ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/308

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 22ος Σεπτεμβρίου 1996 με βάση τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα της γενικής απογραφής πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991 που αναφέρονται στο νόμιμο πληθυσμό ( [...]"
1.  
  Νομός Έβρου 153.797 4 13.014 _ 4.
2.  
  » Ροδόπης 108.180 3 2.613 — 3.
3.  
  » Ξάνθης 98.460 2 28.082 1 3.
4.  
  » Δράμας 116.458 3 10.891 — 3.
5.  
  » Καβάλας 149.735 4 8.979 — 4.
6.  
  Α Θεσσαλονίκης (πρώην 492.997 14 351 — 14 Δήμος Θεσσαλονίκης).
7.  
  Β Θεσσαλονίκης 238.843 6 27.709 1 7 (Υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης) 8. Νομός Σερρών 253.535 7 7.212 7.
9.  
  » Χαλκιδικής 105.813 3 246 — 3.
10.  
  » Κιλκίς 106.377 3 810 — 3.
11.  
  » Πέλλης 159.850 4 19.094 1 5.
12.  
  » Ημαθίας 147.617 4 6.861 — 4.
13.  
  » Πιερίας 126.214 3 20.647 1 4.
14.  
  » Φλωρίνης 62.381 1 27.192 1 2.
15.  
  » Κοζάνης 171.155 4 30.399 1 5.
16.  
  » Καστοριάς 52.791 1 17.602 1 2.
17.  
  » Γρεβενών 51.339 1 16.150 — 1.
18.  
  » Ιωαννίνων 183.813 5 7.868 — 5.
19.  
  » Αρτης 105.914 3 347 — 3.
20.  
  » Θεσπρωτίας 53.882 1 18.693 1 2.
21.  
  » Πρεβέζης 72.719 2 2.341 — 2.
22.  
  » Λαρίσης 281.481 7 35.158 . 1 8.
23.  
  » Μαγνησίας 197.881 5 21.936 1 6.
24.  
  » Τρικάλων 173.088 4 32.332 1 5.
25.  
  » Καρδίτσης 174.579 4 33.823 1 5.
26.  
  » Κέρκυρας 108.238 3 2.671 — 3.
27.  
  » Λευκάδος 28.650 ~ 28.650 1 1.
28.  
  » Κεφαλληνίας 42.774 1 7.585 — 1.
29.  
  » Ζακύνθου 37.827 1 2.638 — 1 .
30.  
  » Αιτωλίας και Ακαρνανίας 289.092 8 7.580 _ 8.
31.  
  » Αχαΐας 302.551 8 21.039 1 9.
32.  
  » Ηλείας 226.863 6 15.729 ~ 6 Α/ΑΕκλογικές Περιφέρειες Αριθμός δημοτών Βουλευτικές έδρες Υπόλοιπο δημοτών Προστιθέμενες έδρες λόγω υπολοίπου Σύνολο εδρών.
33.  
  ΝομόςΦθιώτιδος 193.900 5 17.955 1 6.
34.  
  » Ευρυτανίας 36.543 1 1.354 - 1.
35.  
  » Φωκίδος 52.154 1 16.965 1 2.
36.  
  » Βοιωτίας 132.119 3 26.552 1 4.
37.  
  » Ευβοίας 221.012 6 9.878 - 6.
38.  
  Α Αθηνών (Δήμος Αθηναίων) 681.635 19 13.044 19.
39.  
  Β Αθηνών (Υπόλοιπο πρώην Δήμου Αθηναίων) 1.348.946 38 11.764 38.
41.  
  Β Πειραιώς (Υπόλοιπο πρώην Δήμου Πειραιώς μετά της νήσου Σαλαμίνας) 282.133 8 621 — 8.
42.  
  Νομός Αττικής (Υπόλοιπο) 323.020 9 6.319 — 9.
43.  
  » Κορινθίας 143.394 4 2.638 - 4.
44.  
  » Αργολίδος 101.226 2 30.848 1 3.
45.  
  » Αρκαδίας 130.064 3 24.497 1 4.
46.  
  » Μεσσηνίας 209.674 5 33.729 1 6.
47.  
  » Λακωνίας 107.907 3 2.340 — 3.
48.  
  » Λέσβου 116.621 3 11.054 ~ 3.
49.  
  » Χίου 56.869 1 21.680 1 2.
50.  
  » Σάμου 45.894 1 10.705 — 1.
51.  
  » Κυκλάδων 111.518 3 5.951 — 3.
52.  
  » Δωδεκανήσου 150.374 4 9.618 — 4.
53.  
  » Χανίων 139.409 3 33.842 1 4.
54.  
  » Ρεθύμνης 81.157 2 10.779 - 2.
55.  
  » Ηρακλείου 268.330 7 - 22.007 1 8.
56.  
  » Λασιθίου 79.730 2 9.352 - 2 Σύνολο 10.134.534 264 24 288.
Άρθρο 2
1.  
  Η ψηφοφορία θα αρχίσει από την ανατολή του ήλιου και θα λήξει με τη δύση αυτού, δηλαδή από την ώρα 07.19 μέχρι 19.11. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
Κείμενο
Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 5 εδάφ. β του νόμου 2236/1994 «Εθνική Σχολή Δικαστών» (ΦΕΚ 146 Α)· β) Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 5 εδ. δ του Νόμου 2236/1994 (ΦΕΚ 146 Α), που προστέθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 23 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α). γ) Το άρθρο 29Α του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081 / 1992 (ΦΕΚ 154 Α). δ) Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται δαπάνη ύψους 5.500.000 δρχ. για το οικονομικό έτος 1996 και 37.000.000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 2427, Φ 17-210. ε) Την από 12.2.1996 γνώμη του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστών σχετικά με τη δυνατότητα και ανάγκη οργάνωσης, από τη Σχολή ή από κοινού φορείς βαλκανικών χωρών και χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στ) Την από 448/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός επιμόρφωσης Η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών αποσκοπεί στη συμπλήρωση των γνώσεών τους και στην ενημέρωσή τους σε νομικά, κοινωνικά, μεθοδολογικά, οργανωτικά ή άλλα θέματα συναφή προς την άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου. Αρθρο 2 Προγράμματα επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών 1.Η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών γίνεται σύμφωνα με προγράμματα που καταρτίζονται από το Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστών (ΕΣΔΙ) ύστερα από γνώμη του Διευθυντή Σπουδών. Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη τυχόν παρατηρήσεις α) του Συμβουλίου Σπουδών της ΕΣΔΙ και β) των προέδρων ή των συμβουλίων που διευθύνουν τα δικαστήρια και των προϊσταμένων των εισαγγελιών. 2.Σε κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης αναφέρονται: α) το θέμα, β) ο κλάδος, οι κατηγορίες και ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών που καλούνται να μετάσχουν στο πρόγραμμα, γ) ο χρόνος, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησής του, δ) η μέθοδος, ε) οι εισηγητές και ο υπεύθυνος προγράμματος, στ) τα οργανωτικά ζητήματα και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία. 3.Τα καταρτιζόμενα προγράμματα δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους: α) κοινοποιούνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, β) κατατίθενται στη γραμματεία της ΕΣΔΙ και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεών της, γ) αποστέλλονται στις δικαστικές υπηρεσίες των οποίων οι λειτουργοί καλούνται να μετάσχουν, γνωστοποιούνται σ αυτούς και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων. Άρθρο 3 1.Τα προγράμματα επιμόρφωσης διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. 2.Τα υποχρεωτικά επιμορφωτικά προγράμματα μπορεί να απευθύνονται σε δόκιμους εισηγητές και εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς των πρωτοβάθμιων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων (ειρηνοδίκες, πταισματοδίκες, παρέδρους, πρωτοδίκες, προέδρους πρωτοδικών, εισαγγελικούς παρέδρους, αντεισαγγελείς και εισαγγελείς πρωτοδικών) και των πρωτοβάθμιων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (παρέδρους, πρωτοδίκες και προέδρους πρωτοδικών). Με το πρόγραμμα καθορίζεται η κατηγορία των δικαστικών λειτουργών στους οποίους αυτό απευθύνεται, με κριτήριο ιδίως τον κλάδο, το δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν, το βαθμό και τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 3.Η επιλογή των δικαστικών λειτουργών που θα μετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα γίνεται με κριτήρια: 1)την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών από το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δικαστικών λειτουργών, 2)τον υπολογιζόμενο χρόνο παραμονής τους στο βαθμό που κατέχουν και προαγωγής τους, 3)τα τυχόν ειδικά προσόντα τους και ιδίως τις μεταπτυχιακές τους σπουδές και τις γνώσεις ξένων γλωσσών, 4)την εμπειρία τους σε σχέση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και τα ειδικότερα καθήκοντα που ασκούν στο δικαστήριο ή την εισαγγελία που υπηρετούν. Η επιλογή γίνεται αιτιολογημένα από την Ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου ή το σύνολο των εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στην οικεία εισαγγελία. Η Ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου μπορεί να αναθέσει την επιλογή στον δικαστή ή το τριμελές συμβούλιο που διευθύνει το δικαστήριο. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναλογικά και ως προς τις εισαγγελίες. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο η επιλογή των δοκίμων εισηγητών και εισηγητών γίνεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. 4.Όσοι καλούνται να μετάσχουν σε πρόγραμμα υποχρεωτικής επιμόρφωσης οφείλουν, αν αδυνατούν, να γνωστοποιήσουν το κώλυμα και να αποστείλουν στην ΕΣΔΙ ή στον υπεύθυνο του προγράμματος σχετική βεβαίωση πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή του. Το όργανο που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία μπορεί να απαλλάξει ορισμένους δικαστικούς λειτουργούς από την παρακολούθηση του προγράμματος, λόγω σοβαρής υπηρεσιακής απασχόλησης, ανεπίδεκτης αναβολής, γνωστοποιώντας τα ονόματά τους στην ΕΣΔΙ ή στον υπεύθυνο του προγράμματος. Στους δικαστικούς λειτουργούς που παρακολούθησαν υποχρεωτικό πρόγραμμα επιμόρφωση χορηγείται, εφόσον προβλέπεται σ αυτό, σχετική βεβαίωση, με μνεία που τυχόν ειδικότερου τρόπου συμμετοχής τους. Αντίγραφο της βεβαίωσης τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο και συνεκτιμάται κατά τις υπηρεσιακές τους μεταβολές. Οι δικαστικοί λειτουργοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού πλην των ειρηνοδικών πρέπει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στους βαθμούς για τους οποίους προβλέπεται υποχρεωτική συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα να παρακολουθήσουν τουλάχιστον οκτώ τέτοια προγράμματα με αντικείμενα ιδίως: 1)τις εξελίξεις της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2)τις εξελίξεις της νομολογίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 3)το δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων και τις εξελίξεις της νομολογίας των ανωτάτων δικαστηρίων και του Α.Ε.Δ., 4)την αντιμετώπιση των εξαρτημένων χρηστών ναρκωτικών ουσιών, 5)τις νέες μορφές οικονομικού εγκλήματος, 6)τη λειτουργία και την εξέλιξη του σωφρονιστικού συστήματος στο οποίο περιλαμβάνονται και τουλάχιστον πέντε πολύωρες επισκέψεις σε σωφρονιστικά καταστήματα όλων των κατηγοριών, 7)την επιρροή των νέων τεχνολογιών στο Δίκαιο, 8)τους νέους ειδικούς αστικούς νόμους και τους νέους θεσμούς του Εμπορικού Δικαίου με έμφαση στην προστασία του καταναλωτή. Τα προγράμματα υπό στοιχεία δ, ε, στ και ζ αφορούν τους δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, ενώ για τους δικαστικούς λειτουργούς της διοικητικής δικαιοσύνης οργανώνονται προγράμματα με περιεχόμενο σχετικό με την εξέλιξη της νομοθεσίας ή της νομολογίας του αντικειμένου τους. 6.Προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα μπορεί να απευθύνονται σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαστικών λειτουργών, ανεξαρτήτως κλάδου και βαθμού. 7.Η συνήθης χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να είναι αντικείμενο υποχρεωτικού προγράμματος επιμόρφωσης για τους δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων και όλων των βαθμών χωρίς χρονικό περιορισμό ως προς τη διάρκειά του. Άρθρο 4 Χρόνος, διάρκεια και τόπος διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων 1.Τα επιμορφωτικά προγράμματα οργανώνονται κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εκτός από τις δικαστικές διακοπές. 2.Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από πέντε συνεχείς ημέρες ή δέκα ημέρες συνολικά. 3.Τόπος διεξαγωγής των προγραμμάτων είναι τα δικαστικά καταστήματα ή άλλοι κατάλληλοι χώροι. Η διεξαγωγή του επιμορφωτικού προγράμματος δεν πρέπει, κατά το δυνατόν, να διαταράσσει τη διεξαγωγή της υπηρεσίας του δικαστηρίου. Άρθρο 5 Εισηγητές - Υπεύθυνος προγράμματος -Βοηθητικό προσωπικό 1.Ως εισηγητές για την πραγματοποίηση του προγράμματος μπορεί να ορίζονται τα όργανα διοίκησης, τα μέλη του συμβουλίου σπουδών και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Ι., καθώς επίσης εν ενεργεία ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Επιστημονικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, δικηγόροι, νομομαθείς γενικά ή άλλοι ειδικοί κατά περίπτωση επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαποί. 2.Οι εισηγητές είναι επιφορτισμένοι με την παροχή της επιμόρφωσης και ορίζονται στο πρόγραμμα ονομαστικά. 3.Σε κάθε πρόγραμμα προβλέπεται ένας υπεύθυνος, ο οποίος συντονίζει τις εισηγήσεις, μεριμνά για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος και επιλύει κάθε οργανωτικό ζήτημα. Ο υπεύθυνος προγράμματος δικαιούται να επιλέγει και χρησιμοποιεί ως βοηθητικό προσωπικό, ύστερα από συνεννόηση με το όργανο που διευθύνει τη δικαστική υπηρεσία όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα, υπαλλήλους και επιμελητές της. Άρθρο 6 1.Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί να οργανώνονται, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή από κοινού με αντίστοιχους δικαστικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς βαλκανικών χωρών ή χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπαιδευτικά, ενημερωτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα για Έλληνες και αλλοδαπούς δικαστικούς λειτουργούς των χωρών αυτών ή αποκλειστικά για αλλοδαπούς δικαστικούς λειτουργούς μιας ή περισσότερων από τις χώρες αυτές. 2.Στα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται αναλόγως, όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή, οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων. Άρθρο 7 Άλλες μέθοδοι επιμόρφωσης Η επιμόρφωση γίνεται επίσης: α) με την παρακολούθηση ομιλιών, τη συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια ή άλλες συναφείς εκδηλώσεις ή δραστηριότητες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, β) με ατομικές ή ομαδικές εργασίες, Υ) με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, τη σύνταξη έκθεσης ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 54 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος και β) Των άρθρων 1, 2,31 και 42 παρ. 1 του Π.Δ. 92/1994 «Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α 69). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α- 154).
 • Το Π.Δ. 268/1996 (Α 194/24.8.1996) με το οποίο ορίστηκε ως ημέρα ψηφοφορίας για την εκλογή βουλευτών 22 Σεπτεμβρίου 1996.
 • Τα επίσημα αποτελέσματα, που αναφέρονται στο νόμιμο πληθυσμό (δημότες) της γενικής απογραφής πληθυσμού της Χώρας της 17ης Μαρτίου 1991, που κυρώθηκαν με την υπ αριθμ. 24198/Γ 3811/24.11.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών (Β 883).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 484/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24198/Γ3811 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24198_Γ3811 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 1994/92 1994
«Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 1996/268 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία