ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/126

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 43/1996 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα ΤΕΙ στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερησίων και εσπερινών (ΦΕΚ 31/τ.Α/96).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ή των Βαθμολογικών Κέντρων και σαν εισηγητές ή βαθμολογητές - αναβαθμολογητές που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Π.Δ. 43/96 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα ΤΕΙ στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών-Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερησίων και εσπερινών» (ΦΕΚ 31/τ.Α/96), μπορούν να ορίζονται εκτός των Σχολικών Συμβούλων και εκπαδευτικών Δ.Ε. και μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα κατά περίπτωση.
2.  
    Στο τέλος της ένατης περιόδου του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου Π.Δ. που αναφέρεται στο μάθημα Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας, προστίθεται η εξής φράση: «ή οιουδήποτε κλάδου στον οποίο έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος αυτού». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1.Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπ/κών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156 τ.Α).
  • Τη διάταξη της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ.
  • Την 241/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία