ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/76

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-04-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-04-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται 3ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/1992 (Α 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την αριθ. Φ.21/3760/30.10.95 γνώμη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ανατολικής Αττικής.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος-προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 4.450.000 δρχ. περίπου για τρέχον οικον. έτος και 3.650.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 19.220 και ΚΑΕ 0237, 1232 και 2279 για δε τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται, στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ υπό τους ανωτέρω φορείς.
  • Την αριθ. 47/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-04-05 Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/59