Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ο σκοπός και η διδακτέα ύλη του κλάδου της Φυσικής του μαθήματος Φυσικής - Χημείας των Β και Γ τάξεων του Γυμνασίου όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Π. Δ/τος 438/1985 (ΦΕΚ 158/τ. Α), αντικαθίστανται ως εξής: 1.ΣΚΟΠΟΣΟ σκοπός της δ [...]"
1.  
  ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ Οι μαθητές: -Να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες που χαρακτηρίζουν τα περιοδικά φαινόμενο μέσω παραδειγμάτων. Απόδειξη του νόμου της Υδροστατικής, 4. Εικόνα τροχιών των ηλεκτρονίων σε ορισμένες στιβάδες στο χώρο γύρω από τον πυρήνα. Άλματα των ηλεκτρονίων μεταξύ των στιβάδων και ηέννοια του φωτονίου. Αντιστάτες. Επαλήθευση του νόμου τουαπλού εκκρεμούς. Απλή αναφοράστο σχηματισμό μορίων. Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα (με λαμπάκια, κινητήρες, ηλεκτρομαγνήτες). 10. Εκτίμηση της διαμέτρου ενός ατόμου. Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης με κρυσταλλοδίοδο και γέφυρα ανόρθωσης. 13. -Να προσεγγίσουν ότι ηύλη αποτελείται από διαρκώς και τυχαίως κινούμενα μόρια. -Να αντιληφθούντοντρόπο κίνησης τωνμορίων των αερίων για να ερμηνεύσουν μικροσκοπικά την πίεση. -Να αντιληφθούντη συμπεριφόρα των αερίων υπό διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Απλή αναφορά στα ρευστά (υγρά και αέρια).Υπόδειγμα κίνησης Βrοwn. Γιατί τα υγρά και τα αέρια δεν έχουνορισμένο σχήμα.Η πίεση των αερίων ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσηςτωνμορίων τους στα τοιχώματα του δοχείου. Ηλεκτρικός χρονομετρητής με χαρτοταινία (και εργαστηριακό αμαξάκι) για πειράματα ευθύγραμμης ομαλής / επιταχυνόμενης κίνησης. Πείραμα για να αποδειχθεί ότι ο αέρας έχει βάρος. Πείραμα για να αποδειχθεί ότιη πίεση ενόςαερίου αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του.
2.  
  ΑΠΛΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ Οι μαθητές: -Να αντιληφθούν τις δυνάμεις ως ζεύγη αλληλοεπιδράσεων δύο σωμάτων. –Να περιγράψουν τις δυνάμεις ως διανυσματικά μεγέθη και να τις μετρούν με το δυναμόμετρο. -Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ της μάζας και του βάρους του σώματος. -Να υποθέσουν το είδος της κίνησης, ανάλογα με την ασκούμενη δύναμη και • αντίστροφα. Αισθητοποίηση του μαγνητικού πεδίου με τη δύναμη που ασκείται μεταξύ μαγνητών και με τη βοήθεια των φασμάτων τους. Απεικόνιση του μαγνητικού πεδίου με τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές. - Μαγνητική βελόνα που πλησιάζει σε (κρυμμένο) μαγνήτη. Αναφορά στα στάδια δημιουργίας του σύμπαντος με έμφαση στη μικροσκοπική και μακροσκοπική δομή της ύλης (Βig - Βang και σχηματισμός πρωτονίων. πυρήνων, ατόμων, αστέρων και γαλαξιών). • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων - πληροφορική. Ηχητικά μεγέθη σεαντιστοιχία μετα υποκειμενικά χαρακτηριστικάτου ήχου. Διανυσματική μορφή θεμελιώδους νόμου. Μαγνήτιση ατσαλίνας (ή ατσαλόκαρφου), καρφιού από μαλακό σίδηρο ή συνδετήρα, αλουμινόκαρφου, σύρματος χαλκού. -Να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις για τον πυρήνα και τα πυρηνικά φαινόμενα που έχουν σχέση με τη ζώη και με την παραγωγή ενέργειας. -Να συνειδητοποιήσουν και να καλλιεργήσουν αίσθημα ευθύνης, τόσογιατις προοπτικές όσο και για τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήσητηςπυρηνικής ενέργειας. -Να διαπιστώσουν την ύπαρξη των ηλεκτρικών φορτίων. -Να παρατηρήσουνκαι να περιγράψουν τα είδη των ηλεκτρικών φορτίων από την αλληλεπίδρασή τους. -Να πιστοποιήσουντη διαφοροποίηση του χώρου από την παρουσία του ηλεκτρικού φορτίου. Απλά πειράματα παραμόρφωσης ελατηρίου (Νόμος Ηοοke) και αλλαγής της κινητικής κατάστασης (λόγω τριβής) Μέτρηση δύναμης με δυναμόμετρο. Έλξη και άπωση. Ισορροπία δυνάμεων σε σώμα μικρών διαστάσεων. Πειράματα πλεύσης (Β = Α) Πειράματα με χαρτοταινία, ηλεκτρικό χρονομετρητή και εργαστηριακό αμαξάκι για την αναλογία δύναμης -επιτάχυνσης και μάζας - επιτάχυνσης. 3 · ΠΙΕΣΗ Οι μαθητές -Να εξοικειωθούν με την έννοια της πίεσηςως αποτελέσματος της εφαρμογής μίαςδύναμης σε μία επιφάνεια. Μέτρα προστασίας. Αισθητοποίηση του ηλεκτρικού πεδίου από τη δύναμη έλξης-άπωσης και από το ηλεκτρικό φάσμα. Απεικόνιση του ηλεκτρικού πεδίου με τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές. Η σύντηξη και η ηλιακή ενέργεια. Η σύντηξη ως μελλοντική πλούσια και καθαρήτεχνητή πηγή ενέργειας. Εποπτικό υλικό: -Να αντιληφθούνότι το ηλεκτρικό φορτίομπορεί να κινείται μέσα σε ορισμένα σώματα (ηλεκτρικό ρεύμα). -Να ταξινομήσουν τα σώματα σε αγωγούς και μονωτές. Παραδείγματα ροής ηλεκτρικού φορτίου μέσω αγωγού. Παραδείγματα αγωγών και μονωτών. Οι μονωτές ως μέσα προστασίας από τον ηλεκτρισμό (ηλεκτρικό οεύμα). Εκφόρτιση ηλεκτροσκοπίου μέσω αγωγού. Επανάληψη με μονωτή.
3.  
  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Οι μαθητές: -Να αντιληφθούνότιη επόμενη κλίμακαδομής της ύλης είναι ένα κρυσταλλικά στερεό, στο οποίο οι δομικοί λίθοι επαναλαμβάνονται περιοδικά στο χώρο. Επίδειξη βασικών οργάνων και συσκευών του εργαστηρίου. Η μονάδα Τesla. Η δύναμη Λαπλάς και τα φυσικά μεγέθη που την επηρεάζουν (F= Β-Ι.β) Πείραμα με μαγνητική βελόνακαι ηλεκτρομαγνήτη. Θεμελιώδεις μονάδες στο SΙ και παράγωγες. Χαλκός:ελεύθερα ηλεκτρόνια - αγωγιμότητα. Αλάτι (χλωριούχο νάτριο): Χρήση του δυναμόμετρου για τη μέτρηση του βάρους. Γραφίτης: Υπολογισμός της πυκνότητας στερεού σώματος με χρήση ζυγού και ογκομετρικού κυλίνδρου. Ηλεκτρόλυση διαλύματος χλωριούχου, νατρίου με ηλεκτρόδια χαλκού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ; Η ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Οι μαθητές : -Να χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους ως προςτις πειραματικές μετρήσεις για να βγάλουν συμπεράσματα. -Να εξοικειωθούν με τη χρήση της πίεσηςως βασικού μεγέθους πρόβλεψης, περιγραφής και ερμηνείας φαινομένων στα υγρά. Ποιοτική και πειραματική εισαγωγή της πίεσης. Ο βασικός νόμος της υδροστατικής, χωρίς μαθηματική διατύπωση, με χρήση της αναλογίας πίεσης - βάθους και πίεσης - είδος υγρού. Μονάδα pascal. Υπολογισμός και πειραματική απόδειξη του νόμου της υδροστατικής και της ανεξαρτησίας της πίεσης από το εμβαδό της επιφάνειας του υγρού. 2η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Οι μαθητές : -Να χρησιμοποιούντη θερμοκρασία ως μέγεθος που εκφράζει τη θερμική κατάσταση ενός σώματος και τη θερμότητα ως ποσόν της ενέργειας που δίνεται από θερμό σε ψυχρό σώμα, όταν αυτά βρίσκονταισε θερμική επαφή. Θερμοκρασία και θερμόμετρα. Μονάδες οC και Κ. Θερμότητα και θερμική (θερμοκρασιακή) ισορροπία. Μονάδες jοule και cal. Μέτρηση της θερμοκρασίας. ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Οι μαθητές : -Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν θερμικά φαινόμενα (διαστολή, συστολή, βρασμός, τήξη -πήξη) και να μετρήσουν τις αντίστοιχες θερμοκρασίες. Διάστολη - συστολή στερεών και υγρών και εξάρτησή της στα στερεά από το αρχικό μήκος και τη φύση του υλικού. C βρασμός, η τήξη και η πήξη ως φαινόμενα αλλαγής φάσεων και έμφαση στο γεγονός ότι κατά τη διάρκειά τους η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Το σημείο ζέσης ως δείκτης καθαρότητας ενός σώματος. Αναφορά στα σημεία τήξης, σημεία πήξης των σωμάτων. Πειράματα διαστολής, συστολής στερεών και υγρών. Βρασμός, τήξη, πήξη λ. χ. νερού και μέτρησητων σημείων ζέσεως και σημείων τήξης; Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Οι μαθητές : Να διακρίνουν τους τρόπους διάδοσης της θερμότητας σε καθημερινές εφαρμογές. Διάδοση της θερμότητας με αγωγή, ρεύματα. ακτινοβολία, μέσω εφαρμογών. 3η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ¦Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Οι μαθητές : -Να αντιληφθούν ότι το φως είναι μορφή ενέργειας. -Να παρατηρήσουντην ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. -Να παρατηρήσουνκαι να περιγράψουν την ανάκλαση, διάθλαση και ανάλυση του φωτός. Το φως ως μορφή ενέργειας και εφαρμογές. Ο Ήλιος (πηγή ακτινοβόλου ενέργειας). Η πορεία του φωτός (ακτίνα, δέσμη φωτός). Ευθύγραμμη διάδοση και σκιά. Η ταχύτητα του φωτός. Η ανάκλαση και η διάθλαση ως φαινόμενα εκτροπής της φωτεινής δέσμης από την ευθύγραμμη διάδοση. Ακτινόμετρο κενού. Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Η ανάκλαση φωτεινής ακτίνας και η εστίαση δέσμης παράλληλων ακτινών σε κάτοπρα. 2 ΦΑΚΟΙ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οι μαθητές -Να σχεδιάσουν την πορεία ορισμένων ακτινών που πέφτουν σε κάτοπτρο και φακούς, που έχουν δει προηγουμένως ως πείραμα στην οπτική τράπεζα. -Να σχηματίσουνείδωλα με κάτοπτρα και φακούς και να αντιληφθούν το ρόλο των κατόπτρων και των φακών σε βασικά οπτικά όργανα. Οι νόμοι της ανάκλασης σε επίπεδο και σφαιρικό κάτοπτρο. Ποιοτική περιγραφή της διάθλασης και του φαινομένου ολικής ανάκλασης με παραδείγματα. Φακοί και είδωλα. Εφαρμογές στα ματογυάλια. μικροσκόπιο, φωτογραφική μηχανή, γρυφοσκόπιο (οβερχέντ). Η ανάλυση του φωτός ως αποτέλεσμα της διάθλασης. Το ηλιακό φάσμα, το ουράνιο τόξο, τα χρώματα των σωμάτων. Ο σχηματισμός ειδώλου με φακό και ηεστίαση δέσμης παράλληλων ακτινών. Η ανάλυση του φωτός με πρίσμα. 4η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΙ Α/Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 1 ΜΑΓΝΗΤΕΣ Οι μαθητές: -Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι οι μαγνητικοί πόλοι δε διαχωρίζονται. -Να αντιληφθούνότι ο μαγνητισμός είναι ιδιότητα της ύλης. Περιγραφή και κατηγορίες μαγνητών. Τεμαχισμός μαγνήτη στα δύο και μαγνητικοί πόλοι. Ονομασία και αλληλεπίδραση των πόλων. Η έννοια του στοιχειώδη μαγνήτη. Σπάσιμο μαγνητισμένης ατσαλίνας στα δύο, τέσσερα κτλ. και μελέτη της συμπεριφοράς των κομματιών που προκύπτουν.;.
4.  
  ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι μαθητές : -Να αντιληφθούντηνέννοια του έργου και της ενέργειας. –Να διακρίνουν μορφές ενέργειας και να διαπιστώσουν τη δυνατότητα μετατροπής από τη μία μορφή στην άλλη. -Να εφαρμόσουν την αρχή διατήρησης της ενέργειας σε απλά πειράματα μετατροπής ενέργειας. Αναφορά στοπείραμα του Έρστεντ (Οersted) και προβληματισμός για το αντίστροφό του. W=F.S Μονάδα έργου στο σύστημα SΙ. Εισαγωγή της έννοιας της ενέργειας ως δυναμικής και κινητικής, μέσω παραδειγμάτων. Αναφορά στην ερμηνεία της διαστολής - συστολής των στερεών, με το μοντέλοτουκρυσταλλικού πλέγματος. Μετατροπές της κινητικής ενέργειας σε δυναμική και αντίστροφα. Διαφορές ως προς τα αποτελέσματα συνεχούςκαι εναλλασσόμενου ρεύματος. Διεύρυνση της έννοιας της ενέργειας και ως προς τις άλλες μορφές της. Γενίκευση των εννοιών μετατροπής και διατήρησης της ενέργειας. Συγκριτικά πειράματα των αποτελεσμάτων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Τροχός Μaxwell. Μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε κινητική και σύγκρισή τους. Πειράματα μετατροπών ενέργειας με τη χρησιμοποίηση μπαταρίας - λάμπας, μπαταρίας - κινητήρα, θέρμανσης νερού με γκαζάκι και ηλεκτρικό μπρίκι. 2η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΙ Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ.
5.  
  ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι μαθητές : -Να συσχετίσουντον ηλεκτρικό κινητήραμετη δύναμη Λαπλάςκαιτην ηλεκτρογεννήτρια με το νόμο της επαγωγής. -Να αντιληφθούν την πρακτική σημασία των ηλεκτροκινητήρων καιτων γεννητριών. Περιγραφή κινητήρα γεννήτριας ως μετατροπέων της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική ενέργεια και αντίστροφα. Να κατασκευάσουν κινητήρα μεαπλά μέσα (λ.χ. φελλός, σύρμα, μαγνήτες, μπαταρία). Πειράματα με ηλεκτροκινητήρα και γεννήτρια συνεχούς ρεύματος.
6.  
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Οι μαθητές : -Να αντιληφθούν το ρόλο των βασικών στοιχείων παραγωγής καιμεταφοράς της ηλεκτρικής ισχύος και να ευαισθητοποιηθούν ως προς -τους κινδύνουςαπότο ηλεκτρικό ρεύμα. Τα μέρη του ηλεκτρικού κυκλώματος (πηγή, διακόπτης, λαμπάκι) και η σημασία τους. Πειράματα σε ηλεκτρικά κυκλώματα που έχουν ως καταναλωτές: Οι κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα. Εποπτικό υλικό: εικόνες, σλάιντς, διαφάνειες, οβερχέντ, βιντεοταινίες κ.ά. Πείραμα επίδειξης με μετασχηματισμό εναλλασσόμενης τάσης 4η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ.
7.  
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ Οι μαθητές : -Να παρατηρήσουν,να περιγράψουν και να κατασκευάσουν ηλεκτρομαγνήτες. –Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα των ηλεκτρομαγνητών και τις εφαρμογές. Το ηλεκτρικό ρεύμα επιδρά στους μαγνήτες. Ο ηλεκτρομαγνήτης. Το μαγνητικό πεδίοηλεκτρομαγνήτη με και χωρίς πυρήνα. Εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητών.Αναφορά στην αρχή του ηλεκτρονόμου ως διακόπτη από απόσταση. Το πείραμα του Οersted. Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη και το μαγνητικό φάσμα του. Έλεγχος , λειτουργίας κυκλώματος με ηλεκτρονόμο 5η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ α/Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ.
Άρθρο 2 "Ο σκοπός και η διδακτέα ύλη του κλάδου της Χημείας του μαθήματος Φυσικής -Χημείας των Β και Γ τάξεων του Γυμνασίου, όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ/τος 438/1985 (ΦΕΚ 158/τ.Α), αντικαθίστανται ως εξής :."
1.  
  0 αέρας 0 μαθητής: - Να γνωρίσει τον αέρα ως μίγμα κυρίως αζώτου, οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών, καθώς και τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά των συστατικών του. Να ευαισθητοποιηθεί στη λογική χρήση των φαρμάκων. -Να μπορεί: Αλκάλια Ο μαθητής: - Να γνωρίσει τα αλκάλια και τις βασικές κοινές τους ιδιότητες από πίνακα που του παρατίθεται. -Να μπορεί: Το φυσικό περιβάλλον αποτελείται από την ατμόσφαιρα (αέρας), την υδατόσφαιρα (νερό) και τη λιθόσφαιρα (έδαφος, υπέδαφος). - 0 αέρας ως μίγμα κυρίως αζώτου, οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και αργού. • Πειραματική απόδειξη, με τη βοήθεια σκόνης χαλκού ή κεριού, ότι περίπου το 1/5 του όγκου του ατμοσφαιρικού αέρα είναι οξυγόνο. Η επιστήμη που εξετάζει τα χημικά φαινόμενα. - Η φύση «κάνει» Χημεία.
 1. Κατάταξη σωμάτων ανάλογα με τη σκληρότητά τους
 2. Κατάταξη σωμάτων ανάλογα με τη διαλυτότητά τους σε νερό και σε αλκοόλη
2.  
  Βιταμίνες Ορμόνες Ο μαθητής: - Να γνωρίσει περιγραφικά τις βασικές ιδιότητες του αζώτου και τη σημασία του ως συστατικού θεμελιωδών ενώσεων (πρωτεΐνες, εκρηκτικά κτλ.) - Το μόριο του αζώτου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ. Γενικά για την προέλευση και παραλαβή των λιπαρών ουσιών(π.χ. για το ζωικό βούτυρο και το ελαιόλαδο). -Τύποι εδώδιμων λιπαρών ουσιών. -Αλλοιώσεις των λιπών και ελαίων. Βιολογική σημασία των λιπαρών ουσιών. •Διαχωρισμός κρέμας γάλακτος από γάλα (φυγοκεντρικά όχι όμως με μηχανή). κίνδυνοι και επιπτώσεις από κακές εφαρμογές των ανακαλύψεων της Χημείας. - Παιδευτική αξία της Χημείας.
 1. Παρασκευή διαλύματος 1% κ.β. (1% w/w) ζάχαρης.
 2. β) Παρασκευή διαλύματος 1% κ.ο. (1% w/ν) ζάχαρης.
3.  
  Ύλη-Καταστάσεις της ύλης 0 μαθητής: Να γνωρίσει τα αλογόνα και τις βασικές κοινές ιδιότητές τους από πίνακα που του παρατίθεται. Μοριακός Τύπος. Απλοποιημένη προσέγγιση. Βιολογική σημασία των πρωτεϊνών. •Θρόμβωση των πρωτεϊνών σε αβγό και γάλα. 5ηΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Παραδείγματα. - Σημασία για τη ζωή (αναπνοή) και τη βιομηχανία (ενέργεια από καύση). • Καύση του θείου (αμετάλλου) με οξυγόνο. • Καύση μαγνησίου (μετάλλου) με οξυγόνο. • Οξείδωση και καύση ατσαλοσύρματος. - Να γνωρίσει τον τρόπο παρασκευής των σαπουνιών και των συνθετικών απορρυπαντικών, καθώς και την απορρυπαντική δράση τους. -Να μπορεί: •να περιγράφει την εργαστηριακή παρασκευή κοινού σαπουνιού από λιπαρές ουσίες •να συγκρίνει σαπούνια με συνθετικά απορρυπαντικά ως προς την προέλευση •να διαπιστώνει πειραματικά ότι το σαπούνι κόβει σε όξινο περιβάλλον και στο σκληρό νερό. •να ερμηνεύει σχηματικά την απορρυπαντική δράση του σαπουνιού και των συνθετικών απορρυπαντικών •να διατυπώνει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συνθετικών απορρυπαντικών έναντι των σαπουνιών •να αιτιολογεί την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από τα απορρυπαντικά -Γενικά για τη σύσταση και την παρασκευή του κοινού σαπουνιού. -Παρασκευή των συνθετικών απορρυπαντικών. -Απορρυπαντική δράση του κοινού σαπουνιού και των συνθετικών απορρυπαντικών. -Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συνθετικών απορρυπαντικών έναντι των σαπουνιών. • Παρασκευή σαπουνιού. •Το σαπουνόνερο έχει βασική αντίδραση. 6ηΓΕΝΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ.
 1. Παρασκευή μιγμάτων :
 2. Ι) ΝaCΙ και νερού ΙΙ) Σκόνης κιμωλίας και νερού ΙΙΙ) Ρινισμάτων Fe και S
 3. Διαχωρισμός μιγμάτων :
 4. Ι) Σκόνης κιμωλίας και νερού με διήθηση ΙΙ) Ρινισμάτων Feκαιμεμαγνήτη ΙΙΙ)Πράσινου ή μαύρου μελανιού μαρκαδόρου με χρωματογραφία χαρτιού
4.  
  Όξινη βροχή Ο μαθητής: ¦ να διαπιστώνει πειραματικά ότι το διοξείδιο του άνθρακα δεν ευνοεί τις καύσεις και να γνωρίσει πού βρίσκει αυτό εφαρμογή (πυροσβεστήρες) • να ερμηνεύσει πώς λειτουργεί το στρώμα του διοξειδίου του άνθρακα που δημιουργείται από την υπερκατανάλωση καυσίμων. -Το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα. Μοριακός Τύπος Προσομοίωμα. -Σχηματισμός (προέλευση από τον αέρα). -Απλή αναφορά στις σπουδαιότερες φυσικές και χημικές ιδιότητες του διοξείδίου. του άνθρακα. -Χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα (πυροσβεστήρες, ψυκτικά μίγματα, αναψυκτικά). -Φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αντιμετώπιση. • Παρασκευή του διοξειδίου του άνθρακα από υδροχλωρικό οξύ και ανθρακικό ασβέστιο. ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ. Να μπορεί: χρώμα, γεύση, οσμή, σκληρότητα, ευθραστότητα. διαλυτότητα, πυκνότητα, αγωγιμότητες. Εφαρμογές σε συγκεκριμένα παραδείγματα. • Κατάταξη σωμάτων ανάλογα με τη σκληρότητά τους. • Κατάταξη σωμάτων ανάλογα με τη διαλυτότητά τους. Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ.
5.  
  6 - Να γνωρίσει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. • Να πληροφορηθεί ποιοι είναι οι κυριότεροι ρυπαντές, της ατμόσφαιρας και από ποιες δραστηριότητες προέρχονται. -Αναφορά στους βασικούς ρυπαντές του αέρα (SΟ2CΟ, φρέον, οξείδια του αζώτου). -Επιπτώσεις στη ζωή. Αντιμετώπιση.
 1. Ανίχνευση του νατρίου στο μαγειρικό αλάτι (πυροχημική)
 2. Ι) ελατά (μόλυβδος - χαλκός) ΙΙ) καλοί αγωγοί της θερμότητας ΙΙΙ) καλοί αγωγοί της ηλεκτρισμού
 3. Ανίχνευση αμύλου με διάλυμα ιωδίου.
 4. Ι) της λάμψης (σίδηρος) ΙΙ) του χρώματος (αλουμίνιο - χαλκός - χρυσός) και ΙΙΙ) της μικρής ή μεγάλης πυκνότητας (αλουμίνιο - μόλυβδος) των μετάλλων.
 5. Β.Η διδακτέα ύλη του κλάδου της Χημείας του μαθήματος Φυσικής - Χημείας της Γ τάξης Γυμνασίου ορίζεται ως εξής :
 6. 1η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
 7. ΟΜΑΔΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ(Οξέα, Βάσεις, Άλατα) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ.
 8. Εξουδετέρωση βάσεων από οξέα
 9. Διαπίστωση της αγωγιμότητας διαλυμάτων οξέων
 10. Προσδιορισμός του ΡΗ διαλυμάτων βάσεων με πεχαμετρικό χαρτί
6.  
  Γενικά για τις βάσεις Ο μαθητής: - Να μπορεί να ταξινομεί στοιχεία σε μέταλλα και αμέταλλα με βάση τις φυσικές τους ιδιότητες. ι - Χαρακτηριστικές ιδιότητες των μετάλλων και αμετάλλων. Κατάταξη μερικών στοιχείων στα μέταλλα και τα αμέταλλα βάσει των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τους. • να ανιχνεύει βάσεις με δείκτες • να διαπιστώνει την αγωγιμότητα διαλυμάτων βάσεων • να διαπιστώνει την εξουδετέρωση βάσεων από αραιά οξέα παρατηρώντας την αλλαγή του χρώματος του δείκτη ¦ να ερμηνεύει περιπτώσεις της καθημερινότητας όπου επιδιώκεται εξουδετέρωση(π.χ. τσίμπημα μέλισσας - αμμωνία κτλ.) • να βρίσκει την τιμή του ΡΗ διαλυμάτων βάσεων, διάφορων συγκεντρώσεων με πεχαμετρικό χαρτί • να διακρίνει ουσίες που του δίνονται σε όξινες και βασικές με τη χρήση δεικτών. - Γενικές ιδιότητες των βάσεων. . - Βασικός χαρακτήρας -εξουδετέρωση. - Κλίμακα ρΗ στην αλκαλική περιοχή. - Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων βάσεων (υδροξείδιο του νατρίου, υδατικό διάλυμα αμμωνίας). • Διαπίστωση της αλκαλικότητας των βάσεων με δείκτες. • Προσδιορισμός του ρΗ διαλυμάτων βάσεων, διάφορων συγκεντρώσεων, με πεχαμετρικό χαρτί. • Διαπίστωση αγωγιμότητας διαλύματος βάσεως. • Κατάταξη υδατικών διαλυμάτων σε οξέα ή σε βάσεις με τη βοήθεια των δεικτών. • Εξουδετέρωση βάσεων από οξέα. · • Αλλαγή της οξύτητας στο στόμα κατά τη διάρκεια της ημέρας (δραστηριότητα για τους μαθητές). Το νερό ως παράγοντας δημιουργίας και ύπαρξης της ζωής. -Το νερό ως κύριο συστατικό των οργανισμών, με παράδειγμα το ανθρώπινο σώμα.
7.  
  Άτομα. - Να μπορεί να οργανώνει προηγούμενες γνώσεις και παρατηρήσεις για να σχεδιάσει τον κύκλο του νερού στη φύση, συνδυάζοντας επιμέρους στάδια. -0 κύκλος του νερού στη φύση και ο μηχανισμός του. Να γνωρίσει την ιστορική εξέλιξη στις απόψεις για την ασυνέχεια της ύλης και ότι το μικρότερο σωματίδιο της είναι το άτομο. - Να μπορεί να απαριθμεί και να κατονομάζει τα σωματίδια που συνιστούν τα άτομα. - Να γνωρίσει το χημικό συμβολισμό ως γλώσσα σύντομης έκφρασης των στοιχείων. Να μπορεί να γράφει τα χημικά σύμβολα ορισμένων στοιχείων. - Ο Δημόκριτος και τα άτομα. - Το μικρότερο σωματίδιο της ύλης το άτομο. - Συστατικά των ατόμων: Πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια. - Τι είναι γενικώς τα σύμβολα. - Χημικά σύμβολα. Τα χημικά σύμβολα μερικών στοιχείων Η, Ο, C. Ν, S. Fe, ΑΙ, Cu, Si, Ζn, , Ca, Νa, Κ.
8.  
  Μερικές ιδιότητες του νερού Ο μαθητής: - Να διαπιστώσει τη διαλυτική ικανότητα του νερού, εκτελώντας σειρά πειραμάτων. -Το νερό ως διαλύτης. -Χρήση στη βιομηχανία και στην καθημερινή ζωή. • Πειράματα διάλυσης στο νερό ορισμένων χημικών ενώσεων. 9 Είδη νερού. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα η ηλεκτρόλυση του νερού. Να μπορεί να διαπιστώνει ότι το νερό αποτελείται από δύο συστατικά. Να μπορεί να πιστοποιεί τη φύση των προϊόντων της διάσπασης του νερού. Να προσεγγίσει την έννοια του καθαρού σώματος (ουσίας) ως της μορφής της ύλης που έχει σταθερή σύσταση και καθορισμένες φυσικές σταθερές (σημείο τήξης και σημείο βρασμού). - Δραστικότεροι τρόποι διαχωρισμού των ουσιών στα συστατικά τους. - Ηλεκτρόλυση του νερού και ανίχνευση του Ο2 και Η2 που σχηματίζονται. - Καθαρές είναι οι ουσίες που έχουν ορισμένη και σταθερή κατά βάρος σύσταση και καθορισμένες φυσικές σταθερές. - Φυσικές σταθερές. Απλοποιημένη προσέγγιση (π.χ. το σημείο τήξεως ως η θερμοκρασία που μια ουσία από στερεή γίνεται υγρή, « Ηλεκτρόλυση του νερού με βολτόμετρο Ηοffmann. • Διαπίστωση της ταυτότητας των αερίων στην κάθοδο και στην άνοδο του βολτομέτρου. όπως η θερμοκρασία που λιώνει ο πάγος κτλ.). - Οι φυσικές σταθερές γνωρίσματα των καθαρών ουσιών. - Φυσικές σταθερές του νερού. 9. Μόρια στοιχείων και χημικών ενώσεων. Σύμβολα και προσομοιώματα (μοντέλα) Ο μαθητής: Να γνωρίσει ότι η ύλη αποτελείται από στοιχειώδη σωματίδια (μόρια, άτομα). Να γνωρίσει το μόριο ως την ποσοτικά μικρότερη οντότητα που αντιπροσωπεύει την ουσία. Να γνωρίσει τα άτομα ως τις δομικές μονάδες που συγκροτούν τα μόρια. - Να προσεγγίσει πειραματικά την τάξη μεγέθους των στοιχειωδών σωματιδίων. Να μπορεί να γράφει τους μοριακούς τύπους ορισμένων απλών μορίων. - Να μπορεί να αντλεί πληροφορίες για την ποιοτική σύσταση των μορίων από τους μοριακούς τύπους δεδομένων ουσιών. - Να αντιληφθεί τι είναι τα προσομοιώματα των ατόμων και των μορίων και να κατανοήσει ότι αποτελούν μακροσκοπικές μόνο απεικονίσεις ατόμων και μορίων και δεν πρέπει να τα ταυτίζει με τα ίδια τα άτομα ή τα μόρια. Να μπορεί να συνδυάζει προσομοιώματα ατόμων και να κατασκευάζει προσομοιώματα μορίων δεδομένων των μοριακών τύπων. Στοιχειώδη σωματίδια των ουσιών: τα μόρια. - Συνδυασμοί των χημικών συμβόλων για την παράσταση μοριακών τύπων (π.χ. Η2 Ο2 Η2Ο CΟ2). - Τι είναι γενικώς τα προσομοιώματα (μοντέλα ή πρότυπα). Συνδυασμοί προσομοιωμάτων των ατόμων για το σχηματισμό προσομοιομάτων μορίων: Η2 Ο2, Η2Ο. C02 • Πειραματικός υπολογισμός διαμέτρου του μορίου.
9.  
  Γενικά για τα άλατα Ο μαθητής: Να γνωρίσει ορισμένους τρόπους παρασκευής και μερικές ιδιότητες των αλάτων. Να μπορεί: • να παρασκευάζει εργαστηριακά άλατα 1)με αντίδραση οξέος και βάσης,2) με αντίδραση δύο διαλυμάτων αλάτων • να εκφράζει, λεκτικά και με χημικές εξισώσεις χημικές αντιδράσεις παρασκευής αλάτων • να διακρίνει άλατα που του δίνονται σε διαλυτά και αδιάλυτα στο νερό • να αναφέρει εφαρμογές αλάτων στην καθημερινή ζωή • να αξιολογεί τη σημασία του ΝaCΙ και ΚCΙ στον ανθρώπινο οργανισμό. -Μερικοί τρόποι παρασκευής αλάτων. - Διαλυτά, αδιάλυτα άλατα στο νερό. - Τα άλατα στην καθημερινή ζωή και η σημασία του χλωριούχου νατρίου και καλίου για τον ανθρώπινο οργανισμό . Παρασκευές αλάτων: a) από αντίδραση οξέος με βάση, b) από αντίδραση άλατος με άλας.
10.  
  Λιπάσματα Ο μαθητής: - Να γνωρίσει τις κυριότερες αιτίες που ρυπαίνουν τα φυσικά νερά ώστε να ευαισθητοποιηθεί στην κατεύθυνση της προστασίας τους. « να αναφέρει τα κυριότερα (ως προς τη σύσταση) είδη λιπασμάτων • να συσχετίζει το κάθε είδος με το ή τα στοιχεία με τα οποία εμπλουτίζει το έδαφος • να αντιπαραθέτει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης χημικών λιπασμάτων • να συσχετίζει το φαινόμενο του ευτροφισμού στους αποδέκτες λυμάτων ( ποτάμια, λίμνες, θάλασσα) με την κατάχρηση λιπασμάτων. -Τι είναι τα λιπάσματα. -Σύντομη αναφορά σε μερικά λιπάσματα (π.χ. φωσπορικά λιπάσματα, αμμωνιακά λιπάσματα). - Λιπάσματα και γεωργία. - Λιπάσματα και ρύπανση. 2 η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Να απαιτεί αυστηρές προδιαγραφές στην κατεργασία των βιομηχανικών λυμάτων. Να συμβάλλει με τις δυνάμεις του στις διαδικασίες απορρύπανσης. -Η ρύπανση του νερού από λιπάσματα, βιομηχανικά απόβλητα, πετρέλαιο, οικιακά απόβλητα κτλ. -Κίνδυνοι. Αντιμετώπιση.
11.  
  Αποθέματα νερού 0 μαθητής: Να ευαισθητοποιηθεί στην ορθολογική χρήση των φυσικών νερών. Να γνωρίσει τα είδη μιγμάτων. Να μπορεί να διακρίνει τα μίγματα, ανάλογα με τις φάσεις που γίνονται οπτικά αντιληπτές, σε ομογενή και ετερογενή. Να μπορεί να παρασκευάζει ένα ετερογενές και ένα ομογενές μίγμα από συνηθισμένες ουσίες. - Τι είναι τα μίγματα (παραδείγματα διαφόρων μιγμάτων). - Ιδιότητες των μιγμάτων . Ετερογενή και ομογενή μίγματα. • Παρασκευή ομογενών μιγμάτων (π.χ. ζαχαρόνερο) και ετερογενών μιγμάτων (π.χ. σίδηρος - θείο, κιμωλία - νερό).
12.  
  Διαλύματα Ο μαθητής: Να γνωρίσει το στερεό φλοιό της γης ως χώρο ζωής και παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. - Να μπορεί: • να διακρίνει το στερεό φλοιό της γης σε έδαφος και υπέδαφος • να διαπιστώνει ότι το έδαφος αποτελεί χώρο ανάπτυξης μορφών ζωής • να διακρίνει πειραματικά ορισμένα συστατικά του εδάφους Να πληροφορηθεί για την επιβάρυνση του εδάφους με υλικά προερχόμενα από τον υπερκαταναλωτισμό, που αποσυντίθενται μετά από μεγάλα συνήθως χρονικά διαστήματα. - Να προβληματιστεί αν τα απορρίμματα είναι όλα σκουπίδια ή κάποια από αυτά μπορούν να αποτελέσουν πρώτες ύλες για χρήσιμα προϊόντα (ανακύκληση) Να γνωρίσει τα συστατικά του υπεδάφους και να κατανοήσει τους όρους: πέτρωμα, ορυκτό, μετάλλευμα. Να μπορεί να διατυπώνει τις διαφορές στις έννοιες πέτρωμα, ορυκτό, μετάλλευμα. -Το έδαφος Φύση. Ανάλυση και ποικιλία εδαφών. -Επιβάρυνση του εδάφους από τα απορρίμματα. Ανακύκληση. -Πετρώματα, ορυκτά, μεταλλεύματα, κοιτάσματα καυσίμων. • Πειράματα για την εξακρίβωση των συστατικών του εδάφους: 1. Το έδαφος περιέχει νερό. 2. Το έδαφος περιέχει φυτικούς και ζωϊκούς οργανισμούς. 3. Το έδαφος περιέχει αέρα. 4. Το έδαφος περιέχει ουσίες που διαλύονται στο νερό. ¦ • Διόγκωση αργίλων με νερό. ».
13.  
  Μέθοδοι διαχωρισμού μιγμάτων Ο μαθητής: · Να γνωρίσει τους τρόπους διαχωρισμού μιγμάτων στα συστατικά τους. - Να μπορεί: Να μάθει για τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας. - Να μπορεί να αναγνωρίζει και κατονομάζει τα κυριότερα ορυκτά σε μια συλλογή. Διαχωρισμός ομογενούς μίγματος (π.χ. μαύρου μελανιού) στα συστατικά του, με τη μέθοδο της χρωματογραφίας χαρτιού. • Απόχυση.2η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Συγκριτικοί πίνακες.
14.  
  Μέταλλα 0 μαθητής: Να κατανοήσει ότι τα μέταλλα αποτελούν σημαντικό παράγοντα πλούτου και καθορίζουν την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου όπως ιστορικά αποδεικνύεται. - Να μπορεί να συγκρίνει την παραγωγή μετάλλων διάφορων χωρών (από πίνακες) και να τη συσχετίζει με την οικονομική τους ισχύ. Να αντιληφθεί την οικονομική σημασία για τη χώρα μας των κοιτασμάτων βωξίτου και λευκολίθου ως πηγών εξεύρεσης μετάλλων μεγάλης βιομηχανικής αξίας. -Η σημασία που έχουν τα μέταλλα στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Παραδείγματα. Πίνακες.
15.  
  Ιδιότητες των μετάλλων - Να μπορεί ο μαθητής : • να συνδέει την ευρεία χρήση των μετάλλων με την αξιοποίηση των φυσικών ιδιοτήτων (αγωγιμότητα, πυκνότητα, ελαστικότητα, ολκιμότητα; ελατότητα) • να διαπιστώνει πειραματικά τη διαφορά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων • να διατάσσει σε σειρά τα παραπάνω μέταλλα από το δραστικότερο στο αδρανέστερο και να κατανοεί τη λογική συνέχεια της ηλεκτροχημικής σειράς. -Φυσικές και χημικές ιδιότητες των μετάλλων. -Ιδιαίτερη αναφορά στις ιδιότητες που συνδέονται με τεχνολογικές εφαρμογές (σκληρότητα, ολκιμότητα, ελατότητα, έυθραστότητα, πυκνότητα κτλ.) Παραδείγματα. • Τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. • Τήξη αλουμινίου. • Αποτριβή μετάλλων (με λίμα). • Λείανση μετάλλων (με σμυριδόπανο).
16.  
  Μεταλλουργία Ο μαθητής: Να κατανοήσει τι είναι η μεταλλουργία, και σε τι αποσκοπούν τα στάδια της μεταλλουργίας. Να μπορεί: • να διαπιστώνει ότι τα στάδια της μηχανικής διεργασίας αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος σε χρήσιμο υλικό • να διαπιστώνει ότι τα στάδια της χημικής ¦ διεργασίας αποβλέπουν στην απομόνωση του μετάλλου από τη χημική του ένωση (ορυκτό). -Σύντομη έκθεση της εξέλιξης της μεταλλουργίας από αρχαιοτάτων χρόνων και της συμβολής της στον πολιτισμό. -Στάδια της μεταλλουργίας. -Ιδιαίτερη αναφορά στην παραλαβή μετάλλων από οξείδια. • Αναγωγή CuΟ με άνθρακα σε δοκιμαστικό σωλήνα. • Ηλεκτρολυτικός καθαρισμός του χαλκού.
17.  
  Κράματα Ο μαθητής: Να συνειδητοποιήσει ότι η επινόηση των διάφορων κραμάτων αποσκοπεί στην επίτευξη επιθυμητών ιδιοτήτων. Να μπορεί: • να εντοπίζει στο οικείο του περιβάλλον εφαρμογές των κραμάτων • να διαπιστώνει ότι οι ιδιότητες ορισμένων κραμάτων πλεονεκτούν έναντι αυτών των καθαρών μετάλλων. -Τι είναι τα κράματα και σε τι αποσκοπεί η δημιουργία τους. -Σπουδαιότερα κράματα σιδήρου και αλουμινίου. Αμαλγάματα. Εφαρμογές. • Αντοχή σιδήρου - μαντεμιού στην κρούση. Εργαστηριακές ασκήσεις μαθητών Β τάξης Γυμνασίου.
 • Τις διατάξεις της περ. γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 5 και της περ. γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ. Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 447/1993 (ΦΕΚ 185 τ.Α) «Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις με άρθρο 14 και 16/1995 προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 ΦΕΚ 167 τ. Α το οποίο προσετέθη στο Νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ΦΕΚ 154 τ. Α).
 • Τις με αριθ. 54 και 320/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1993/447 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία