ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/83

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της αριθμ. Φ. 150/Β3/4480/9.7.84 Υπουργικής Απόφασης «Εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α έτος σπουδών του τμήματος εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών στης σχολής καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την κατεύθυνση εικαστικών τεχνών» (ΦΕΚ 482/Β), η οποία ακυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν 1771/88 (ΦΕΚ71/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 της αριθμ. Φ. 150/Β3/4480/9.7.84 υπουργικής απόφασης η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1771/1988, ως ακολούθως: «Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος, επιλέγει και παραδίνει στον επιτηρητή δύο μέχρι τέσσερα (2-4) σχέδια και ένα ή δύο (1-2) χρώματα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από το Τμήμα. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 1771 /1988 «τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 71/Α.
  • Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 κατ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Την αριθμ. Φ. 150/Β3/4480/9.7.84 Υπουργική Απόφαση που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1771/1988.
  • Την 87/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/150/Β3/4480 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/150_Β3_4480 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία