ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/287

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 292/ 1993 «Ίδρυση Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους» (Α 130).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 292/93 (Α 130) «Ίδρυση κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους» επιφέρονται οι εξής συμπληρώσεις: α) Στην Ουρολογική κλινική ιδρύονται πέραν των υφισταμένων και οι εξής ειδικές μονάδες: ί) Νευροουρολογίας ii) Ουρολογικής Ογκολογίας iii) Εμβιομηχανικής ν) Ενδοαυλικής λιθοτριψίας β) Στην Ωτορινολαρυγγολογική κλινική μετονομάζονται οι ειδικές μονάδες. Ι) Ωτονευρολογίας, νυσταγμαγραφίας σε Νευροωτολογίας (ακοογράφος - τυμπανογράφος) νυσταγμογραφίας. ii) Λογοθεραπείας σε Λογοθεραπείας (διαταραχών ομιλίας). Επίσης στην ίδια κλινική ιδρύονται και οι ειδικές μονάδας Ενδοσκοπικό Ω.Ρ.Λ. και Κροταφικού Οστού. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173). β) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 «περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά των έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α43). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 250/21.12.1994).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού καθόσον οι προτεινόμενες μονάδες δημιουργούνται σε κλινικές που ήδη λειτουργούν στο Γενικό Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α36/οικ./12914/31.8.1988 (Β 638).
  • Την 312/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ίδρυση Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους. 1993/292 1993
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία