ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/35

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-02-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή νέων και ανακατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών λειτουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών, Εισαγγελέων Πρωτοδικών και Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών που συστήθηκαν με το άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α/1995) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α/1995) κατανέμονται ως εξής: Α. Αντεισαγγελείς Εφετών ανά μία (1) οργανική θέση στις Εισαγγελίες Εφετών Πειραιώς, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Λάρισας οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9), έξι (6) δώδεκα (12) και πέντε (5) αντίστοιχα. Β. Εισαγγελείς Πρωτοδικών ανά μία (1) οργανική θέση στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Πειραιώς, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Λάρισας οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5), τρεις (3) επτά (7) και δύο (2) αντίστοιχα. Γ. Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών ανά μία (1) οργανική θέση στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Χαλκίδας, Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Πρέβεζας και Φλώρινας, οριζομένου του συνολικού αριθμού των δύο πρώτων σε πέντε (5) και δύο (2) αντίστοιχα και στις λοιπές Εισαγγελίες Πρωτοδικών συνιστάται από μία οργανική θέση.
Άρθρο 2
1.  
    Α. Καταργούνται οι οργανικές θέσεις Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου και Καλαβρύτων και συνιστώνται αντίστοιχες θέσεις στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Θεσπρωτίας και Λευκάδας. Β. Καταργούνται οι οργανικές θέσεις παρέδρων Εισαγγελίας Φλώρινας και Πρέβεζας και κατανέμονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκατρείς (13). Γ. Καταργούνται οι οργανικές θέσεις παρέδρων Εισαγγελίας Θεσπρωτίας και Λευκάδας και συνιστώνται αντίστοιχες θέσεις στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Γυθείου και Καλαβρύτων. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Του άρθρου 3 παρ. 2 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ. Ν. 1756/1988 ΦΕΚ 35Α).
  • Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’/92). β) Τη γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αριθμό 2649/1995. γ) Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα πρόκειται να προκαλέσει δαπάνη 76.320.800 δραχμών για το οικονομικό έτος 1996 και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τα οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στο φορέα 17-210. δ) Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με αριθμό 4/1996. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-02-15 Κατανομή νέων και ανακατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών λειτουργών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/25
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 1995/2298 1995
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις. 1995/2331 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία