ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/230

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Γαλαξειδίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Γαλαξειδίου, στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιτέας, με έδρα το Δήμο Γαλαξειδίου και περιφέρεια το Δήμο Γαλαξειδίου και τις Κοινότητες Βουνιχώρας και Πεντεορίων Φωκίδος. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των παρ. 1 και 3 του αρ. 22 του Ν. 3680/57 (ΦΕΚ Α 56) «περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλακείων διατάξεων κ.λπ.» και της παρ. 9 του άρ. 20 του Ν. 2145/93 (Α 88) και β) του άρ. 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154), με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο, το άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137).
  • Την 8/1995 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Άμφισσας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 127/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-07-30 Σύσταση Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Γαλαξειδίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/176