ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/333

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνένωση κοινοτήτων Αμπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Γρηγορίου, Ελατόβρυσης, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων της Επαρχίας Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι Κοινότητες Αμπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Γρηγορίου, Ελατόβρυσης, Κάτω Χώρας και Κρυονερίων της Επαρχίας Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας συνενώνονται και αποτελούν Δήμο με το όνομα Δήμος «Αποδοτίας» και έδρα το συνοικισμό «Άνω Χώρα» της τέως κοινότητας Άνω Χώρας. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 4 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95 Α 231).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός αρμοδιοτήτων του (Α 201).
  • Το Π.Δ. 594/1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών (ενοτήτων) περιοχών Νομού Κυκλάδων (Α 287).
  • Τις αποφάσεις 6/96, 3/96, 5/96, 4/96, 1/96 και 5/96 των Κοινοτικών Συμβουλίων Αμπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Γρηγορίου, Ελατόβρυσης, Κάτω Χώρας και Κρυονερίου της Επαρχίας Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα.
  • Την 24197/Γ 3812/24.11.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών με τον τίτλο «Κύρωση αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991 (Β 882/93).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2307/95 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α 113).
  • Την αριθ. 13/6.3.1996 (ΦΕΚ 137/Β/6.3.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γ. Μωραΐτη (Β 137).
  • Την 455/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ3812 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/594 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/594 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία