Ίδρυση Κλινικών και Εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Κλινικών - Εργαστηρίων Ιδρύονται στα κατωτέρω Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κλινικές και Εργαστήρια ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Κτηνιατρικής"
1.  
  Κλινικές
 1. Κλινική Παθολογίας Πτηνών, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη συντηρητική θεραπεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση των παθήσεων των εσωτερικών οργάνων των πτηνών
 2. Μαιευτική Κλινική, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παρακολούθηση των εγκύων και την παροχή σ αυτές κάθε διαγνωστικής και θεραπευτικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, τη συντηρητική και χειρουργική θεραπεία, την πρόγνωση και την αποκατάσταση των παθήσεων των γεννητικών οργάνων των θηλυκών ζώων
 3. Παθολογική Κλινική Μικρών Ζώων η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη συντηρητική θεραπεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση των παθήσεων των εσωτερικών οργάνων των μικρών ζώων
 4. Παθολογική Κλινική Μεγάλων Ζώων η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη συντηρητική θεραπεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση των παθήσεων των εσωτερικών οργάνων των μεγάλων ζώων
 5. Χειρουργική Κλινική, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη χειρουργική θεραπεία και την αποκατάσταση των παθήσεων των εσωτερικών οργάνων, η συνεργασία με τις άλλες κλινικές και τα εργαστήρια, καθώς και η έρευνα και η θεωρητική διδασκαλία τους σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
2.  
  Εργαστήρια
 1. Εργαστήριο Ανατομικής Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικίδιων Ζώων, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη της φυσιολογικής μορφής και της αδρής δομής των μερών και οργάνων του σώματος των κατοικίδιων ζώων, όπως επίσης και της ανάπτυξης του κυττάρου, του εμβρύου και των ανωμαλιών του
 2. Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της τεχνικοοικονομικής ανάλυσης του σχεδιασμού της διαχείρισης και αξιολόγησης τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών και τεχνολογικής πολιτικής της ανάλυσης των σχέσεων των υποδομών και της τεχνολογίας με επιμέρους θέματα και εφαρμογές στην πολεοδομία, στη χωροταξία καθώς και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και την ανάπτυξη
 3. ΙV.Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 4. Εργαστήριο Τοπικού και Περιφερειακού Προγραμματισμού το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και ανάπτυξης των δημοσίων οικονομικών πολιτικών της αξιοποίησης ανθρώπινων πόρων της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου της ανάπτυξης και αναπτυξιακών έργων, της οικονομικής ανάλυσης και ανάπτυξης των δημοσίων οικονομικών πολιτικών της αξιοποίησης ανθρώπινων πόρων της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, της ανάλυσης και της αξιολόγησης Ευρωπαϊκών πολιτικών και της περιφερειακής πολιτικής
 5. Εργαστήριο Βιοχημείας, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την έρευνα της χημικής σύστασης και του μεταβολισμού των ζωντανών οργανισμών και ιδίως των ζώων
 6. Εργαστήριο Φαρμακολογίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την έρευνα των μηχανισμών δράσης των φαρμάκων, των αλληλεπιδράσεών τους και της δράσης τους σε διάφορους ζωικούς οργανισμούς
 7. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας.
 8. Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής των Υλικών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Υπολογιστικής Μηχανικής, Ελαστικότητας, Πλαστικότητας, Μηχανικής της θραύσης, Μηχανικής των Συνεχών Μέσων, Αντοχής των Υλικών και των Μηχανικών Δοκιμών.
 9. Εργαστήριο Διατροφής, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη των γενικών αρχών διατροφής (ενεργειακό πρόβλημα, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, ανόργανες ουσίες, νερό, βιταμίνες), τις ζοωτροφές (περιγραφή, τοξικότητα, και επίδραση επί των παραγομένων ζωοκομικών προϊόντων), διατροφή μηρυκαστικών, χοίρου και πτηνών (κατάρτιση και χρήση ορθολογικών σιτηρεσίων.
 10. Προσθετικά ζωοτροφών).
 11. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τις γενικές αρχές και τις ειδικές κατά είδος παραγωγικού ζώου μεθόδους εκτροφής των ζώων και παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης
 12. Εργαστήριο ιχθυολογίας και ιχθυοπαθολογίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη στην ανατομική, φυσιολογία, διατροφή, συνθήκες εκτροφής και διαβιώσεως των ψαριών, παθολογία και εκμετάλλευση των ελεγχομένων αλιευμάτων, ως και την ανάπτυξη της αλιείας
 13. Εργαστήριο Οικολογίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη της δομής των οικοσυστημάτων και των λειτουργικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων των ζωντανών οργανισμών μεταξύ τους και με το περιβάλλον
 14. Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τις γενικές αρχές πολιτικής οικονομίας:
 15. τεχνοοικονομική πολιτική, στατιστική, λογιστική, εμπορία προϊόντων ζωικής προελεύσεως και διοίκηση κτηνοτροφικών επιχειρήσεων
 16. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη των μικροβίων (βακτηρίων και ιών) που ενδιαφέρουν την κτηνιατρική, καθώς και τη μελέτη των παρασίτων (πρωτόζωα, έλμινθες, αρθρόποδα που απαντώνται στα διάφορα είδη των ζώων στη χώρα μας (η μελέτη αυτή αφορά την ταυτοποίηση, τη μορφολογία και το βιολογικό κύκλο ανάπτυξης των παρασίτων).
 17. Επίσης μελετά τις παρασιτώσεις (πρωτοζωώσεις, ελμινθώσεις, αρθροποδώσεις) στα μηρυκαστικά, χοίρο, ιπποειδή και σαρκοφάγα στη χώρα μας καθώς και τις παρασιτικές ζωοανθρωπονόσους.
 18. Εργαστήριο Τοξικολογίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την περιγραφή των ανοργάνων και οργανικών τοκικών ουσιών καθώς και των φυτών κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, την περιγραφή των αιτίων, συμπτωμάτων, βλαβών, διάγνωση, θεραπείας και πρόληψης των δηλητηριάσεων των ζώων
 19. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση των παθήσεων με τις μεθόδους της Παθολογικής Ανατομικής, τη μελέτη και την έρευνα της παθογένειας, της αιτιολογίας, της φύσης και των ανατομικών και λειτουργικών τους συνεπειών
 20. Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την επιθεώρηση σφαγίων των θηλαστικών, πτηνών και θηραμάτων καθώς και την υγιεινή του νωπού, εψυγμένου και κατεψυγμένου κρέατος, την υγιεινή του κρέατος που συντητείται σε τροποποιημένες ατμόσφαιρες, την υγιεινή των προϊόντων αλαντοποιείας, την υγιεινή των αλιευμάτων, την υγιεινή των εψυγμένων και κατεψυγμένων πτηνών και των αβγών, την υγιεινή του γάλακτος και των προϊόντων του, την υγιεινή του μέλιτος.
 21. Επίσης έχει ως αντικείμενο τη μικροβιολογία των τροφίμων, τις σιτιογενείς διαταραχές της υγείας του ανθρώπου καθώς και την υγιεινή των εργοστασίων επεξεργασίας τροφίμων.
 22. Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την τεχνολογία κρέατος, κρεατοσκευασμάτων, αλιευμάτων, ιχθυοσκευασμάτων, πουλερικών, θηραμάτων, ετοίμων και προμαγειρευμένων φαγητών καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων ζωικής προελεύσεως
 23. Εργαστήριο Βιολογίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την έρευνα των ζωικών οργανισμών, ιδιαίτερα σε κυτταρικό, μοριακό και γονιδιακό επίπεδο.
 24. ΙΙ.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ιστορίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης.
 25. ΙΙΙ.Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εργαστήριο Ψυχολογίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας του Ατόμου.
 26. Οι περιοχές μελέτης και έρευνας του εργαστηρίου Ψυχολογίας εστιάζονται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές της Ψυχολογίας που αποτελούν και αυτόνομες μονάδες του:.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε κλινική και εργαστήριο που ιδρύεται με το άρθρο 1 του παρόντος έχει ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα θέματα με τα οποία ασχολείται κάθε κλινική ή εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 1, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα των κλινικών ή των εργαστηρίων
 2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική ή το εργαστήριο
 3. Την μεταπτυχιακή εκπαίδευση των Κτηνιάτρων καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την άσκηση προληπτικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενή ζώα με νοσήματα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος
 5. Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιώτες σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και τη συμβολή των εργαστηρίων στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας
 7. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού των κλινικών και των εργαστηρίων
 8. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α 53).
2.  
  Το εργαστήριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που ιδρύεται με το άρθρο 1 του παρόντος έχει ως αποστολή όσα αναφέρονται στα εδαφ. α, β, στ, ζ και η, της παρ. του άρθρου 2 του παρόντος και επιπλέον:.
 1. Τη συγκρότηση και λειτουργία μουσείου Εκπαιδευτικής Ιστορίας,
 2. Την υποστήριξη διδακτικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς των ιστορικών μαθημάτων και των τοπικών σπουδών
3.  
  Το Εργαστήριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών καθώς και τα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος έχουν ως αποστολή όσα αναφέρονται στα εδαφ. α, β, στ, ζ και η, της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος. Κάθε κλινική και εργαστήριο του άρθρου 1 του παρόντος λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει κάθε κλινική ή εργαστήριο όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθώς και από μέλη Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού Ε.Δ.Τ.Π. και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σ αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Ειδικευμένους και ειδικευόμενους κτηνιάτρους, νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες
3.  
  Μέλη του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.).
4.  
  Διοικ., Υγειονομικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο τοποθετείται στις Κλινικές και στα Εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1397/1983 (Α 143) και 1579/1985 (Α 217).
Άρθρο 4
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επί πλέον:.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος το πρόγραμμα λειτουργίας και τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής ή του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική ή το Εργαστήριο, για την παροχή νοσηλευτικού έργου
 3. Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στην Κλινική ή το Εργαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση της Κλινικής ή του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των πόρων
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων
 7. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
Άρθρο 5
1.  
  Χώρος εγκατάστασης κάθε Κλινικής ή Εργαστηρίου είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξαγωγή του νοσηλευτικού, ερευνητικού και διδακτικού τους έργου. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της Κλινικής ή του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2.  
  Το ωράριο λειτουργίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 6 εδ. ια του Ν. 1566/1985 (Α 167), του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α 159) και τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3.  
  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής ή του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες και στους οποίους τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας. Ο Διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει ήδη σχετική απόφαση.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της Κλινικής ή του Εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις νοσηλευτικές, ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες της Κλινικής ή του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/ 1992, των κατ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων και του άρθρου 79 του Ν. 1566/1985.
Άρθρο 6 "Κανονισμός εκτέλεσης πειραματικών εργασιών και κλινικοεργαστηριακών μελετών"
1.  
  Σε κάθε Κλινική ή Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη του ΔΕΠ της Κλινικής ή του Εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη του ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλους ερευνητικές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες της Κλινικής ή του Εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές οι οποίοι δεν είναι μέλη της Κλινικής ή του Εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει η μονάδα, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες εκτελούνται από τα μέλη του ΔΕΠ της Κλινικής ή του Εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια κλινικοεργαστηριακής μελέτης είναι η εξασφάλιση της τήρησης των όρων που ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελσίνκι (ΗΕLSΙΝΚΙ) καθώς και τη χορήγηση άδειας από τον αρμόδιο φορέα (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) για την ενδεχόμενη χρήση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών. Η μελέτη διακόπτεται αμέσως, αν κατά τη διάρκειά της διαπιστωθεί ότι επιφέρεται βλάβη στην υγεία των υπό δοκιμασία ζώων. Τα αποτελέσματα των κλινικοεργαστηριακών μελετών δημοσιεύονται ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν ή όχι με τις αρχικές εκτιμήσεις των ερευνητών.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε Κλινικής ή εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Ά 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από τα Τμήματα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ε του Ν. 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς της κλινικής ή του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες της Κλινικής ή του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας - Βαθμολόγιο φοιτητών - Αρχείο ασθενών - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας - Βιβλίο μεταβολών προσωπικού - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α247). δ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α48).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδριάσεις 174/16.12.94, 182/26.5.95, 184/ 28.7.95 και 189/15.12.95).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται για το οικονομικό έτος 1996 μηδέν δαπάνη ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 34.000.000 συνολικά η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Α.Ε. 0841, 0842, 0845, 0892, 0895, 0899, 1381, 1899, 4121).
 • Την αριθ. 257/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1992/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1268 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 2002/92 2002