ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/107

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1997.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 1997 σε ολόκληρη την Επικράτεια ο Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται ο δημόσιος δασικός φόρος που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα που παράγονται από μη δη [...]"
1.  
  Ξυλεία ειδικών χρήσεων: 1.1. Μέσης διαμέτρου 20 εκ. και άνω: α) Οξυάς. καστανιάς, οστρυάς, γαύρου κ.μ. 20.250 2.835 4.238.
 1. Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης κ.μ. 18.420 2.579 3.775.
 2. Κατράμι (ξυλόπισσα) ΚGR 23 34.
 3. Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, βάλανοι κτηνοτροφίας ΚGR 20 25.
 4. Ρους βαφικός (χρυσόξυλο),δεψικός(ρούδι), μελιόφυλλα, κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχινάλευρο, κεράτια, χαρουπάλευρο και κικίδια ΚGR 35 46.
 5. Φλοιός και φλοιάλευρο πεύκης, μελιάς και κλήθρας ΚGR 35 57.
 6. Άνθη φιλύρας ΚGR 1.187 131 236.
 7. Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.μ. 16.580 2.321 3.426.
 8. Οβελοί · Πάσσαλοι τεχ. 290 29 57 1.4.
 9. Καπνόβεργες χιλ. 15790 2.211 3.089 1.5.
 10. Υπορθώματα αμπέλου χιλ. 8.280 1.159 1.326 1.6.
 11. Πλακόραβδοι ΚGR 20 3 4 Ι V.
 12. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
 13. Μέσης διαμέτρου 12 μέχρι 22 εκ. κ.μ. 13.820 1.935 2.764 1.2.
 14. Καπρούλια διαμέτρου 7 εκ. μέχρι 11 εκ.:
 15. α) Μήκους 1,50μ. μέχρι 3,00 μ. κ.μ. 16.580 2.321 4.957.
 16. Χαλεπίου Πεύκης, Τραχείας Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου κ.μ. 10.130 1.418 1.930.
2.  
  Στρογγύλη ξυλεία λεύκης από τεχνητές φυτείες μήκους 1μ. και άνω και μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω κ.μ. 14.730 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει των άρθρων 177 παρ. 1 περ. στ και 179 παρ. 1 του Ν.Δ. 86/1969 3.131.
 1. Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης κ.μ. 9.200 1.288 1.755.
 2. Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.μ. 8.280 1.159 1.657.
 3. Μαύρης Πεύκης, Αρκεύθου κ.μ. 7.370 1.032 1.473.
 4. Χαλεπίου Πεύκης, Τραχείας Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου κ.μ. 5.520 773 1.068.
3.  
  Λεπτή στρογγύλη ξυλεία κωνοφόρων μέσης διαμέτρου 10-20 εκ. και μήκους 3μ. και άνω κ.μ. 10.130 1.418 2.0274. 3.1. Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω:.
 1. Δρυός, Πτελέας κ.μ. 11.970 1.676 3.224 3.3.
 2. Πτελέας κ.μ. 19.340 2.708 4.880 3.2.
 3. Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω:.
 4. Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω:
 5. α) Φιλύρας, φράξου. σφενδάμου κ.μ. 11.970 1.676 3.224 3.5.
 6. Ανεξαρτήτου διαμέτρου:.
 7. Λουπών καρυδιάς κ.μ. 40.530 5.674 13.265 γ)Λουπών Δρυός, πτελέας κ.μ. 23.940 3.352 6.539.
 8. Πυξού κ.μ. 18.420 2.579 4.144 1 2 3 4 5 6.
4.  
  Στύλοι Δ.Ε.Η πλατυφύλλων (σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Δ.Ε.Η.) κ.μ. 20.250 2.835 5.526.
5.  
  Στύλοι Δ.Ε.Η (σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Δ.Ε.Η.) κ.μ. 23.940 3.352 6.211.
6.  
  Στρογγύλια: 6.1 . Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω:.
 1. Δρυός, Πτελέας χ.κ.μ. 11.070 1.550 2.394.
 2. Καστανιάς χ.κ.μ. 11.400 1.596 2.394 6.2 Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω:.
 3. Λεύκης από τεχνητές φυτείες διαμέτρου 15-25 εκ. χ.κ.μ. 9.580 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει των άρθρων 177 παρ. 1 περ. στ και 179 παρ. 1 του Ν.Δ. 86/1969 1.933 6.4.
 4. Ανεξαρτήτου διαμέτρου στρογγύλια και σχίζες:.
 5. Λοιπών πλατυφύλλων χ.κ.μ. 6.440 902 1.289.
7.  
  Στρογγύλια και σχίζες κωνοφόρων χ.κ.μ. 4.970 696 1.010.
 1. Οξυάς χ.κ.μ. 8.280 1.159 1.660.
 2. Καστανιάς χ.κ.μ. 11.970 1.676 2.394 Λοιπών πλατυφύλλων πλην δρυός χ.κ.μ. 8.280 1.159 1.660.
8.  
  Κώνοι χλωροί:
 1. Κουκουναριάς ΚGR 40 4 10
 2. Λεύκης από τεχνητές φυτείες χ.κ.μ. 3.700 ι ΑΤΕΛΩΣ Βάσει των άρθρων 177 και 179 του Ν.Δ. 86/1969 647.
 3. Λοιπών πλατυφύλλων πλην δρυός χ.κ.μ. 2.950 413 472.
9.  
  Καυσόξυλα κωνοφόρων τονν. 4.050 405 571.
 1. Οξυάς τόνν. 8.280 828 1.439.
 2. Καστανιάς, πλατάνου, λεύκης τόνν. 6.060 606 1.116.
 3. Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων τόνν. 9.580 958 1.631.
10.  
  Ξυλάνθρακες κωνοφόρων ΚGR 50 5 11 ΙΙ. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ.
 1. Οξυάς ΚGR 70 7 15
 2. Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων ΚGR 80 8 15
11.  
  Άνθρακες σιδηρουργίας ΚGR 46 5 9 ΙΙΙ. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ.
 1. προς μεταφύτευση τεμ. 76 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει του άρθρου 179 παρ. 2Ν.Δ. 86/1969.
 2. προς εμπορία τεμ. 76 11 16.
12.  
  Δένδρα Χριστουγέννων:
 1. Από ελάτη, ψευδοτσούγκα και ερυθρελάτη τεμ. 2.104 295 407.
 2. Από λοιπά δασικά είδη τεμ. 1.297 182 276.
13.  
  Κλάδοι καλλωπιστικοί:
 1. Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου τόνν. 6.496 715 1.105.
 2. Αρκουδοπούρναρου τόνν. 24.368 2.680 6.010.
 3. Λοιπών ειδών (ιξός κ.λ.π.) τόνν. 13.810 1.519 3.655.
14.  
  Ρητήνη: ΚGR 48 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει του άρθρου 175 του Ν.Δ. 86/1969 1.
15.  
  Λειχήνες και βρύα ΚGR 80 9 14
16.  
  Αρωματικά και φαρμακευτικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα κ.λ.π.) ΚGR 80 9 14 Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 160 παρ. 2, 161 και 312 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α 7). β) Του άρθρου 9 το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α 289) και γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την αριθμ. 5/18.12.1996 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 175/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-05-28 (1) Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1997.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/98
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία