Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ο σκοπός και η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Γεωγραφία των Α και Β τάξεων του Γυμνασίου, όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Προεδρικού Διατάγματος 438/1985 (ΦΕΚ 158 τ.Α), αντικαθίστανται ως εξής: 1) ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του μαθήματος [...]"
1.  
  Αναπαραγωγή Οι μαθητέςθα πρέπει: 1. 1. Ασθένειες που οφείλονται σε μικροοργανισμούς, π.χ. φυματίωση, σύφιλις, τύφος, τέτανος, εχινόκοκκος, χολέρα. * Ασθένειεςπου σχετίζονται μετο περιβάλλον Καρκίνος. 1. Αναφορά στις κατηγορίες τους. Γενετική, Κληρονομικότητα Οι μαθητέςθα πρέπει: 1. Άλλα είδηχαρτών (τουριστικοί, οδικοί κλπ.) - Μελέτη χαρτών από εφημερίδες και περιοδικά και προσδιορισμός του είδους των πληροφοριών που παρέχουν καθώς και της χρησιμότητάς τους. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 3. Ύψος και μορφή βουνών, πεδιάδων κλπ. Αποθεματικοί: Επίδραση περιβάλλοντος στη μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας. 1. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Παρατήρησηκαι μελέτη καρυότυπου ανθρώπου. 3. Συζητήσειςμε ειδικούς για θέματα γενετικής και κληρονομικότητας. 4. Μελέτηκαι επεξεργασία γενεαλογικών δένδρων. 3η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Ιοί- Μικροοργανισμοί ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Γεωγραφική κατανομή. Άλλες εναλλακτικέςπηγές ενέργειας.Ηλιακή, παλιρροιών,κυμάτων, άνεμος (αιολική). Το έδαφος και η παραγωγή τροφής. Η παραγωγήενέργειας στην Ελλάδα. Μελέτη της γεωγραφικής κατανομής των φυσικών πόρων με τη χρήση κατάλληλων χαρτών. Μελέτη της κατανομής των φυσικών πόρων στην Ελλάδα. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικήςενέργειας στην Ελλάδα (ΔΕΗ). Εργασίες των μαθητών σχετικά με τη μηνιαία και ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους Έλληνες (στοιχεία ΔΕΗ). Χρήση εποπτικώνμέσων (π.χ. slides, βιντεοταινιών) για την παρουσίαση της λειτουργίας ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ενός ορυχείου. Μελέτη χάρτηχρήσης γης στην Ελλάδα. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι ανθρώπινοι πόροι. Να αναγνωρίσουν την ύπαρξη των ανθρώπινων πόρωνκαι την αναγκαιότητά τους στην εξυπηρέτηση των αναγκών ζωής. ι Η εργασία.Ο κύριος παράγοντας για κάθεπροσπάθεια απόκτησης αγαθών. Η τεχνολογία. Ορισμός και ιστορική εξέλιξη. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η οικονομική ανάπτυξη. Οι αρνητικές επιδράσεις της τεχνολογίας στο φυσικό περιβάλλον. - Να μελετηθούν παραδείγματα δυσμενών επιδράσεων της τεχνολογίας στο φυσικό περιβάλλον και στη ζωή των ανθρώπων (π. χ. Τσέρνομπιλ, Μποπάλ, Ινδίας).
2.  
  Άμυνα Πρόληψη. 1. 1 Να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της επίδρασηςτου οινοπνεύματος πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. 2. Μικροοργανισμοί ωφέλιμοι για τον άνθρωπο. * Μικροοργανισμοί επιβλαβείς για τον άνθρωπο. 1. Απλή παρουσίαση - περιγραφή των στρωμάτων και της σύστασης της ατμόσφαιρας. Αλκοολισμός -επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. * Παράγοντεςπου επηρεάζουν και επιδεινώνουν τη δράση του οινοπνεύματος στον άνθρωπο. 1. Η κίνηση των πλακών και ο ρόλος της στους σεισμούς και τα ηφαίστεια της Νότιας Ευρώπης. Ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού. Αναφορά στη σωστή διατροφή, άθληση. Ανοσοβιολογική ταυτότητα του οργανισμού (ομάδες αίματος ΑΒΟ, Rh). * Αλλεργίες. * Μεταμοσχεύσεις. * Μεταγγίσεις. 1. Διαφορές μεταξύπολιτικού και γεωφυσικού ως προς το συμβολισμό. Γραμμικοί,σημειακοί και επιφανειακοίσυμβολισμοί. Να συνειδητοποιήσουν τη σπανιότητα τουγλυκού νερούκαι το ρόλου του στη ζωή του ανθρώπου. Να διακρίνουν και να περιγράφουν τα διάφορα μέρη του ποταμού. Μελέτη υπομνημάτων. Μελέτη χαρτών κατανομής πληθυσμού. Μελέτη χαρτών πληθυσμιακής πυκνότητας. Κατανομή του γλυκού και αλμυρού νερού πάνω στον πλανήτη. Νοητικό ταξίδι μέσα από ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ¦ ¥ * κείμενα εφημερίδων ή περιοδικών με ταυτόχρονη μελέτη χάρτη. Ποτάμια: Τα μέρη ενός ποταμού. Κριτήρια μέτρησηςτουμεγέθους των ποταμών. Τα δέλτα των ποταμών και οι συγκεντρώσειςτων ανθρώπων. Η κατανομή των μεγάλων ποταμών στην επιφάνεια της Γης. Η σημασία τους για τους ανθρώπους. Παραδείγματα. Παρουσίαση εποπτικώνμέσων (slides, διαφανειών, κλπ.) σχετικών με το μάθημα. Μελέτη στον άτλαντα της ροής των μεγάλων ποταμών και καταγραφή τωνσημαντικών πόλεων κατά μήκος τους. Χρησιμοποίηση κατάλληλου έντυπου υλικού σχετικού με το μάθημα. Εργασίες τωνμαθητών σχετικές με τις χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία ενός μεγάλου ποταμού (π.χ. Μπαγκλαντές,Αίγυπτος, Κονγκό, Πακιστάν, Σουδάν κλπ.) Μελέτη στο χάρτη και εντοπισμός φραγμάτων με μεγάλη ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Λίμνες Παγετώνες Να μπορούννα εντοπίζουντη γεωγραφική θέση τωνμεγαλύτερων λιμνών του πλανήτη και να αναγνωρίζουν τη σχέσητους με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Να προσδιορίσουν τη θέση των παγετώνων και να συσχετίσουν τη σημασία τους για την αποθήκευση γλυκού νερού. Η κατανομή τωνμεγαλύτερων λιμνών στην επιφάνεια της Γης ανά ήπειρο. Οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης. Μελέτη τουσυστήματος τωνμεγάλων λιμνών των ΗΠΑ - Καναδά. Παγετώνες - Αιώνια χιόνια - Η γεωγραφική κατανομή τους. σημασία (π.χ. Κολοράντο. Ασσουάν, Ευφράτη κλπ.) Μελέτη του χάρτη της Ελλάδας και προσδιορισμός των αποθηκών γλυκού νερού που τροφοδοτούν την Αθήνα. Μελέτη στοιχείων της ΕΥΔΑΠ για τις ημερήσιες ανάγκες της Αθήνας. Συμπεράσματα. Ωκεανοί Να πληροφορηθούν για τη θέση και τα χαρακτηριστικά των ωκεανών. Να συγκρίνουν μεγέθη και στοιχεία που αφορούν τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Να συνδυάσουντη θάλασσαμε ανθρώπινες δραστηριότητες και να αποδεχτούν τη μεγάλη της σημασία για τον άνθρωπο. Να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών κρατών σε σχέση με τα ηπειρωτικά. Η θέση, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιομορφίες των ωκεανών. Οι θάλασσες.Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο. Η θάλασσα και ο άνθρωπος. Μεγάλα νησιωτικάσυγκροτήματα και κράτη του πλανήτη. Το Αιγαίο και το Ιόνιο. Μελέτη στο χάρτη της σχετικής θέσης των ωκεανών. Μελέτη της συγκέντρωσης ανθρώπων στις ακτές των ωκεανών. Σύγκριση με το εσωτερικό των ηπείρων με τη βοήθεια κατάλληλων χαρτών. Παρουσίαση της επίδρασης των ωκεανών στις ανθρώπινες δραστηριότητες με τη βοήθεια εποπτικών μέσων (εμπόριο, ανακαλύψεις - εξερευνήσεις, διατροφή κλπ.) Λιθόσφαιρα Να αναγνωρίσουντα μέρητου εσωτερικού της Γης. Να διακρίνουν τις δυνάμειςπου διαμορφώνουν το ανάγλυφο της Γης και να συμπεράνουν ότι η Γη Περιγραφή του εσωτερικού της Γης. Λιθόσφαιρα. Οι δυνάμεις που διαμορφώνουν το ανάγλυφο της Γης. Σύντομη αναφορά τους - Με τη μελέτη του χάρτη οι μαθητές κατατάσσουν ανά ήπειρο τις χώρες που είναι ορεινές ή πεδινές, ηπειρωτικές ή παραλιακές. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μεταβάλλεται συνεχώς. Να μπορούννα συνδέουντη δράση των γεωλογικών δυνάμεων με τα αποτελέσματά τους για το γήινο ανάγλυφο. Να εντοπίζουνγεωγραφικά την κατανομή περιοχώνμε έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα. Να μπορούν να εντοπίζουν περιοχές της Γης με ομοιότητες στο ανάγλυφο και να εξάγουν συμπεράσματα για τη σχέση του αναγλύφου με τη ζωή των ανθρώπων. Οι Σεισμοί και τα ηφαίστεια. Γεωγραφική κατανομή. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Οι μεγάλες οροσειρές του πλανήτη. Οι μεγάλες πεδιάδες του πλανήτη. Η ορεινή και πεδινή Ελλάδα. Με τα ίδια κριτήρια κατατάσσουν τους νομούς της Ελλάδας. Συγκέντρωση πληροφοριών για τους κατοίκους περιοχών με μεγάλο υψόμετρο (Άνδεις, Θιβέτ). Επίσης για τους κατοίκους μεγάλων πεδινών εκτάσεων (Μεγάλα λιβάδεια των ΗΠΑ, πάμπας της Νότιας Αμερικής, στέππες της Ασίας). Σύγκριση συνθηκών ζωής και ερμηνεία των διαφορών τους. Χρήση εποπτικών μέσων για τα παραπάνω. Βιόσφαιρα. Να δοθούν οι βασικές έννοιες που περιγράφουν τη βιόσφαιρα και να παρουσιαστούν οι παράγοντες που προσδιορίζουν την κατανομή των τύπων των οικοσυστημάτων. Να συνδέσουντις μορφέςτου φυσικού περιβάλλοντοςμε την ποικιλία και ποικιλομορφίατων οργανισμών. Να συνδέσουν τις κλιματικές ζώνες με την κατανομή της βλάστησης. Να αξιολογήσουντις επιδράσεις της ανθρώπινηςδραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον. Η έννοια της βιόσφαιρας και του οικοσυστήματος. Τα μεγάλα χερσαία οικοσυστήματα. Τροπικά δάση, στέππες, σαβάνες, έρημοι, τούνδρα,ταίγκα κλπ.Το θαλάσσιο οικοσύστημα. Περιοχές με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Η καταστροφή των οικοσυστημάτων από την αλόγιστη ανθρώπινη δράση. Χρήση εποπτικών μέσων στην παρουσίαση διαφόρων οικοσυστημάτων (ειδικά σχεδιάσματα, slides, βιντεοταιν. κλπ) Σύγκριση της διαδοχής των τύπων των οικοσυστημάτων κατά γεωγραφικό πλάτος και κατά υψόμετρο. Συγκέντρωση πληροφοριών για την περιοχή των μαθητών και για τις αλλαγές που υπέστη τα τελευταία 40-50 χρόνια. Συζήτηση με τους γηραιότερους συγγενείς και κατοίκους. Αξιολόγηση των πληροφοριών. 3η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.
 1. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι οι μαθητές:
 2. Να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων του ανθρώπου.
 3. Να μελετήσουν τις παραμέτρους που καθορίζουν την εξέλιξη του πληθυσμού και τις συνέπειες της αύξησής του.
 4. Να εκτιμήσουν την επίδραση που έχουν στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στο περιβάλλον οι μεγάλες πόλεις.
 5. β) Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι:
 6. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
3.  
  Η κλίμακα και η χρήση της. Να παρατηρήσουν και να προσδιορίσουν τη θέσητωνμεγάλων ευρωπαϊκών οροσειρών και να τις ονομάσουν. 1. Γεωγραφική κατανομήοπληθυσμός τους. Έννοια της κλίμακας. Η αγροτική παραγωγή στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Γραμμική, προφορική, κλασματική. Άλπεις, Απέννινα. Γιατί χρησιμοποιείται η κλίμακα. 0 κόσμοςσε σμίκρυνση.Πώς χρησιμοποιείται. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ανατολική Ευρώπη. Αίμος και Σχεδιασμός του περιγράμματος της Ευρώπης και τοποθέτηση των μεγάλων ορεινών όγκων από τους μαθητές. Αλληλεπίδραση με τον περιβάλλοντα χώρο. Ανατολική Μεσόγειος. Ενημέρωσηκαι διάλογος γιατα οικολογικά προϊόντα. 7η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Μελέτη πινάκων εκτάσεων και πληθυσμών των ευρωπαϊκών κρατών και συζήτηση στην τάξη για το μεγάλο αριθμό τους. Κύρια στοιχεία. Επίδραση στη μορφολογία του ελληνικού αναγλύφου. ομαδοποίηση των ελληνικών νομών. 3) Β ΤΑΞΗ 1η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Να αποκτήσουν μία, κατά τη δυνατόν, πλήρη εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης και της Ελλάδας. Να εκτιμήσουν την επίδραση των φυσικών παραγόντων στη ζωή των Ευρωπαίων. Να αξιολογήσουν την επίδραση της ανθρώπινης δράσης στη διατήρηση ή στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της ηπείρου. Να συσχετίζουν πληροφορίες πουαφορούν τους παράγοντες τουφυσικού περιβάλλοντοςκαι νασυμπεραίνουν για τα αποτελέσματά τους. β) Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
 1. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι οι μαθητές:
 2. Να επαναφέρουν, συμπληρώσουν και επεκτείνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους ως προς τη χρήση των χαρτών.
 3. Να εφαρμόσουν μεθόδους μελέτης και ερμηνείας των χαρτών στους χάρτες της Ευρώπης και της Ελλάδας Ρ) Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι:
 4. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
4.  
  Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία. Οι μαθητές θα πρέπει: 1. Να κατανοήσουν τη σταδιακήκαι μονόδρομη απορρύθμιση του ανθρώπινου σώματος απότη χρήση οποιασδήποτε μορφής ναρκωτικών ουσιών. 2. Γεωφυσικός χάρτης Ελλάδας: Βιομηχανία καιβιοτεχνία. Η Βορειοευρωπαϊκή πεδιάδα και οι χώρες των οποίων επηρεάζειτο ανάγλυφο (συμπερ.ηΝότια Βρεττανία). Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ανάπτυξη της βιομηχανίας. Βαριά καιελαφρά βιομηχανία. Διαφορές μεταξύ τους. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Αναγνώριση της χρησιμότητας του χάρτη με συγκεκριμένα παραδείγματα (π.χ. μετακίνηση, συγκοινωνίες, οργάνωση αγώνων αυτοκινήτου, τουριστικές επισκέψεις κλπ.) Σύγκριση έκτασης και μορφής εδάφους των περιφερειών και των νομών (π.χ. εντοπισμός των 5 μεγαλύτερων νομών). Οι μικρότερες ελληνικές πεδιάδες. Συζήτησή για τις αλλαγές που επιφέρει μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα στον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. οικιστικές, επαγγελματικές, οργάνωσης συγκοινωνιών, ρύπανσης περιβάλλοντος κλπ.) Περιγραφή μονάδων βιομηχανικής παραγωγής που βρίσκεται στην περιοχή του σχολείου. Ομαδοποίηση των χωρών των οποίων το ανάγλυφο επηρεάζεται από τις μεγάλες πεδιάδες της Ευρώπης. Ομαδοποίηση των ελληνικών νομών με πεδινό ανάγλυφο.
 1. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι οι μαθητές:
 2. Να αποκτήσουν γενική και σφαιρική αντίληψη για το φυσικό περιβάλλον.
 3. Να επεκτείνουν και συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για τον κόσμο.
 4. Να αποκτήσουν ικανότητες μελέτης και χρήσης στοιχείων που αναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον.
 5. Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη φύση και να αναγνωρίσουν το Φ.Π. ως παράγοντα σημαντικό για την επιβίωση του ανθρώπου.
 6. Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι:
 7. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1.
 8. Η Γη στο διάστημα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές:
 9. Να πληροφορηθούν το μέγεθος και τη θέση των ουράνιων σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος.
 10. Να μάθουν τις κινήσεις της Γης και τα αποτελέσματά της.
 11. Να μπορούν να ερμηνεύουντις διαφορές θερμοκρασίας στις διάφορες ζώνες.
 12. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Σύντομη παρουσίαση του ηλιακού συστήματος.
 13. Ήλιος.
 14. Πλανήτες. θέση και μέγεθος της Γης.
 15. Κινήσεις της Γης.
 16. Οι θερμικές ζώνες.
 17. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Να προτείνουνοι μαθητές τρόπους αναπαράστασης των κινήσεως της Γης μέσα στην τάξη.
 18. Από τη θέση της Γης να προσπαθήσουν να βγάλουν κάποια συμπεράσματαως προς τις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στους πλανήτες που απέχουν λιγότερο ή περισσότερο από τον Ήλιο.
5.  
  Μεταφορές εμπόριο και υπηρεσίες στην Ευρώπη. Οι μαθητές: Να παρατηρήσουν και να προσδιορίσουν τη θέση των μεγάλων ποταμών και λιμνών της Ευρώπης και να τους ονομάσουν. Να αντιστοιχίσουν το υδρογραφικό δίκτυο με τους ορεινούς όγκους. Να εκτιμήσουντορόλοτων ποταμών και λιμνών στη ζωή των Ευρωπαίων. Αυτοκίνητα και οδικό δίκτυο. Ποταμοί τηςΒόρειας Ευρώπης. Αερομεταφορές καιαεροδρόμια. Ναυτιλία και λιμάνια. Ποτάμια και διώρυγες. Ο Δούναβης. Επικοινωνίες στην Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα ελληνικά ποτάμια. Η σημασία του. Σχεδιασμός του περιγράμματος της Ευρώπης και της Ελλάδας από τους μαθητές και τοποθέτηση των μεγαλύτερων ποταμών. Συγκέντρωση στοιχείων για το Δούναβη ή το Ρήνο και χρήση εποπτικών μέσων με τουριστικές ή άλλες πληροφορίες για τη σημασία τους ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ναεπαναλάβουν τα παραπάνω στη μελέτη των ελληνικών ποταμών και λιμνών. Ι Οι μεγαλύτερες ελληνικές λίμνες. Παρατήρηση των χώρων που πρέπει να διαθέτει. Συζήτηση για τη σημασία των Ι ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ανάπτυξη του τριτογενή τομέα στην Ελλάδα. Ο τουρισμός - Ελληνικός τουρισμός.
6.  
  Να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τη σχέση των διαφόρων λειτουργιών με το περιβάλλον Οι μαθητές: Να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ενέργεια στη ζωή του ανθρώπου. Να πληροφορηθούνγιατους τρόπους παραγωγήςενέργειας στην Ευρώπη. Να εφαρμόσουν τα παραπάνω στη μελέτη του κλίματος της Ελλάδας. Κλιματικοί τύποι της Ευρώπη Το κλίμα της Ελλάδας. Τα διυλιστήρια. 0 άνθρακας. Οι υδατοπτώσεις. Οι Ευρωπαίοικαιηκατανάλωση ενέργειας ανά χώρα. Η παραγωγήενέργειας στην Ελλάδα.
7.  
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαγράμματα σχηματισμού ρύπων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η_____κίνηση_____σε μονοκύτταρους οργανισμούς (πρωτόζωα : Θηλαστικά - πνεύμονες. * Στηδιαδικασία της αναπνοής συμβάλλουνκαι άλλα συστήματατου οργανισμού (μυϊκό, ερειστικό, κυκλοφορικό). * 0 ρυθμός αναπνοής κάθε οργανισμού εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες (χερσαίο, υδάτινο περιβάλλον). Αναπνοή στον άνθρωπο: * Εισπνοή - Εκπνοή. * Αναπνευστικά όργανα. 0 μηχανισμός της αναπνοής. * Τεχνητή αναπνοή. * Αναπνοή και ιστοί. * Ομοιοθερμία. * Διοξείδιο του άνθρακα. * Μονοξείδιο του άνθρακα. * Αναπνοή και υψόμετρο. 7. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ φυτώνκαιζώωνμεάλλους φυσικούς παράγοντες. Να αναγνωρίσουντηνεπίδραση του ανθρώπου στην αλλαγή της φυσικής χλωρίδας βλάστησης και πανίδας. στην ευρύτερηπεριοχήτου σχολείου. Βοτανική - Ζωολογία, Ανθρωπολογία και Βιολογία αντίστοιχα, ορίζονται ως εξής: Α. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του μαθήματος- της Βιολογίας στο Γυμνάσιο είναι οι μαθητές :. α) τον καρκίνο του πνεύμονα, β) το άσθμα, γ) τα αναπνευστικά προβλήματα που δημιουργεί η ατμοσφαιρική ρύπανση. 11. Η επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην κινητικότητα των οργανισμών. * Η κίνηση στον άνθρωπο. *Βασικά στοιχεία για τη χρησιμότητα του σκελετού, τη δομή των οστών και των αρθρώσεων καιτη λειτουργία του μυελού των οστών. Έλεγχος και ρύθμιση των λειτουργιών Αντίδραση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι μαθητές θα πρέπει : 1. Ναενημερωθούν γιατον τρόπο πουοιοργανισμοί συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον και ανταποκρίνονται σε αυτές. 2. Να είναι ικανοί να διαχωρίζουν τιςασυνείδητες αντιδράσεις (τροπισμοί, τακτισμοί, αντανακλαστικά) από τις συνειδητές. 3. Να συνδέσουντη λειτουργία της ερεθιστικότητας με άλλεςλειτουργίεςτων οργανισμών, αλλάκαιμε παράγοντες του περιβάλλοντός τους. 4. Να έχουν την ικανότητα να περιγράφουν ταβασικά στοιχεία τηςδομής καιτης λειτουργίας τουανθρώπινου νευρικού συστήματος. 5. Να πληροφορηθούν για τη σημασία των ορμονών και τη συνεργασία νευρικούκαι ενδοκρινικού συστήματος. 6. Θρέψη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι μαθητές θα πρέπει: 1. Ναπεριγράφουν τους τρόπους με τους οποίους οι διάφορες κατηγορίες οργανισμών προσλαμβάνουν θρεπτικές ουσίες και ενέργεια από το περιβάλλον. 2 Να συγκρίνουν τους τρόπους πρόσληψης τροφής στις διάφορες κατηγορίες των οργανισμών. 3 Να διακρίνουν τις αισθήσεις που συμμετέχουν στη λειτουργία της θρέψης. 4. Να περιγράφουν απλές τροφικές σχέσεις στο Οικοσύστημα. 5. Ερεθιστικότητα στα φυτά. Εντομοφάγα φυτά. Αντίδραση σεδιάφορα ερεθίσματα. Να εκτιμήσουν την αξία της σωστής διατροφής για τον άνθρωπο. -. Η ερεθιστικότηταστους μονοκύτταρους οργανισμούς Πρωτόζωα π.χ αμοιβάδα Η ερεθιστικότητα στα ασπόνδυλα. Ανταλλαγή ύληςκαιροή ενέργειας. Νευρικό σύστημα. Αισθητήρια όργανα. Αντιδράσειςστην πίεση, τροφή,φως, θερμοκρασία, υπέρυθρη ακτινοβολία π.χ.τσιπούρα, βάτραχος, οχιά,αετός, νυχτερίδα, δελφίνι. ΘΡΕΨΗ Στα Φυτά : Νευρικό σύστημα - Ενδοκρινικό σύστημα στον άνθρωπο: 0 εγκέφαλος,ονωτιαίος μυελός, τοαυτόνομο καιτο περιφερικό νευρικό σύστημα. Οι αισθήσεις.Ενδοκρινείς αδένες. 1. Παρατήρησηκαταλλήλων μαγνητοσκοπημένων ταινιών. 2. Πειραματική απόδειξη του απτισμού, γεωτροπισμούκαι φωτοτροπισμού σε οργανισμούς π.χ. νυκτολούλουδο, πικραγγουριά, μιμόζα, euglena. 3. Παρατήρησηκαταλλήλων μαγνητοσκοπημένων ταινίων. 4. Παρατήρηση - σχολιασμός αντανακλαστικών. 3) Οι βασικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας Ι της Α τάξης του Γυμνασίου είναι οι εξής:. Παρατήρηση αμυλοκόκκων. Μακροσκοπική και μικροσκοπική (τομή) παρατήρηση βλαστού, που είχε απορροφήσει χρωματισμένο νερό. Προβολή μαγνητοσκοπημένης ταινίας με θέματηφωτοσύνθεση και τηροή ενέργειαςστο οικοσύστημα. * Παρατήρησηχαρτών με τροφικές πυραμίδες. * Εκχύλιση χλωροφύλλης σε ακετόνη. * Παρασκευή κολώνιας από αιθέρια έλαιακαικαθαρό οινόπνευμα. * Πείραμα ώσμωσης με έντερο. * Πειραματισμός πάνω στην ανίχνευση πρωτεϊνών και λιπαρών ουσιών. Μελέτη ακτινογραφιών στομάχου, εντέρων κ. ά. Παρατήρηση των οργάνων στοπρόπλασμα του ανθρώπινου σώματος. Προβολή μαγνητοσκοπημένης ταινίας. * Παρατήρηση των οργάνων σε χάρτες. * Προβολή διαφανειών που απεικονίζουν όργανα. * Συλλογικέςεργασίες με θέματα σχετικά μετη διατροφή του ανθρώπου. Αισθήσεις που συμμετέχουν στην πρόσληψη της τροφής π.χ. στηντσιπούρα, στη σαύρα, στο λύκο. Στον άνθρωπο: Στοματική κοιλότητα, δόντια, σάλιοκαιμάσηση τροφής. * Οισοφάγος και κατάποση. * Στομάχι,αποθήκευση, ανάδευση και πεπτικά υγρά. Λεπτό έντερο και απορρόφηση. Παχύ έντερο και στερεοποίηση. Το συκώτικαιτο πάγκρεας. Συνθήκες που εξασφαλίζουν τηνκαλή λειτουργία τουπεπτικού συστήματος. * Θρεπτικήκαιθερμιδική αξία της τροφής. * Τροφή με ισορροπημένα θρεπτικά συστατικά. * Κλίμα και διατροφή. ι 4η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Αναπαραγωγή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι μαθητές θα πρέπει: 1. Νακατανοήσουν τη σημασία της αναπαραγωγής γιατη διαιώνιση των ειδών. 2. Να γνωρίσουν διάφορους τρόπους αναπαραγωγής στα ζώα και στα φυτά. 3. Ναδιακρίνουνκαινα συσχετίζουν την αναπαραγωγή με τις άλλες λειτουργίες καιμετους παράγοντες του περιβάλλοντος. 4. Ναγνωρίσουντην αναπαραγωγική συμπεριφορά αντιπροσωπευτικών οργανισμών του Ελληνικού περιβάλλοντος. 5. Να πληροφορηθούν και να κατανοήσουν τα βασικά στάδια τηςβιολογικής λειτουργίας που οδηγεί στη δημιουργία ενόςνέου ανθρώπου. 6. Ναγίνουν ικανοί να αναγνωρίσουν τις αλλαγές στο σώματουςτη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουν. 7. Να προετοιμαστούν για τη θαυμαστή περιπέτεια της συνέχισης της ζωής. Όλοι οι οργανισμοί αναπαράγονται. Η διαιώνιση τουείδους είναι χαρακτηριστική ιδιότητα όλων τωνοργανισμών. Μονογονική, αμφιγονική αναπαραγωγή. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Στα Φυτά : Σπερματόφυτα α. Αγγειόσπερμα. Περιγραφή του άνθους. Σύντομη αναφοράστο άνθος των αγγειόσπερμων. Επικονίαση. Γονιμοποίηση. Σχηματισμός σπερμάτων. Έντομα, αέρας και επικονίαση. β. Γυμνόσπερμα. Αρσενικά και θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα στα κωνοφόρα. Παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την αναπαραγωγή χαρακτηριστικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας. Στους μύκητες Στους μονοκύτταρους οργανισμούς και στα ασπόνδυλα : Πρωτόζωα Εικόνες και σχόλια από την αναπαραγωγή χαρακτηριστικών ασπονδύλων. Στα σπονδυλόζωα : Τα περισσότεραψάρια αναπαράγονται με επίβρεξη. Μικροσκοπική παρατήρηση γυρεοκόκκων. * Ανατομία άνθους. Μικροσκοπική παρατήρηση σπορίων στους μύκητες. * Μαγνητοσκοπημένες ταινίες και διαφάνειες (σχολιασμός). * Φωτογράφηση. * Ηχογράφηση. * Μελέτηπινάκων και διαγραμμάτων. * Ταινίες. * Ασκήσεις. * Ανάλυση και αξιολόγηση παρατηρήσεων. Τα ερπετά καιταπτηνά γεννούν αυγά. Τα θηλαστικά είναι ζωοτόκα. *Παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την αναπαραγωγή χαρακτηριστικών σπονδυλόζωων. Στον άνθρωπο: *Η εφηβεία από βιολογική οπτική. Το αναπαραγωγικό σύστημα. Μηνιαίος κύκλος σύλληψη. *Εμφύτευση εμβρύου στη μήτρα και βασικά στάδια της ανάπτυξής του. Έναπαιδί γεννιέται (προετοιμασία, τοκετός). Προϋποθέσεις και προφυλάξεις που εξασφαλίζουν τη φυσιολογική κύηση και την υγεία του νεογνού. * Θηλασμός. 5η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Κυκλοφορία - Μεταφορά - Αποβολή ουσιών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι μαθητές θα πρέπει: 1. Νακατανοήσουν το κυκλοφορικό σύστημακαι τη σημασία της μεταφοράς ουσιών γιατηδιατήρηση της ζωής. 2. Νασυγκρίνουν το κυκλοφορικό σύστημαστις διάφορες βαθμίδες εξέλιξης των οργανισμών. 3. Ναπροσδιορίσουντις σχέσεις τουκυκλοφορικού συστήματος μεάλλα συστήματα καιμετο περιβάλλον. 4. Ναπαρατηρούν, να περιγράφουν ταδιάφορα συστατικά του αίματος και να κατανοούν το ρόλο τους. 5. Να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν τιςβασικές δομές και τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος στον άνθρωπο. 6. Ναενημερωθούν για γνωστές παθήσειςτου κυκλοφορικού συστήματος και τους παράγοντες που τις δημιουργούν. 7. Ναδιαμορφώσουν συνήθειες που εξασφαλίζουν τηνομαλή *· λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. ¦ 1 Η σκοπιμότητατης μεταφοράς ουσιών από και προς τα κύτταρα. Κυκλοφορικό σύστημα και μεταφορά ουσιών στα φυτά. Με το ξύλωμα μεταφέρονται στα φύλλα διάφορες ουσίες και νερό για τη φωτοσύνθεση. Με το φλοίωμα μεταφέρονται τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης σε μη φωτοσυνθετικούς ιστούς. * Διακίνηση ουσιών στα φυτά και στο περιβάλλον (ξηρασία, θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία). Διαπνοή - Εξάτμηση. Η κυκλοφορία των διαφόρων ουσιών στους μονοκύτταρους οργανισμούς: Διάχυση ουσιών μέσω της κυτταρικής μεμβράνηςκαι μετακίνηση με πρωτοπλασματική κίνηση π.χ. αμοιβάδα, Ρaramecium. Κυκλοφορικό σύστημα στα ασπόνδυλα : Εικόνες απόοργανισμούς με ατελέςκυκλοφορικό σύστημα π.χ.μύδι, κάβουρας, χταπόδι, ακρίδα, γεωσκώληκας. Κυκλοφορικό σύστημα στα σπονδυλόζωα: Οργανισμοί με ολοκληρωμένο σύστημα. Όργανο προώθησηςή καρδιά. 1. Συγκριτική παρατήρηση, μέσα από κατάλληλα σχήματα (τα οποία μπορούν να γίνουν και από μαθητές), του κυκλοφορικού συστήματος σε μαλάκια ή αρθρόποδα με ανοικτό ή κλειστό κυκλοφορικό σύστημα. 2. Διαχωρισμός αίματος σπονδυλοζώου με καθίζηση ή φυγοκέντριση ώστε να γίνει παρατήρηση του πλάσματος και των υπολοίπων συστατικών. 3. Μικροσκοπική παρατήρηση και σχεδίαση των εμμόρφων συστατικών του αίματος. 4. Συγκριτική παρατήρηση και μελέτη, μέσα από κατάλληλα σχήματα και εικόνες, της συνεργασίας του κυκλοφορικού συστήματος με το πεπτικό και το αναπνευστικό σύστημα σε χαρακτηριστικά σπονδυλόζωα. 5. Μικροσκοπική μελέτη των αιμοφόρων αγγείων στην ουρά ψαριού. 6. Μικροσκοπική παρατήρηση τομής βλαστού - μίσχου από φυτό του οποίου οι ρίζες τοποθετήθηκαν σε χρωματισμένο νερό. 7. Παρατήρηση και μελέτη, μέσα από κατάλληλα εποπτικά μέσα της δομής της καρδιάς, της μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας. Ψάρια: καρδιά δίχωρη. απλή κυκλοφορία, ποικιλόθερμα π.χ. τσιπούρα. Αμφίβια :καρδιάτρίχωρη. μικρή και μεγάλη κυκλοφορία, ποικιλόθερμα π.χ. βάτραχος. Ερπετά : καρδιά τετράχωρη με ατελή διαχωρισμό κοιλιών. Ποικιλόθερμα Πτηνά και θηλαστικά: καρδιά τετράχωρη,μικρή και μεγάληκυκλοφορία, ομοιόθερμα. Σχέσεις πέψης, κυκλοφορίας και αναπνοής. Αίμα καιμεταφορά των θρεπτικών συστατικών από την πέψη. Κυκλοφορικό σύστημακαι λειτουργία των νεφρών. Διύλιση αίματοςκαι παραγωγή ούρων. Ομοιόσταση. Κυκλοφορικό σύστημα στον άνθρωπο: * Αίμα και οξυγόνο. * Ταέμμορφα συστατικά του αίματος(σύντομη περιγραφή). Μικρή καιμεγάλη κυκλοφορία * Η καρδιά, οι αρτηρίες και οι φλέβες. * Σφυγμός. * Τοδέρμα, βοηθητικό όργανο απέκκρισης. * Λεμφικό σύστημα 8. Παρατήρησηστο μικροσκόπιο μονίμων παρασκευασμάτων και σχεδίαση :.
 1. των έμμορφων συστατικών του αίματος. β) τωνερυθρών αιμοσφαιρίων ατόμωνμε αιμοσφαιρινοπάθειες. 9.
 2. Ενημέρωση και διάλογος:
 3. α) γιατημεταβολήτου αριθμού τωνερυθρών αιμοσφαιρίων σε συνάρτηση με το υψόμετρο. β) τημεταμόσχευση καρδιάς και νεφρών και γ) την αιμοδοσία. 10.
 4. Συγκριτικήμελέτη και αξιολόγηση πινάκωνκαι διαγραμμάτων για θανάτους από διάφορεςχώρεςκαι περιοχές της Ελλάδος που οφείλονται σε παθήσεις του κυκλοφορικού. 11.
 5. Προσδιορισμός αλκοόλης στοανθρώπινο σώμα. 6η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
 6. Αναπνοή - Ανταλλαγή αερίων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι μαθητές θα πρέπει:
 7. 1.
 8. Να κατανοήσουντη σημασία της αναπνοής για τους οργανισμούς και να τη συνδέσουν μετις μετατροπές τηςενέργειας που πραγματοποιούνται κατά τηδιάρκεια των μεταβολικών αντιδράσεων. 2.
 9. Νασυγκρίνουν τη λειτουργία τηςαναπνοής στις διάφορεςκατηγορίες οργανισμών. 3.
 10. Ναπροσδιορίσουν περιβαλλοντικούς καιμη παράγοντες που σχετίζονται με την αναπνοή. 4.
 11. Ναδιαπιστώσουν την παρουσία οξυγόνουκαι διοξειδίου του άνθρακα στη διαδικασία της αναπνοής. 5.
 12. Ναπαρατηρήσουν φαινόμενα ζύμωσης, ζυμομύκητες. 6.
 13. Ναπαρατηρήσουν τη δομή τωναναπνευστικών οργάνων και να σχολιάσουν την πορεία των αερίων της αναπνοής. 4 Η πρόσληψη οξυγόνου από τους οργανισμούς γίνεται με τελικό σκοπό την παραγωγή ενέργειας.
 14. Ανταλλαγή τωναερίων, διάχυση, αναπνευστικές επιφάνειες. * Αναπνοή στα Φυτά :
 15. Η σχέση της αναπνοής στα φυτά μεάλλες λειτουργίες (φωτοσύνθεση, διαπνοή).
 16. Η αναπνοήστα φυτά εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερμοκρασία, υγρασία).
 17. Η αναπνοή στους μύκητες:
 18. Αερόβια αναερόβια αναπνοή, ζυμώσεις.
 19. Η αναπνοή στους Μονοκύτταρους οργανισμούς:
 20. Πρωτόζωα π.χ. αμοιβάδα, Ρaramecium.
 21. Η αναπνοή στα ασπόνδυλα * Η αναπνοή στα σπονδυλόζωα:
 22. ψάρια- βράγχια αμφίβια- η μεταφορά, της λειτουργίας τηςαναπνοής από το υδάτινο περιβάλλον στη ξηρά, π.χ. βάτραχος. 1.
 23. Παρατήρηση και συγκριτική μελέτη, μέσα από κατάλληλα σχήματα και εικόνες, της πορείας της αναπνοής από το δέρμα, την τραχεία και τους πνεύμονες. 2.
 24. Πειραματική απόδειξη της ύπαρξης του διοξειδίου του άνθρακα, με χρησιμοποίηση μικρού σπονδυλόζωου π.χ. βατράχου ή ασπόνδυλου π.χ. γεωσκώληκα στον εκπνεόμενο αέρα. 3.
 25. Πειραματική απόδειξη της κατανάλωσης οξυγόνου και της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα από όργανα διαφόρων οργανισμών. 4.
 26. Παρατήρηση και μικροσκοπική μελέτη βραγχίων ψαριών. 5.
 27. Συγκριτική μελέτη στοιχείων που αφορούν την αναπνοή των οργανισμών σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 6.
 28. Πειραματική απόδειξη της ζύμωσης.
8.  
  Να αποκτήσουν θετικές στάσεις για την πρόβλεψη των ασθενειών και τη διαφύλαξη της υγείας ως υψίστου αγαθού. Β. ΤΑΞΗ Α 1) Ο σκοπός του μαθήματος της Βιολογίας Ι της Α τάξης του Γυμνασίου είναι οι μαθητές:. Να πληροφορηθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Μεσογείου. Να συνδέσουντηγεωγραφική θέση τηςΜεσογείου μετην πολιτιστική καιοικονομική της σημασία. Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών θαλασσών καινααναγνωρίσουντη σημασία τους στον ελληνικό τρόπο ζωής. Η Βαλτική θάλασσα. Η Βόρεια θάλασσα και η οικονομική της σημασία. Η Μεσόγειος θάλασσα. Τα λιμάνια της. Τα νησιά της Μεσογείου. Η Κύπρος. Τα ελληνικά πελάγη και νησιωτικά συμπλέγματα. Οι μαθητές τοποθετούν τα ονόματα των θαλασσών που περιβάλλουν την Ευρώπη σε περίγραμμα που σχεδιάζουν και προσδιορίζουν τα ονόματα των χωρών που βρέχονται από αυτές. Οι μαθητές τοποθετούν τα ονόματα των κυριοτέρων πελαγών, κολπών, ακρωτηρίων και χερσονήσων σε περίγραμμα της Ελλάδας. Εντοπίζουν και καταγράφουν για τον τρόπο ζωής των κατοίκων των ελληνικών νησιών. 3η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ α) Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι οι μαθητές: Να πληροφορηθούν ότι η Ευρώπη κατοικείται από πολλές εθνότητες. Να πληροφορηθούν τη γεωγραφική κατανομή θρησκειών και γλωσσών. Να κατανοήσουν τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες των ευρωπαϊκών λαών και της εξάρτησής τους από το περιβάλλον. Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε διαφορετικές πολιτισμικές αξίες και να αναγνωρίσουν την ανάγκη της συνύπαρξης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ τους. Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
9.  
  Να αποκτήσουν την ικανότητα να ερμηνεύουν διάφορα ευρήματα και να αξιολογούν τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτά
10.  
  Να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 2) Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Βιολογίας Ι της Α τάξης του Γυμνασίου είναι: 1η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Βιολογικές λειτουργίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι μαθητές θα πρέπει: Να πληροφορηθούν και να κατανοήσουν τηνανάγκη οργάνωσης και τις βαθμίδες που οδηγούναπότο κύτταρο στον οργανισμό. * Χαρακτηριστικάτων οργανισμών. * Μικροσκόπιοωςμέσο παρατήρησης των κυττάρων. * Βαθμίδες οργάνωσης της ζωής. * Γνωριμία με το εργαστήριο * Κανόνες Ασφαλείας. * Χρήση μικροσκοπίου. * Παρατήρησηκυττάρων στο μικροσκόπιο. * Παρατήρησηιστών στο μικροσκόπιο. 2η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Κίνηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι μαθητές θα πρέπει:.
11.  
  Να αποκτήσουν ικανότητες ώστε να παίρνουν αποφάσεις για τη διαχείριση της ζωής τους. 2) Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Βιολογίας ΙΙ της Γ τάξης του Γυμνασίου είναι: 1η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Εξέλιξη των οργανισμών ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
1η.  
  Γνωριμία με το εργαστήριο - Κανόνες ασφαλείας εργαστηρίου - Χρήση μικροσκοπίου
2η.  
  Γενεαλογικά δένδρα
3η.  
  Παρατήρηση ζυμομυκήτων. 4η-5η. Επίσκεψη σε φυσικό οικοσύστημα.
4η.  
  ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Ασθένειες - Άμυνα - Πρόληψη ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
6η.  
  Ανατομία άνθους και παρατήρηση γυρεοκόκκων
7η.  
  Διαπίστωση τοξικών ουσιών στον καπνό του τσιγάρου
8η.  
  Πείραμα ζύμωσης με μαγιά
9η.  
  Παρατήρηση μείωσης - μίτωσης από μόνιμα παρασκευάσματα
10η.  
  Παρατήρηση αίματος από μόνιμο παρασκεύασμα Γ. ΤΑΞΗ Γ 1) Ο σκοπός του μαθήματος της Βιολογίας ΙΙ της τάξης Γ του Γυμνασίου είναι οι μαθητές :.
Άρθρο 3
1.  
  *Ι. Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες της εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους στα εσπερινά γυμνάσια, όπως ορίζονται στη παρ. 1 του άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 438/1985 (ΦΕΚ 158 τ.Α), τροποποιούνται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ Α Β Γ Θρησκευτικά 2 2 1 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 4 3 3 Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4 4Ιστορία 2 3 3 Μαθηματικά 4 4 4 Φυσική - Χημεία - 3 3 Βιολογία Ι 2 - Βιολογία ΙΙ - - 1 Γεωγραφία 1 1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή • - 1 Ξένη Γλώσσα 3 2 2 Πληροφορική 1 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 23 23 23 2, Ως ξένη Γλώσσα ορίζεται η Αγγλική, αρχής γενομένης από την Α τάξη του σχολικού έτους 1996-97.
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 ισχύουν για την Α τάξη του Γυμνασίου από το σχολ. έτος 1997 - 98 και για τη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου από το σχολ. έτος 1998 -1999. Το άρθρο 3 ισχύει από το σχολικό έτος 1996-97. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος,.
 • Τις διατάξεις της περ. γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 5 και της περ. γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 ΦΕΚ 167 τ.Α το οποίο προσετέθη στο Νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ΦΕΚ 154τ.Α).
 • Τις με αριθμό 11, 16, 19 και 31/1995 προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Τη με αριθμ. 381/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/438 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία