ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/277

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσάρτηση συνοικισμού Ελαίας της Κοινότητας Σίδερης της Επαρχίας Φιλιατών του Νομού Θεσπρωτίας στο Δήμο Φιλιατών της ίδιας Επαρχίας και του ίδιου Νομού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο συνοικισμός «Ελαια» της Κοινότητας Σίδερης της Επαρχίας Φιλιατών του Νομού Θεσπρωτίας προσαρτάται στο Δήμο Φιλιατών της ιδίας Επαρχίας και του ιδίου Νομού. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 293 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Π.Δ. 410/95 (Α 231.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός αρμοδιοτήτων (Α 201).
 • Την από 11.8.94 αίτηση 110 εκλογέων κατοίκων του συνοικισμού Ελαίας της Κοινότητας Σίδερης του Νομού Θεσπρωτίας.
 • Την από 30/30.3.93 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών του Νομού Θεσπρωτίας.
 • Την από 20.12.94 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του άρθρου 8 του Π.Δ. 410/95 του Δ.Κ.Κ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ. (Α 154) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 13/6.3.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γ. Μωραΐτη» (ΦΕΚ 137).
 • Την 297/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία