Name
Label
Label